تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 10

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » Romans » تفسیر کتاب مقدس رومیان باب 10 |  نوامبر 20, 2020

رومیان باب 10 

رومیان 10(13-1

1 ای برادران، آرزوی قلبی و دعای من به درگاه خدا برای قوم اسرائیل این است که نجات یابند. 2 زیرا درباره ایشان می‌توانم شهادت دهم که برای خدا غیرت دارند، اما نه از روی معرفت. 3 زیرا به سبب ناآگاهی از آن پارسایی که از خداست، و از آن رو که در پی اثبات پارسایی خویش بودند، در برابر آن پارسایی که از خداست، سر فرود نیاوردند. 4 زیرا مسیح غایت شریعت است تا هر که ایمان آورد، پارسا شمرده شود. 5 موسی آن پارسایی را که بر پایه شریعت است چنین توصیف می‌کند: «کسی که اینها را به عمل آورد، به واسطه آنها حیات خواهد داشت.» 6 اما پارسایی مبتنی بر ایمان می‌گوید: «در دل خود مگو کیست که به آسمان صعود کند؟» - یعنی تا مسیح را فرود آورد 7 یا «کیست که به جهان زیرین نزول کند؟» - یعنی تا مسیح را از مردگان بازآورد. 8 و در مقابل، چه می‌گوید؟ اینکه «این کلام نزدیک تو، در دهان تو و در دل توست.» این همان کلام ایمان است که ما وعظ می‌کنیم، 9 که اگر به زبان خود اعتراف کنی « عیسی خداوند است» و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. 10 زیرا در دل است که شخص ایمان می‌آورد و پارسا شمرده می ‌شود و با زبان است که اعتراف می‌کند و نجات می‌یابد. 11 چنانکه کتاب می‌ گوید: «هر که بر او توکل کند، سرافکنده نشود.» 12 زیرا میان یهود و یونانی تفاوتی نیست، چرا که همان خداوند، خداوند همه است و همه کسانی را که او را می ‌خوانند، به‌ فراوانی برکت می‌دهد. 13 زیرا «هر که نام خداوند را بخواند، نجات خواهد یافت

در این آیات پولس از عهد عتیق استفاده می‌کند تا سخنانش را به یهودیان ثابت کند و از تثنیه باب 30 نقل قول می کند و می گوید که ما با شریعت نجات پیدا نمی کنیم بلکه با ایمان نجات پیدا می کنیم. پولس این نامه را به یهودیان نوشت  تا به آنها بگوید که چرا آنها نجات پیدا نمی کنند زیرا فقط به شریعت تکیه کرده‌اند نه ایمان به خدا. بسیاری از کلیسا های آمریکا با جدا کردن و خواندن آیه 9 از بقیه ی آیات می‌گویند که اگر اعتراف کنید که عیسی خداست و در دلتان ایمان داشته باشید نجات پیدا خواهید کرد. در این آیات در مورد مسیحی شدن هیچ توضیحی نمی دهد و تنها در مورد این که چرا یهودیان نجات پیدا نکردند و چطور نجات پیدا می‌کنند توضیح می‌دهد و در مورد اینکه چطور مسیحی می شویم یعنی اینکه توبه کنیم سپس در آب و روح القدس تعمید بگیریم توضیحی داده نشده است. پولس با نقل قول از تثنیه به یهودیان می‌گوید اگر ایمان داشته باشند که عیسی خداست نجات خواهند یافت

تثنیه 30(20-11

11 « زیرا این فرمان که من امروز به شما امر می فرمایم، برای شما مشکل نیست و نه دور از دسترس شماست. 12 نه در آسمان است که بگویید: «کیست که برای ما به آسمان صعود کند و آن را نزد ما بیاورد تا بشنویم و انجامش دهیم؟» 13 و نه در آن سوی دریاهاست که بگویید: «کیست که برای ما به آن سوی دریاها برود و آن را نزد ما بیاورد تا بشنویم و انجامش دهیم؟» 14 بلکه این کلام بسیار نزدیک شما، در دهان و در دل شماست، تا آن را به جای آرید. 15 « ببینید امروز حیات و نیکویی، و مرگ و بدی را در برابر شما می‌نهم. 16 زیرا امروز به شما فرمان می‌دهم که یهوه خدای خود را دوست بدارید و در راههای او گام بردارید و فرمانها و فرایض و قوانین او را نگاه دارید، تا زنده بمانید و بر شمارتان افزوده گشته، یهوه خدایتان شما را در سرزمینی که برای تصرفش بدان داخل می‌شوید، برکت دهد. 17 اما اگر دل شما منحرف شود و اطاعت نکنید بلکه فریفته شده، خدایان غیر را سجده و عبادت کنید، 18 امروز به شما اعلام می‌کنم که به‌یقین هلاک خواهید شد و در آن سرزمین که برای تصرفش از اردن می‌گذرید، عمر دراز نخواهید داشت. 19 امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد می‌گیرم که زندگی و مرگ، و برکت و لعنت را پیش رویتان نهادم. پس زندگی را برگزینید تا شما و نسلتان زنده بمانید؛ 20 یهوه خدای خود را دوست بدارید، از صدای او اطاعت کنید و به او بچسبید، زیرا او زندگی شما و درازی عمر شماست، تا در سرزمینی که خداوند برای پدرانتان، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، سوگند خورد که آن را بدیشان دهد، قرار یابید

