روش زندگی یک فرد مسیحی

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » The Way Of Life As A Christian |  اکتبر 11, 2021

روش زندگی یک فرد مسیحی

چگونه یک فرد می تواند مسیحی شود؟

قدم های نزدیک شدن و ایمان آوردن به عیسی مسیح بسیار ساده و قابل فهم است و تنها نیاز است به کتاب مقدس رجوع کنیم تا این اطلاعات را کسب کنیم.

سخنان خدا در کتاب مقدس کاملا واضح و روشن است و یک فرد برای مسیحی شدن باید مراحل زیر را انجام دهد 

  • ایمان آورد

  • توبه کند

  • تعمید بگیرد و از تعلیمات عیسی مسیح پیروی کند

 

فردی که مسیحی شده و گناهانش با تعمید بخشیده شده است باید سعی کند دچار خطا و لغزش نشود

اکنون سوال این است چگونه یک فرد مسیحی می تواند بر گناه چیره شود؟

کلام خدا منابعی را معرفی می کند که ما به وسیله آنها می توانیم درمقابله با گناهانمان، پیروز شویم. در زندگی زمینی ما هرگز به طور کامل نخواهیم توانست بر گناه غلبه کنیم اما غلبه کامل بر گناهان همچنان باید هدف ما باشد. با کمک خداوند و با پیروی از اصول کتاب مقدس، می توانیم به تدریج بر گناه غلبه کرده و بیشتر و بیشتر شبیه مسیح شویم

روح القدس

یکی از نعمت هایی که خداوند به ما بخشیده تا به وسیله آن بتوانیم زندگی مسیحی پیروزمندی داشته باشیم، روح القدس است. همه ایمانداران روح القدس را دارند، اما کلام خدا به ما می گوید که باید با روح القدس زندگی کنیم و خود را کاملا به او بسپاریم. به این مفهوم که باید کاملا بر اساس آنچه روح القدس از ما می خواهد زندگی کنیم نه بر اساس آنچه جسم از ما خواهد

تغییری که روح القدس می تواند در زندگی ایماندار ایجاد کند، در زندگی پطرس به خوبی به تصویرکشیده شده است. او کسی بود که قبل از اینکه از روح القدس پُر شود، سه بار عیسی مسیح را انکار نمود؛ آن هم درست بعد از ادعایش مبنی بر اینکه تا سر حد مرگ از مسیح پیروی خواهد کرد. اما بعد از پُر شدن از روح القدس درروز پنطیکاست، خطاب به یهودیان، او آشکارا و با اقتدار راجع به مسیح سخن گفت

زندگی کردن با روح القدس به این معنی است که شخص ایماندار مانع کار روح القدس نشود. در عوض او در پی این باشد که از روح القدس پُر شود و کاملا تحت کنترل او درآید (افسسیان باب 5 آیه های 18 تا 21). یک فرد ایماندار چگونه می تواند از روح القدس پر شود؟

گناه چیزیست که روح القدس را غمگین می کند و جلوی پرشدن ما از او را می گیرد پس اطاعت از خدا روشی است که با آن می توان از روح القدس پر شد. ما باید دعا کنیم تا خداوند ما را از روح القدس پر کند و باید در کلام او غرق شویم و با اطاعت از دستورات خدا زندگی کنیم. این کار به روح القدس این آزادی عمل را می دهد که بر روی اعمال و افکار ما کار کند

کلام خدا

کتاب مقدس در دوم تیموتائوس باب 3 آیه های 16 تا 17 می گوید که خدا کلام خود را به ما داده است تا ما را به اعمال نیکو تجهیز کند. این کلام به ما تعلیم می دهد که چطور زندگی کنیم، به چه چیزی اعتقاد داشته باشیم و حتی راه غلطی را که در پیش گرفته ایم برای ما آشکار می سازد. کلام خدا به ما کمک می کند تا دوباره به راه درست برگردیم و در آن استوار بمانیم. همانطور که عبرانیان فصل 4 آیه 12 می گوید، کلام خدا زنده و مقتدر است و قادر است پیچیده ترین مشکلات غیرقابل حل انسانی را برطرف نماید. نویسنده مزامیر در مزامیر باب 119 ودر آیات دیگر، راجع به قدرت کتاب مقدس در تغییر زندگی مردم با ما صحبت می کند. به یوشع تعلیم داده شده بود که رمز پیروزی او بر دشمنانش (تمثیلی برای جنگ روحانی ما ) در این است که این کلام از دهانش دور نشود بلکه روز و شب در آن تفکر نماید و از آن اطاعت کند. این رمز پیروزی او در رسیدن به سرزمین موعود بود. یوشع از این فرمان الهی اطاعت نمود؛ حتی زمانیکه دستورات خدا برای او غیر قابل درک بود

