کلیسا چیست

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » The Church |  اکتبر 8, 2021

کلیسا چیست

امروزه خیلی از مردم فکر می کنند کلیسا یک ساختمان است. این تعریف درستی از کلیسا بر اساس کتاب مقدس نیست. لغت «کلیسا» از لغت یونانی (Ekklesia) گرفته شده است که معنی آن «خوانده شدگان یا برگزیده شدگان» می باشد. ریشه معنی «کلیسا» از ساختمان نیست، بلکه از مردم است. عجیب است که وقتی از مسیحیان پرسیده می شود به چه کلیسایی می روند، معمولا یک ساختمان را معرفی می کنند.

 کلیسا بدن مسیح است و خود او سر این بدن می باشد.

افسسیان 1(22-23

22 و همه چیز را زیر پاهای او نهاد و مقرر فرمود که او برای کلیسا سر همه چیز باشد، 23 کلیسایی که بدن اوست، یعنی پری او که همه را در همه پر می‌سازد.

بنابراین کلیسا یک ساختمان و یا یک فرقه نیست بلکه هر ایماندار قسمتی از بدن مسیح است و کلیسا یعنی همه کسانی که نجات را از طریق ایمان به عیسی مسیح دریافت کرده اند.

1قرنتیان 12(13

13زیرا همه ما، چه یهود و چه یونانی، چه غلام و چه آزاد، در یک روح تعمید یافتیم تا یک بدن را تشکیل دهیم؛ و همه ما از یک روح نوشانیده شدیم.

خداوند هیچ کاری را بی هدف و بی معنی انجام نمی دهد. برای اینکه عیسی مسیح بتواند بعد از مصلوب شدن، رستاخیز و صعودش به آسمان حضورش را میان ایمانداران ادامه دهد، لازم بود که روح او در انسان ها یک جامعه را تشکیل بدهد.

از طرف دیگر باید بدانیم که کلیسا اختراع انسان ها نیست! بلکه خود عیسی مسیح آن را تاسیس کرد.

متی 16(18

من نیز می‌گویم که تویی پطرس، و بر این صخره، کلیسای خود را بنا می‌کنم و دروازه‌های هاویه بر آن استیلا نخواهد یافت.

روز تاسیس کلیسا در روز پنطیکاست و به واسطه نزول روح القدس بر شاگردان بود. بر اساس کتاب اعمال رسولان باب 2 از روز پنطیکاست تا روزی که مسیح برگردد، بدن مسیح از  ایمانداران به عیسی مسیح تشکیل می شود.

همانطور که عیسی مسیح گفته است دعوت شدگان بسیار ولی برگزیدگان اندک هستند بنابراین کلیسا جماعت افرادی است که دعوت عیسی مسیح را پذیرفته اند تا او را خدمت کنند. در واقع کلیسا فقط این نیست که ایمانداران یک روز در هفته دور هم جمع شوند و سرود و دعا بخوانند، بلکه باید بدانیم که کلیسا دارای اهداف بزرگی است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1) جلال دادن خداوند و پرستش و اطاعت از عیسی مسیح

2) بشارت و موعظه کلام خدا و رساندن خبر خوش پادشاهی خدا به سرتاسر دنیا

3) اتحاد و محبت با خواهران و برادران دینی مان

کتاب مقدس می گوید که ما باید در کلیسا شرکت کنیم تا بتوانیم با ایمانداران دیگر، خدا را پرستش کنیم و از کلام خدا برای رشد روحانی خود درس بگیریم، زمانیکه ما در ایمان خود رشد می کنیم باعث می شود به دیگران هم کمک کنیم تا در ایمانشان رشد کنند.

شرکت در کلیسا  خواست خداوند برای ایمانداران است، همانطور که در کتاب عبرانیان باب 10 آیه 25 می خوانیم 

عبرانیان 10(25

و از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم، چنانکه بعضی را عادت شده است، بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق کنیم - بخصوص اکنون که شاهد نزدیکتر شدن آن روز هستید.

 

 

 

 

 

درس های مرتبط