این آیات سخنان موسی کمی قبل از مرگ او می باشد موسی به قومش می‌گوید که دو راه دارند یک راه به مرگ و دیگر به حیات منتهی می شود و برای دستیابی به حیات باید راه زندگی یا اطاعت از خدا را انتخاب کنند

این آیات شبیه آیاتی است که در متی گفته شده که راه رستگاری باریک و راه نابودی عریض و گشاد است و این انتخاب خودمان است که کدام راه را انتخاب کنیم

جان کالوین 100 سال پیش با استناد به رومیان باب 9 آموزش داد که خدا هر کسی را که بخواهد نجات می دهد و هر کسی را که نخواهد نجات نمی‌دهد و در ادامه آموزش هایش گفت که ما هیچ انتخابی نداریم و تنها خداست که برای ما تصمیم می گیرد. این آموزش اشتباه است زیرا وقتی پایان باب 9 اول باب 10 را می‌خوانیم متوجه می شویم که تنها به دلیل بی ایمانی یهودیان است که خدا تصمیم می گیرد آنها را رد کند و نجات ندهد. در رومیان باب 10 آیات 12 و 13 گفته شده هر کسی که بخواهد می ‌تواند خدا را انتخاب کند و نجات یابد

رومیان 10(21-14

14 اما چگونه کسی را بخوانند که به او ایمان نیاورده‌اند؟ و چگونه به کسی ایمان آورند که از او نشنیده‌اند؟ و چگونه بشنوند، اگر کسی به آنان موعظه نکند؟ 15 و چگونه موعظه کنند، اگر فرستاده نشوند؟ چنانکه نوشته شده است: «چه زیباست پای های کسانی که بشارت می‌آورند.» 16 اما همگان بشارت را نپذیرفتند، زیرا اشعیا می‌گوید: «چه کسی، ای خداوند، پیام ما را باور کرده است؟» 17 پس ایمان از شنیدن پیام سرچشمه می‌گیرد و شنیدن پیام، از طریق کلام مسیح میسر می ‌شود. 18 اما می ‌پرسم: آیا نشنیدند؟ البته که شنیدند: « آوازشان در سرتاسر زمین منتشر گردیده و کلامشان تا به کرانهای جهان رسیده.» 19 باز می ‌پرسم: آیا اسرائیل آنچه را که شنید، درک نکرد؟ نخست، موسی می‌گوید: « به واسطه آنها که قومی به حساب نمی‌آیند، شما را به غیرت خواهم آورد؛ و به واسطه قومی نادان خشم شما را بر خواهم انگیخت.» 20 سپس، اشعیا جسورانه می‌گوید: « آنان که مرا نجسته بودند، مرا یافتند و خویشتن را بر کسانی که مرا نطلبیده بودند، آشکار ساختم.» 21 اما دربارۀ اسرائیل می‌گوید: « همه روز دستهای خود را دراز کردم به سوی قومی نافرمان و گردنکش

در این آیات پولس می گوید هر کسی نام خدا را بخواند و به او ایمان بیاورد نجات پیدا می کند مهم نیست یهودی باشد یا غیر یهودی!بعضی ها از این آیات برداشت اشتباه می‌کنند و می‌گویند با توجه به این آیات تنها با ایمان به خدا نجات پیدا می کنیم در حالی که این آیات چنین چیزی نمی گوید بلکه می گوید هر کسی با هر پیش زمینه ای می تواند با ایمان به عیسی مسیح نجات پیدا کند و حتی ممکن است کسی به خدا ایمان بیاورد ولی بعدا نجاتش را از دست بدهد و در باب 11 در این مورد صحبت می کند

