مراسم شام خداوند یا عشای ربانی

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » The Lords Supper |  سپتامبر 4, 2020

 

مراسم شام خداوند یا عشای ربانی 

تعمید و شام خداوند دو آیینی هستند که عیسی مسیح از ما خواسته است آنها را انجام بدهیم. شام خداوند (عشای ربانی) یکی از مهمترین آیین های مسیحیان است که یادآور مرگ و رستاخیز عیسی مسیح است.

آخرین شامی که عیسی مسیح با شاگردان خود قبل از دستگیری و مصلوب شدنش خورد را شام خداوند می ‌گویند. این شام، شام عید پسخ بود که در آخرین هفته زندگی عیسی خورده ‌شد.

عید پسخ یکی از مقدس ترین اعیاد یهودیان است. این عید یادآور بلایی است که در مصر اتفاق افتاد که به دنبال آن نخست زاده های مصریان مردند ولی قوم بنی اسراییل به دلیل مالیدن خون بره نر بدون نقص قربانی شده به چهار چوب در خانه هایشان از فرشته مرگ در امان ماندند و  نجات یافتند. سپس به دستور خدا بدون اینکه استخوان های بره شکسته شود، آن را پختند و با نان فطیر خوردند. همچنین خدا به آنها دستور داد که این مراسم باید نسل به نسل برگزار شود و مانند یک آیین حفظ شود؛ این داستان در کتاب خروج باب 12 نوشته شده است.

شام خداوند 

(شام خداوند در انجیل مرقس باب 14 گفته شده است)

عیسی مسیح با اینکه می دانست در اورشلیم چه چیزی در انتظار اوست اما روز یکشنبه نخل با الاغی وارد اورشلیم شد و مردم از او با برگ های نخل استقبال کردند و او را خداوند خواندند. پنج شنبه زمان برگزاری عید پسخ بود، عیسی از شاگردانش خواست شام عید پسخ را تدارک ببینند و در بالاخانه ای همراه با شاگردانش برای برگزاری مراسم عید پسخ جمع شدند. قبل از شام عیسی در یک لگن آب ریخت و شروع به شستن پاهای شاگردانش کرد تا فروتنی را به آنها بیاموزد. پس از آنکه عیسی پاهای آنها را شست، ردایش را پوشید و بر سر سفره شام نشست.

موقع خوردن غذا عیسی گفت یکی از شما مرا تسلیم دشمن خواهد کرد، همه شاگردان غمگین شدند و یکی پس از دیگری از او پرسیدند من که آن کس نیستم؟ عیسی گفت یکی از شما 12 نفر است، سپس خیانت یهودا را پیشگویی کرد و یهودا آنجا را ترک کرد. سپس عیسی نان را گرفت و پس از شکرگذاری آن را پاره کرد، به شاگردانش داد و گفت: بخورید که اين بدن من است و در راه شما فدا می‌ شود و سپس جام شراب را به شاگردانش داد و به آنها گفت بنوشید که این خون من است که برای نجات شما ریخته می شود. در پایان عید را با یک سرود خاتمه داد .  شب عیسی با چند تن از شاگردانش برای دعا به کوه زیتون رفت. در آنجا همانطور که پیشگویی کرده بود، یهودا به او خیانت کرد، بنابراین او دستگیر و روز بعد مصلوب شد.

پولس رسول در مورد شام خداوند در اول قرنتیان باب 11 گفته است که اگر كسی به طور ناشايست شام خداوند را بخورد و از جام آن بنوشد، به بدن و خون خداوندمان عيسی مسيح بی ‌احترامی كرده و نسبت به او مرتكب گناه شده است.

برای اینکه شایسته شرکت در شام خداوند باشیم اگر گناهی داریم باید آن را اعتراف و جبران کنیم و اگر با کسی مشکلی داریم باید آن را حل کنیم سپس نان عشای ربانی را بخوریم و شراب آن را بنوشیم.

همچنین پولس در اول قرنتیان باب 11 می گوید تا زمان بازگشت عیسی مسیح ما باید مراسم شام خداوند را برگزار کنیم.

1قرنتیان 11 (26

به اين ترتيب، هر بار كه اين نان را می‌خوريد و از اين پياله می ‌نوشيد، در واقع اين حقيقت را اعلام می‌كنيد كه مسيح برای نجات شما، جان خود را فدا كرده است. پس تا زمان بازگشت خداوند، اين آيين را نگاه داريد.

عیسی اعلام کرد که نان سمبل بدن و شراب سمبل خون اوست و پیشگویی مرگ وحشتناکی بود که به زودی باید تجربه می کرد تا پیشگویی های بیشماری را که در عهد عتیق درباره نجات دهنده گفته شده بود را محقق کند. به عبارت دیگر عیسی همان بره عید پسخ بود که با قربانی شدنش باعث نجات دنیا شد و عهد جدید جای عهد عتیق را گرفت و دیگر به قربانی های عهد عتیق احتیاجی نبود

شام خداوند یک یادآوریست از آنچه عیسی مسیح برای ما انجام داد و جشنی است برای آنچه ما در نتیجه فداکاری او دریافت کرده ایم.