رومیان

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » Romans |  نوامبر 4, 2020

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 1

رومیان باب 1 مارتین لوتر معتقد بود مسیحیان تنها کافی است انجیل یوحنا را بخوانند و خواندن بقیه انجیل ها چندان اهمیتی ندارد این گفته های مارتین لوتر به این دلیل بود که انجیل یوحنا بیشتر روی دوست داشتن قلبی و ایمان به عیسی تمرکز کرده است در حالی که سایر اناجیل علاوه بر ایمان […]

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 1 بازدید از درس

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 2

رومیان باب 2 جلسه قبل این موضوع را بررسی کردیم که چرا پروتستان ها و مارتین لوتر از کتاب رومیان به عنوان منبع استفاده می کنند. مارتین لوتر نه ‌تنها کتاب مقدس را به آلمانی ترجمه کرده بلکه با تقسیم کتاب مقدس، قسمت هایی از آن را مهم تر و قسمت هایی را کم اهمیت […]

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 2 بازدید از درس

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 3

رومیان باب 3 در رومیان باب 3 متوجه تفاوت میان مسیحیان اولیه با مارتین لوتر می ‌شویم. درک مارتین لوتر از کتاب رومیان در حالی که پایه و اساس ایمانش مطابق با این کتاب بوده است با درک مسیحیان اولیه از این کتاب کاملا متفاوت بوده است. یکی از مسائلی که اوریجین یکی از نویسندگان […]

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 3 بازدید از درس

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 4

رومیان باب 4 رومیان 4(1-12 1 پس درباره آنچه ابراهیم یافت، چه می‌ توان گفت، او که به حسب جسم، جد ما شمرده می‌ شود؟ 2 اگر ابراهیم بر پایه اعمال پارسا شمرده شده بود، می ‌توانست فخر کند؛ اما در نظر خدا چنین نیست. 3 زیرا کتاب چه می‌گوید؟ «ابراهیم به خدا ایمان آورد و […]

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 4 بازدید از درس

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 5

رومیان باب 5 رومیان 5(1-11 1 پس چون از راه ایمان پارسا شمرده شده‌ایم، به واسطۀ خداوند مان عیسی مسیح از صلح با خدا برخورداریم. 2 ما توسط او، و از راه ایمان، به فیضی دسترسی یافته‌ایم که اکنون در آن استواریم و به امید سهیم شدن در جلال خدا فخر می‌کنیم. 3 نه تنها […]

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 5 بازدید از درس

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 6

رومیان باب 6  رومیان 6(5-23 5 پس اگر در مرگی همچون مرگ او، با وی یگانه شده‌ایم، به ‌یقین در رستاخیزی همچون رستاخیز او نیز با او یگانه خواهیم بود. 6 زیرا می‌ دانیم آن انسان قدیم که ما بودیم، با او بر صلیب شد تا پیکر گناه درگذرد و دیگر گناه را بندگی نکنیم. […]

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 6 بازدید از درس

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 7

رومیان باب 7 رومیان 7(6-1  ای برادران، آیا نمی‌ دانید - زیرا با کسانی سخن می‌گویم که از شریعت آگاهند  که شریعت تنها تا زمانی بر انسان حکم می‌راند که انسان زنده است؟ 2 برای مثال، بنا بر شریعت، زن شوهردار تا زمان زنده بودن شوهرش، به او بسته است. اما اگر شوهر بمیرد، زن از […]

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 7 بازدید از درس

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 9

رومیان باب 9 رومیان باب 9(5-1 1 در مسیح راست می‌گویم، نه دروغ و وجدانم به واسطه روح‌ القدس مرا گواه است که 2 در قلب خود دردی جانکاه و اندوهی همیشگی دارم. 3 زیرا آرزو می ‌داشتم خود در راه برادرانم، یعنی آنان که همنژاد منند، ملعون شوم و از مسیح محروم گردم. 4 آنها […]

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 9 بازدید از درس

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 10

رومیان باب 10  رومیان 10(13-1 1 ای برادران، آرزوی قلبی و دعای من به درگاه خدا برای قوم اسرائیل این است که نجات یابند. 2 زیرا درباره ایشان می‌توانم شهادت دهم که برای خدا غیرت دارند، اما نه از روی معرفت. 3 زیرا به سبب ناآگاهی از آن پارسایی که از خداست، و از آن رو […]

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 10 بازدید از درس

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 11

رومیان باب 11   باب 9 ، 10 ، 11 رومیان به هم مرتبط هستند و باید کامل و زنجیر وار تمام آیات را بخوانیم تا مفهوم حرف های پولس را درست متوجه شویم   رومیان 11(15-1 1 پس می ‌پرسم: آیا خدا قوم خود را رد کرده است؟ هرگز؛ زیرا من خود اسرائیلی‌ام، از […]

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 11 بازدید از درس