تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 12

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » Romans » تفسیر کتاب مقدس رومیان باب 12 |  نوامبر 25, 2020

رومیان باب 12  

 

رومیان 12(2-1

1 پس ای برادران، در پرتو رحمتهای خدا، از شما استدعا می‌کنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است 2 و دیگر همشکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص اراده خدا خواهید بود؛ اراده نیکو، پسندیده و کامل او

در کتاب مقدس گفته شده که در گذشته حیوانات را به عنوان قربانی به خدا تقدیم می‌کرده‌اند ولی پولس در این آیات از مردم می خواهد بدن هایشان را همچون قربانی به خدا تقدیم کنند و می‌گوید که عبادت درست همین است. پولس در ادامه می‌گوید به جای اینکه شبیه مردم این دنیا زندگی کنید طرز فکرتان را تغییر دهید و زندگی متفاوتی داشته باشید

بعضی از گروه های مسیحیت نسبت به بقیه گروه ها این آموزش را جدی تر می گیرند، اکنون سوال اصلی این است که منظور پولس از متفاوت بودن نسبت به مردم این دنیا چیست؟

 2 قرنتیان6(18-11

11 ای قرنتیان، ما بی ‌پرده با شما سخن گفتیم و دل خود را بر شما گشودیم. 12 ما محبت خود را از شما دریغ نمی ‌داریم. شمایید که مهر خود را از ما دریغ می‌کنید. 13 با شما همچون فرزندانم سخن می‌گویم؛ شما نیز دل خود را بر ما بگشایید. 14 زیر یوغ ناموافق با بی ‌ایمانان مروید، زیرا پارسایی و شرارت را چه پیوندی است و نور و ظلمت را چه رفاقتی؟ 15 مسیح و بلیعال را چه توافقی است و مؤمن و بی ‌ایمان را چه شباهتی؟ 16 و معبد خدا و بتها را چه سازگاری است؟ زیرا ما معبد خدای زنده‌ایم. چنانکه خدا می‌گوید: « بین آنها سکونت خواهم گزید و در میانشان راه خواهم رفت، و من خدای ایشان خواهم بود و آنان قوم من خواهند بود.» 17 پس، خداوند می‌گوید: « از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید. هیچ چیز نجس را لمس مکنید و من شما را خواهم پذیرفت.» 18 «من شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهید بود، خداوند قادر مطلق می‌گوید

در این آیات گفته شده که ما باید از مردم این دنیا جدا شویم و به عنوان فرزندان خدا زندگی متفاوتی نسبت به مردم این دنیا داشته باشیم

یکی از نشانه هایی که در گذشته نشان دهنده مسیحی شدن مردم بود، این بود که آنها به تئاترهای غیر اخلاقی یا بازی های گلادیاتور نمی ‌رفتند، برای بقیه مردم سوال ایجاد می ‌شد که آیا این فرد مسیحی شده که شیوه ی زندگی اش اینگونه تغییر کرده است؟ شاید امروزه بازی های گلادیاتور وجود نداشته باشد ولی باز هم زندگی یک شخص مسیحی نسبت به بقیه مردم متفاوت خواهد بود، به عنوان مثال برنامه تلویزیونی که یک شخص مسیحی تماشا می کند نسبت به یک شخص عادی کاملا متفاوت است

خدا به ما لیستی نداده است که مجاز به نگاه کردن چه چیزی هستیم یا اجازه انجام چه کارهایی را داریم بلکه یک قانون کلی به ما داده است که چگونه می توانیم نسبت به مردم این دنیا متفاوت باشیم و برای اینکه یک مسیحی واقعی باشیم باید روش زندگی متفاوتی نسبت به دیگران داشته باشیم

رومیان 12(8-3

3 زیرا به واسطه فیضی که به من عطا شده است، هر یک از شما را می‌گویم که خود را بیش از آنچه می‌باید، مپندارید، بلکه هر یک به فراخور میزان ایمانی که خدا به شما بخشیده است، واقع ‌بینانه درباره خود قضاوت کنید. 4 زیرا همانگونه که هر یک از ما را بدنی واحد است که از اعضای بسیار تشکیل شده و کار همۀ این اعضا یکسان نیست، 5 ما نیز که بسیاریم، در مسیح یک بدن را تشکیل می‌دهیم و هر یک، اعضای یکدیگریم. 6 بر حسب فیضی که به ما بخشیده شده است، دارای عطایای گوناگونیم. اگر عطای کسی نبوت است، آن را متناسب با ایمانش به کار گیرد. 7 اگر خدمت است، خدمت کند. اگر تعلیم است، تعلیم دهد.  8 اگر تشویق است، تشویق نماید. اگر کمک به نیازمندان است، با سخاوت چنین کند. اگر رهبری است، این کار را با جدیت انجام دهد و اگر رحم و شفقت به دیگران است، شادمانه به این کار مشغول باشد

