دعا کردن در مسیحیت

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » Prayer |  اکتبر 8, 2020

 

دعا کردن در مسیحیت

دعا راه نزدیک شدن به خداست. ما با دعا به قدرتی خارج از خود رجوع می کنیم و خداوند به ما برکت داده و می گوید که هرگز ما را ترک نخواهد کرد. قطعا اگر بخواهیم خداوند به دعاهای ما گوش دهد باید به روشی که مورد قبول اوست دعا کنیم. پس دانستن تعلیمات کتاب مقدس در این مورد اهمیت بسیاری دارد. کتاب مقدس می گوید خداوند به ما انسان‌ها نزدیک است و اگر او را با صداقت و با تمام وجودمان بخوانیم صدای ما را می ‌شنود.‏  

مزمور 145(18-19

خداوند نزدیک است به همه آنان که او را می ‌خوانند؛ به آنان که او را صادقانه می‌خوانند. 19 او آرزوی ترسندگان خود را برمی‌آورد؛ و فریاد کمکشان را شنیده، نجاتشان می‌بخشد

دعای ربانی

 

دعای ربانی مهمترین دعای مسیحیان است که عیسی به شاگردانش آموخت.  مسیحیان اولیه معتقد بودند نیازی نیست دعای ربانی را کلمه به کلمه تکرار کنیم بلکه باید درک کاملی از دعای خود داشته باشیم و کلمات و دعاهایمان از قلبمان سرچشمه بگیرد.  در این دعا عیسی مسیح واضح می گوید که ما می توانیم به خدا به عنوان پدر خود دعا کنیم

متی 6(9-13

9 ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. 10 پادشاهی تو بیاید. اراده تو، چنانکه در آسمان انجام می‌شود، بر زمین نیز به انجام رسد. 11 نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما 12 و قرضهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم. 13 و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شریر رهاییمان ده. [زیرا پادشاهی و قدرت و جلال، تا ابد از آن توست. آمین

آداب دعا کردن

هیچگونه مقررات خاصی درباره اینکه مسیحیان باید چگونه و چند بار یا در چه حالتی دعا کنند وجود ندارد. بسیاری از مسیحیان هنگام دعا، برای متمرکز کردن حواس خود، دست های خود را در هم و سر خود را خم می کنند. انسان می تواند روز خود را با دعا شروع و تمام کند، ولی هیچگونه اجباری در دعا وجود ندارد

 پوشش و حجاب هنگام دعا کردن

کتاب مقدس به ما گفته است که زن هنگام دعا باید سر پوشیده باشد و اگر مرد موقع دعا کردن چیزی روی سر خود دارد باید آن را بردارد

1 قرنتیان 11(3-5

3 اما می‌خواهم آگاه باشید که سر هر مرد، مسیح است، سر زن، مرد است، و سر مسیح خداست. 4 هر مردی که سر پوشیده دعا یا نبوت کند، سر خود را بی‌حرمت کرده است 5 و هر زنی که سر نپوشیده دعا یا نبوت کند، سر خود را بی ‌حرمت کرده است؛ این کار او درست مانند این است که سر خود را تراشیده باشد

زمان دعا کردن

مسیحیان اولیه با توجه به تثلیث و مصلوب شدن عیسی مسیح 3 زمان خاص در روز برای دعا داشتند. این قانون و دستور نیست ولی سنتی بوده است که مسیحیان اولیه انجام می‌داده‌اند. اولین زمانی که در روز دعا می کردند( به این دلیل که آن موقع ساعت نبوده است)  حدود ساعت 6 و زمانی بوده است که خورشید طلوع می کرده است. آنها ساعت سوم، ششم و نهم روز یعنی 9 صبح،  12ظهر و 3 بعد از ظهر دعا می کردند. دلیل انتخاب این ساعات مربوط به مصلوب شدن عیسی مسیح می باشد. در واقع ساعت 9 صبح(  یعنی همان ساعت سوم روز) عیسی مصلوب شد، ساعت 12 ظهر ( یعنی همان ساعت ششم روز‌) همه جا تاریک شد، ساعت 3 بعد از ظهر( یعنی همان ساعت نهم روز) عیسی مرد؛ سه ساعت روشنایی بود و سه ساعت تاریکی

هرکس هر زمانی می تواند دعا کند ولی این سنت و رسمی بوده است که مسیحیان اولیه انجام می دادند. مثال این قضیه مرقس است که خودش در این ساعات دعا می کرده است

مرقس 15(37-25

25 ساعت سوم از روز بود که او را بر صلیب کردند. 26 بر تقصیرنامه او نوشته شد: «پادشاه یهود.» 27 دو راهزن را نیز با وی بر صلیب کشیدند، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ او. 28 [بدینگونه آن نوشته کتب مقدس تحقق یافت که می‌گوید: «او از خطاکاران محسوب شد.»] 29 رهگذران سرهای خود را تکان داده، ناسزاگویان می‌گفتند: « ای تو که می‌خواستی معبد را ویران کنی و سه روزه آن را بازبسازی، 30 خود را نجات ده و از صلیب فرود آ!» 31 سران کاهنان و علمای دین نیز در میان خود استهزایش می‌کردند و می‌گفتند: «دیگران را نجات داد اما خود را نمی‌تواند نجات دهد! 32 بگذار مسیح، پادشاه اسرائیل، اکنون از صلیب فرود آید تا ببینیم و ایمان بیاوریم.» آن دو تن که با او بر صلیب شده بودند نیز به او اهانت می‌کردند. 33 از ساعت ششم تا نهم، تاریکی تمامی آن سرزمین را فرا گرفت. 34 در ساعت نهم، عیسی با صدای بلند فریاد برآورد: «ایلویی، ایلویی، لَمّا سَبَقْتَنی؟» یعنی « ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا واگذاشتی؟» 35 برخی از حاضران چون این را شنیدند، گفتند: «گوش دهید، ایلیا را می‌خواند.» 36 پس شخصی پیش دوید و اسفنجی را از شراب ترشیده پر کرد و بر سر چوبی نهاده، پیش دهان عیسی برد تا بنوشد، و گفت: «او را به حال خود واگذارید تا ببینیم آیا ایلیا می‌آید او را از صلیب پایین آورد؟» 37 پس عیسی به بانگ بلند فریادی برآورد و دمِ آخر برکشید

بعضی از مسیحیان به همان رسم گذشته برگشته اند و این تمرین خوبی برای قوی کردن ایمانمان می باشد

مکان و جهت دعا کردن

کلیسا مکان مقدس مسیحیان است ولی مسیحیان زمانی هم که در کلیسا نیستند می توانند دعا کنند بنابراین برای دعا کردن نیازی نیست که حتما در کلیسا باشیم. همچنین عیسی در مورد ظهور دوباره اش گفته است، همانطور که یک صاعقه در شرق آسمان زده می شود و نورش تا غرب می رسد ظهورش به همین شکل خواهد آمد. بنابراین مسیحیان اولیه کلیساهای قدیمی را به سمت شرق می ساختند و به همان سمت دعا می کردند تا اگر عیسی دوباره ظهور کرد او را ببینند

متی 24(27

زیرا همچنانکه صاعقه در شرق آسمان پدید می‌آید و نورش تا به غرب می‌رسد، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد بود

 

 

درس های مرتبط