روح القدس از کتاب مقدس به عنوان یک ابزار در زندگی ما استفاده می کند (افسسیان فصل 6 آیه 17) و همچنین آن یک قسمت اصلی و ضروری است که خداوند برای جنگ در نبردهای روحانی به ما داده است (افسسیان فصل 6 آیه های 12 تا 18

دعا

دعا یکی دیگر از منابع مهمی است که خدا برای ما فراهم کرده است. دعا تا چه اندازه در زندگی ما برای غلبه بر گناه مهم اسست؟ سخنانی که عیسی مسیح در باغ جستیمانی درست قبل از اینکه پطرس او را انکار کند، به زبان آورد؛ در انجیل موجود می باشد. هنگامی که مسیح در حال دعا کردن است، پطرس خوابش می برد. مسیح او را بیدار می کند و به او می گوید

متی 26(41) : بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. روح مشتاق است، اما جسم ناتوان

ما نیز مانند پطرس می خواهیم که کار درست را انجام دهیم اما قدرت و توان نداریم. در این مواقع باید به تعلیمات و نصایح خداوند توجه کنیم تا پیوسته جستجو کنیم، در بزنیم، از خدا بخواهیم و او نیز توان و قدرت مورد نیاز را به ما خواهد بخشید (متی باب 7 آیه 7

کلیسا

آخرین منبع، در جنگ روحانی ما برای غلبه بر گناه، کلیسا و معاشرت با دیگر ایمانداران می باشد. مسیح شاگردان خود را به صورت گروه دو نفره برای بشارت و انجام خدمات می فرستاد. سفرهای بشارتی در اعمال رسولان نیز به صورت گروهی انجام گرفته است. کتاب مقدس به ما می گوید که از تجمعات کلیسایی و معاشرت با یکدیگر غافل نشویم و زمانیکه با هم هستیم یکدیگر را به انجام کارهای خوب ترغیب کنیم ( عبرانیان باب 10 آیه 24). به اشتباهات خود نزد یکدیگر اعتراف کنیم (یعقوب فصل 5 آیه 16). در ادبیات حکیمانه عهد قدیم به ما گفته شده همانطور كه آهن، آهن را می‌تراشد، دوست نيز شخصيت دوستش را اصلاح می‌كند (امثال باب 27 آیه 17) و قدرت همیشه در تعداد است (جامعه باب 4 آیه های 11 تا 12

خیلی از ایمانداران معتقد هستند که داشتن یک دوست که راهنمای ما باشد و ما خود را پاسخگوی او بدانیم، تاثیر بسیار زیادی در غلبه بر گناه دارد. داشتن دوست دیگری که با شما حرف بزند، با شما دعا کند، شما را تشویق کند و حتی شما را توبیخ کند، نیز ارزش بسیار زیادی برای شما خواهد داشت. همه ما گرفتار وسوسه می شویم، داشتن یک دوست و یا گروه راهنما می تواند به ما تا اندازه ای انگیزه و اشتیاق بدهد تا بر جدی ترین گناهان غلبه کنیم

بعضی وقت ها غلبه بر گناه بسیار سریع اتفاق می افتد و بعضی زمان ها نیز این فرایند آهسته تر صورت می گیرد. اما خداوند به ما قول داده که اگر از منابعی که در اختیار ما گذاشته استفاده کنیم، او نیز به تدریج زندگی ما را متحول خواهد ساخت. ما می توانیم با خیال راحت برای غلبه بر گناه استقامت و پشتکار داشته باشیم برای اینکه می دانیم خداوند به قول های خود عمل می کند

درس های مرتبط
به بالای صفحه بردن