در این آیات پولس می گوید در کلیسا کسی نباید فکر کند از بقیه برتر است و اگر کسی از عطایای خاصی برخوردار است نباید فکر کند برتر از دیگران است، پولس ادامه می دهد ما در کلیسا مانند یک ساختمان هستیم همانطور که در ساختمان هیچ قسمتی برتر و جدا از قسمت های دیگر نیست در کلیسا هم همینطور است و همه ما در مسیح یک بدن را تشکیل می دهیم بنابراین همه ما باید با هم کار کنیم تا بتوانیم در کنار هم به جایگاهی که شایسته فرزندان خداست دست یابیم

رومیان 12(21-9

9 محبت باید بی‌ریا باشد. از بدی بیزار باشید و به آنچه نیکوست، سخت بچسبید. 10 با محبت برادرانه سرسپرده هم باشید. در احترام گذاشتن به یکدیگر، از هم پیشی بگیرید. 11 هیچ ‌گاه غیرت شما فروکش نکند؛ در روح شعله‌ور باشید و خداوند را خدمت کنید. 12 در امید شادمان، در سختی ها شکیبا و در دعا ثابت ‌قدم باشید. 13 در رفع احتیاجات مقدسین سهیم شوید و میهمان ‌نواز باشید. 14 برای کسانی که به شما آزار می ‌رسانند، برکت بطلبید؛ برکت بطلبید و لعن نکنید! 15 با کسانی که شادمانند، شادی کنید و با کسانی که گریانند، بگریید. 16 برای یکدیگر ارزش برابر قائل باشید! مغرور نباشید، بلکه با کسانی که از طبقات محرومند، معاشرت کنید. خود را برتر از دیگران مپندارید. 17 به هیچ‌کس به سزای بدی، بدی نکنید. دقت کنید که آنچه را در نظر همگان پسندیده است، به جای آورید. 18 اگر امکان دارد، تا آنجا که به شما مربوط می ‌شود، با همه در صلح و صفا زندگی کنید. 19 ای عزیزان، انتقام مگیرید، بلکه آن را به غضب خدا واگذارید. زیرا نوشته شده که خداوند می‌گوید: « انتقام از آن من است؛ من هستم که سزا خواهم داد.» 20 برعکس « اگر دشمنت گرسنه است، به او خوراک بده! و اگر تشنه است، به او آب بنوشان! اگر چنین کنی، اخگرهای سوزان بر سرش خواهی انباشت.» 21 مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را با نیکویی مغلوب ساز

در این آیات پولس می گوید که ما به عنوان یک فرد مسیحی باید چگونه زندگی کنیم و با دیگران باید چه رفتاری داشته باشیم ... پولس می گوید ما باید دیگران را نسبت به خودمان بیشتر دوست داشته باشیم و از این قضیه باید خوشحال باشیم. پولس می گوید اگر در شرایط سختی قرار داریم باید آن را تحمل کنیم و صبور باشیم، تسلیم نشویم، روزه بگیریم و دعا کنیم تا شرایط سخت برطرف شود. ما باید به مسیحیانی که نیازمند هستند کمک کنیم، همچنین ما باید مهمان ‌نواز باشیم و دیگران را به خانه هایمان دعوت کنیم و اگر کسی باعث رنج و عذاب ما می‌شود نباید او را لعن و نفرین کنیم، برعکس باید برای او برکت بطلبیم. ما باید به برادران و خواهران روحانیمان اهمیت بدهیم و با آنها و در کنارشان خوشحال و ناراحت شویم و ما نباید فکر کنیم دیگران هستیم و با فقیران هم مانند دیگران باید معاشرت داشته باشیم، همچنین نباید از کسانی که به ما بدی می کنند انتقام بگیریم به عبارت دیگر نباید بدی را با بدی جواب بدهیم چرا که خدا گفته است انتقام از آن اوست و او خودش انتقام خواهد گرفت، برعکس از ما می خواهد بدی را با خوبی پاسخ بدهیم و از ما می‌خواهد که اگر دشمنمان گرسنه یا تشنه است به او آب و غذا بدهیم

تمام سخنان پولس از صحبت های عیسی سرچشمه گرفته است و پولس تنها آنها را تکرار کرده است

پولس در ادامه می‌گوید باید با تمامی افراد تا جایی که در توان داریم سعی کنیم که در صلح باشیم. هرچند گاهی ممکن است علیرغم تلاش هایمان برای حفظ صلح با دیگران، طرف مقابل ما چندان تمایلی برای صلح نداشته باشد ولی ما باید به تلاشمان برای حفظ صلح با آن شخص ادامه دهیم

 

درس های مرتبط