سرود پیروزی داوود

 پیروزی داوود
پیروزی داوود

 • سرود پیروزی داوود

 •  
 • پس از رهایی از دست شائول، داوود این مزمور را سرایید

 • 1ای خداوند، ای قوت من، تو را دوست دارم!

 • 2خداوند، جان پناه من است. او صخرهٔ من است و مرا نجات می‌بخشد. خدایم صخرهٔ محکمی است که به آن پناه می‌برم. او همچون سپر از من محافظت می‌کند، به من پناه می‌دهد و با قدرتش مرا می‌رهاند. 3او را به کمک خواهم طلبید و از چنگ دشمنان رهایی خواهم یافت. ای خداوند تو شایستهٔ پرستش هستی!

 • 4مرگ، مرا در چنگال خود گرفتار کرده بود و موجهای ویرانگرش مرا فرو گرفته بود. 5مرگ برای من دام نهاده بود تا مرا به کام خود بکشد. 6اما من در این پریشانی به سوی خداوند فریاد برآوردم و از خدایم کمک خواستم. فریاد من به گوش او رسید و او از خانهٔ مقدسش نالهٔ مرا شنید.

 • 7آنگاه زمین تکان خورد و لرزید و بنیاد کوهها مرتعش شد و به لرزه درآمد؛ زیرا خداوند به خشم آمده بود. 8دود از بینی او برآمد و شعله‌های سوزانندهٔ آتش، از دهانش زبانه کشید! 9او آسمان را شکافت و نزول کرد و زیر پایش ابرهای سیاه قرار داشت. 10بر فرشته‌ای سوار شد و بر بالهای باد پرواز نمود. 11او خود را با تاریکی پوشاند و ابرهای غلیظ پر آب، او را احاطه کردند. 12درخشندگی حضور او، ابرهای تیره را کنار زد و تگرگ و شعله‌های آتش پدید آورد.

 • 13آنگاه خداوند، خدای متعال، از آسمان و از میان تگرگ و شعله‌های آتش با صدای رعدآسا سخن گفت. 14او با تیرهای آتشین خود، دشمنانم را پراکنده و پریشان ساخت. 15آنگاه فرمان داد و آب دریا عقب رفت، دمید و خشکی پدید آمد.

 • 16خداوند از آسمان دست خود را دراز کرد و مرا از اعماق آبهای بسیار بیرون کشید. 17مرا از چنگ دشمنان نیرومندی که از من بسی تواناتر بودند رهانید. 18وقتی در سختی و پریشانی بودم، آنها بر من هجوم آوردند، اما خداوند مرا حفظ کرد. 19او مرا به جای امنی برد و نجاتم داد زیرا مرا دوست می‌داشت.

 • 20خداوند پاداش درستکاری و پاکی مرا داده است، 21زیرا از دستورات او اطاعت نموده‌ام و نسبت به خدای خود گناه نورزیده‌ام. 22همهٔ احکامش را بجا آورده‌ام و از فرمان او سرپیچی نکرده‌ام. 23در نظر خداوند بی‌عیب بوده‌ام و خود را از گناه دور نگاه داشته‌ام. 24خداوند به من پاداش داده است زیرا در نظر او پاک و درستکار بوده‌ام.

 • 25خدایا، تو نسبت به کسانی که به تو وفادارند، امین هستی و کسانی را که کاملند محبت می‌کنی. 26اشخاص پاک را برکت می‌دهی و آدمهای فاسد را مجازات می‌کنی. 27تو افتادگان را نجات می‌دهی اما متکبران را سرنگون می‌کنی.

 • 28خداوندا، تو چراغ مرا روشن نگه دار و تاریکی مرا به روشنایی تبدیل کن. 29با کمک تو بر صفوف دشمن حمله خواهم برد و قلعه‌های آنها را در هم خواهم کوبید.

 • 30اعمال خداوند کامل و بی‌نقص است و وعده‌های او پاک و قابل اعتماد! خداوند از کسانی که به او پناه می‌برند مانند سپر محافظت می‌کند. 31کیست خدا غیر از خداوند و کیست صخرهٔ نجات غیر از خدای ما؟

 • 32خدا به من قوت می‌بخشد و در راههایی که می‌روم مرا حفظ می‌کند. 33پاهایم را چون پاهای آهو می‌گرداند تا بتوانم بر بلندیها بایستم. 34او دستهای مرا برای جنگ تقویت می‌کند تا بتوانم کمان برنجین را خم کنم.

 • 35خداوندا، تو با سپرت مرا نجات داده‌ای، با قدرتت مرا حفظ کرده‌ای و از لطف تو است که به این عظمت رسیده‌ام. 36زمینِ زیر پایم را وسیع ساخته‌ای تا نلغزم. 37دشمنانم را تعقیب می‌کنم و به ایشان می‌رسم و تا آنها را از بین نبرم برنمی‌گردم. 38آنها را چنان بر زمین می‌کوبم که زیر پایم بیفتند و برنخیزند. 39تو برای جنگیدن به من قوت بخشیده‌ای و دشمنانم را زیر پای من انداخته‌ای. 40تو آنها را وادار به عقب‌نشینی و فرار می‌نمایی و من آنها را نابود می‌کنم. 41فریاد برمی‌آورند ولی کسی نیست که آنها را برهاند. از خداوند کمک می‌خواهند، اما او نیز به داد ایشان نمی‌رسد. 42من آنها را خرد کرده، به صورت غبار درمی‌آورم و به دست باد می‌سپارم. آنها را مانند گل کوچه‌ها لگدمال می‌کنم.

 • 43تو مرا از چنگ قومی شورشگر نجات دادی و مرا رئیس قومها ساختی. مردمی که قبلاً نمی‌شناختم، اکنون مرا خدمت می‌کنند. 44بیگانه‌ها در حضور من سر تعظیم فرود می‌آورند و به محض شنیدن دستوراتم، آنها را اجرا می‌کنند. 45آنها روحیهٔ خود را باخته‌اند و با ترس و لرز از قلعه‌های خود بیرون می‌آیند.

 • 46خداوند زنده است! شکر و سپاس بر خدای متعال باد که صخرهٔ نجات من است! 47او خدایی است که انتقام مرا می‌گیرد، قومها را مغلوب من می‌گرداند، 48و مرا از چنگ دشمنان می‌رهاند.

 • خداوندا، تو مرا بر دشمنانم پیروز گردانیدی و از دست ظالمان رهایی دادی. 49ای خداوند، تو را در میان قومها خواهم ستود و در وصف تو خواهم سرائید.

 • 50خدا پیروزیهای بزرگی نصیب پادشاه برگزیدهٔ خود داوود می‌سازد و بر او و نسلش همیشه رحمت می‌فرماید.

 •  
 • I love you, Lord, my strength.

 •  

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*