در این آیات گفته شده باید پیام‌خوش یا انجیل در دنیا موعظه شود تا همه بتوانند ایمان بیاورند و نجات پیدا کنند. با توجه به اینکه پیام انجیل در دنیا پخش شده یهودیان آن را قبول نمی کنند زیرا سنگدل هستند، به عبارت دیگر آنها دعوتنامه را دریافت کرده‌اند ولی آن را نمی پذیرند

سوال

با توجه به اینکه یعقوب حق نخست زادگی را از عیسو دزدید آیا این کار او تقلب محسوب نمی شود؟

حق نخست زادگی برای عیسو به قدری بی اهمیت بود که آن را به یک کاسه آش فروخت ولی حق نخست زادگی برای یعقوب به قدری مهم بود که سعی کرد آن را به دست بیاورد حتی با تقلب و برای خدا بسیار مهم بود که این برکت به کسی برسد که ارزش آن را می‌داند و آن را به یک کاسه آش نفروشد

سوال

در باب 9 رومیان گفته شده فرعون سنگدل است و خداوند او را بدین شکل آفریده است، با توجه به این آیات آیا تلاش انسان ها برای نجات و رستگاری فایده ای هم دارد؟

در ترجمه های عهد عتیق می‌بینیم که گاهی نوشته شده خدا دل فرعون را سخت کرده و گاهی نوشته شده فرعون خودش خواسته که اینگونه باشد. مسیحیان اولیه با مثال می گفتند که اگر خورشید وسط روز به یک قالب کره بتابد کره ناخودآگاه آب می شود و اگر خورشید به یک تخم مرغ بتابد آن را سفت میکند. زمانی که خدا ما را آزمایش می‌کند به خودمان بستگی دارد که قلبمان مانند کره نرم یا مانند تخم مرغ سفت شود. فرعون می توانست انتخاب کند که قلبش مانند کره نرم یا مانند تخم مرغ سفت و سخت شود و خودش سنگ دل بودن را انتخاب کرد و اگر ذات واقعی فرعون خوب بود خدا را می پذیرفت ولی چون ذات خوبی نداشت خدا را نپذیرفت. در متی باب 13 از اشعیا باب 6 نقل قول شده است

متی 13(11-15

11 پاسخ داد: « درک رازهای پادشاهی آسمان به شما عطا شده است، اما نه به آنان. 12 زیرا به آن که دارد، بیشتر داده خواهد شد تا به ‌فراوانی داشته باشد و از آن که ندارد، همان که دارد نیز گرفته خواهد شد. 13 از این رو با ایشان به مثلها سخن می‌گویم، زیرا: « می‌ نگرند، اما نمی ‌بینند؛ گوش می‌کنند، اما نمی‌ شنوند و نمی ‌فهمند.» 14 نبوت اشعیا در مورد آنها تحقق می ‌یابد که می‌گوید: به گوش خود خواهید شنید، اما هرگز نخواهید فهمید؛ به چشم خود خواهید دید، اما هرگز درک نخواهید کرد. 15 زیرا دل این قوم سخت شده، گوشهایشان سنگین گشته و چشمان خود را بسته‌اند، مبادا با چشمانشان ببینند و با گوشهایشان بشنوند و در دلهای خود بفهمند و بازگشت کنند و من شفایشان بخشم.

در این آیات می گوید که آنها خودشان چشم و گوششان را گرفته اند و خودشان نمی خواهند که حقیقت را ببینند

سوال

اگر فقط مسیحیان نجات پیدا می‌کنند بنابراین تکلیف کسانی که شرایط شناخت و آشنایی با مسیحیت را ندارند مانند کسانی که در کره شمالی هستند و حتی به اینترنت هم دسترسی ندارند چیست؟

در رومیان باب 10 آیه 14 پولس چند سوال کنایه ای می پرسد و می گوید از کسانی که پیام انجیل را نشنیده‌اند انتظاری نداریم ولی عیسی می گوید کسی که پیام انجیل را شنیده، نجات پیدا خواهد کرد ولی کسی که آن را نشنیده باشد ممکن است نجات پیدا کند ممکن است نجات پیدا نکند و خدا بر حسب وجدان و چیزی که خودش می داند آنها را قضاوت خواهد کرد

 

درس های مرتبط