شخصیت های کتاب مقدس(2) اشعیا

.jpg
.jpg

شخصیت های کتاب مقدس(2) اشعیا 

اشعیا به معنی «نجات خداوند» و از پیامبران عهد عتیق و نویسنده کتاب اشعیا است. اشعیا پسر آموص بود و در اورشلیم در نزدیکی هیکل سلیمان زندگی می‌کرد. او با زنی به نام نبیه ازدواج کرد که به اعتقاد بعضی از مفسرین، به مانند دبوره و هولده پیامبری داشته ‌است. اشعیا دو پسر به نام‌های مهیرشلال هاش بز و شعاریاشوب داشت. اشعیا در زمان پادشاهی عزیا، ٱحاز و حزقیا، در یهودیه به مدت شصت و چهار سال پیامبری می‌کرده‌ است. اولین دوره خدمت او در آخرین دوران فرمانروایی عزیا و در حدود 740 قبل از میلاد بود. او تا سال چهاردهم سلطنت حزقیا مشاور روحانی او بود و در نزد وی مقامی به دست آورد؛ در این زمان او در مجامع عمومی شرکت کرد و در زمان منسی به حبس محکوم شد و از او شهادت خواستند. اشعیا تا سال 681 قبل از میلاد، زیسته‌است. او به پیامبر بشارت و شاهزاده پیامبران عهد عتیق شهرت یافته ‌است.

اشعیا پیامبر با عزیا، یوتام، احاز و حزقیا معاصر بوده و از انبیا بزرگ بنی‌ اسرائیل است. برخی از کتب تاریخی از جمله حیات عزیا تصنیف او است. وی با هوشع، یوئیل و عاموس نبی نیز معاصر بوده ‌است. کتاب اشعیا شامل نبوات و اشاراتی است که یک قسمت از آن‌ها نبوات اعلی و اشارات دقیق از آمدن مسیح است و از این رو او را به نبی انجیلی ملقب ساخته‌اند. 29 باب از نبوات این کتاب شامل حوادث و وقایع متفرقه است. در برخی از آن‌ها به صلح کلی در زمان مسیح اشاره شده ‌است و مابقی کتاب ایشان، اشاره به دو حادثه عظیم است. بعضی از نقادین می‌گویند که فصول 40 تا 66 دو قرن بعد از اشعیا نوشته شده ‌است. برخی از دانشمندان دلایلی آورده‌اند که آن‌ها نیز مانند سایر فصول کتاب توسط خود ایشان نگارش یافته‌ است.

کتاب اشعیا

معرّفی کتاب این کتاب به نام یکی از انبیای بزرگ است که در نیمه قرن هشتم قبل از میلاد در اورشلیم زندگی می‌کرد. این کتاب را می‌توان به سه بخش عمده تقسیم نمود: ۱- فصلهای ۱‏-۳۹ پیامی دارد برای مردم یهودا در پادشاهی جنوب اسرائیل، زمانی‌که مورد تهدید همسایهٔ قدرتمند خود یعنی آشور قرار گرفته بودند. اشعیا ملاحظه می‌کند که تهدید اصلی، در واقع از جانب همسایهٔ آنها، یعنی آشور نیست، بلکه مهمتر از آن، گناه قوم و بی‌اطاعتی و عدم اعتماد و اطمینان آنان به خدا می‌باشد. پس اشعیا با رفتار و گفتار واضح و روشن، قوم و رهبران آنها را خطاب کرد و آنها را به زندگی در راه راستی و عدالت دعوت می‌کند و به آنها هشدار می‌دهد که اگر به کلمات الهی توجّه نکنند، خرابی و نیستی در پیش دارند. همچنین به آنها از برقراری صلح جهانی و آمدن پادشاهی از نسل داوود خبر می‌دهد که سلطنت ایده‌آل برپا خواهد نمود. ۲- فصلهای ۴۰‏-۵۵ پیامی دارد برای مردم یهودا، در زمانی‌که عدّهٔ زیادی از آنان بدون امید در بابل اسیر بودند. این نبی شرح می‌دهد که خدا در صدد آزادی و رهایی بنی‌اسرائیل بوده و آنها را از اسارت، به اورشلیم بازخواهد گردانید تا زندگی تازه‌ای را شروع کنند. مهمترین موضوع این فصلها این است که خدا، خداوند تاریخ است و نقشهٔ او برای بنی‌اسرائیل شامل رسالتی برای تمام مردم دنیا و عموم ملل و قبایل است. فصلهایی که در خصوص «خادم خداوند» می‌باشد، بهترین فصلهای عهد عتیق شناخته شده است. ۳- فصلهای ۵۶‏-۶۶ خطاب به مردمی است که از اسارت رهایی یافته به اورشلیم برگشته بودند و آنها را مطمئن می‌سازد که خداوند به تمام وعده‌های خود عمل خواهد نمود. در این قسمت توجّه خاصّی برای عدالت و راستی، نگه‌داری سبت و قربانی‌ها و دعاها گردیده‌ است. قسمت برجسته این فصلها، فصل ۶۱ آیات ۱ و ۲ می‌باشد که عیسی مسیح خداوند در ابتدای خدمات خود به آنها اشاره می‌کند. تقسیم‌بندی کتاب هشدارها و وعده‌ها ۱‏:۱‏-۶‏:۱۲ مجازات امّتها ۱‏:۱۳‏-۱۸‏:۲۳ داوری خدا بر جهان ۱‏:۲۴‏-۱۳‏:۲۷ هشدارها و وعده‌های دیگر ۱‏:۲۸‏-۱۰‏:۳۵ حزقیا پادشاه یهودا و آشوری‌ها ۱‏:۳۶‏-۸‏:۳۹ پیامهای وعده و امید ۱‏:۴۰‏-۱۳‏:۵۵ هشدارها و وعده‌ها ۱‏:۵۶‏-۲۴‏:۶۶

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*