ازدواج و طلاق در مسیحیت

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » Divorce And Remarriage |  سپتامبر 13, 2020

ازدواج

آفرینش ازدواج در کتاب پیدایش نوشته شده است

پیدایش 2(23-24

23 آدم گفت: «این است اکنون استخوانی از استخوانهایم، و گوشتی از گوشتم؛ او زن نامیده شود، زیرا که از مرد گرفته شد.» 24 از همین رو، مرد پدر و مادر خود را ترک کرده، به زن خویش خواهد پیوست و یک تن خواهند شد 

خدا مرد را خلق کرد و بعد زن را برای تکمیل او آفرید. در کتاب مقدس، ازدواج راه حل خداوند برای این مشکل بود 

پیدایش 2(18) : یهوه خدا فرمود: «نیکو نیست آدم تنها باشد، پس یاوری مناسب برای او می‌سازم

کلمه «یاور» برای توصیف حوا به کار رفته است که معنی آن احاطه کردن، محافظت کردن و کمک کردن است. حوا آفریده شد تا کنار آدم به عنوان نیمه دیگرش، کمک و یاور او باشد. یک مرد و زن وقتی ازدواج می کنند، یک تن می شوند. این یکی شدن بیش از همه در آمیزش جنسی خود را نشان می دهد. عهد جدید درباره این یکی شدن یک هشدار جدید اضافه می کند.

مرقس 10(11-12

11 عیسی فرمود: «هر که زن خود را طلاق دهد و زنی دیگر اختیار کند، نسبت به زن خود مرتکب زنا شده است. 12 و اگر زنی از شوهر خود طلاق گیرد و شوهری دیگر اختیار کند، مرتکب زنا شده است

پولس رسول چندین رساله نوشته است که به ازدواج اشاره می کند و اینکه ایمانداران در رابطه با ازدواجشان چطور باید عمل کنند. یکی از این قسمت ها در افسسیان باب 5 است. با خواندن این متن متوجه یک سری حقایق کلیدی در مورد ازدواج بر اساس کتاب مقدس می شویم

افسسیان باب 5 به طور مخصوص در مورد وظایف زن و مرد در یک ازدواج موفق اشاره می کند

افسسیان 5 (22-25

22 ای زنان، تسلیم شوهران خود باشید، همان‌گونه که تسلیم خداوند هستید. 23 زیرا شوهر سر زن است، چنانکه مسیح نیز سر کلیسا، بدن خویش و نجات‌دهنده آن است. 24 پس همان‌گونه که کلیسا تسلیم مسیح است، زنان نیز باید در هر امری تسلیم شوهران خود باشند. 25 ای شوهران، زنان خود را محبت کنید، آن‌گونه که مسیح نیز کلیسا را محبت کرد و جان خویش را فدای آن نمود

افسسیان 5 (28-30

28 به همین‌سان، شوهران باید همسران خود را همچون بدن خویش محبت کنند. آن که زن خود را محبت می‌کند، خویشتن را محبت می‌نماید. 29 زیرا هرگز کسی از بدن خود نفرت ندارد، بلکه به آن خوراک می ‌دهد و از آن نگاهداری می‌کند، همچنانکه مسیح نیز از کلیسا مراقبت می‌نماید؛ 30 زیرا اعضای بدن اوییم.

در مورد يكی بودن زن و شوهر، كتاب آسمانی می‌فرمايد

افسسیان 5(31

از این رو مرد، پدر و مادر خود را ترک گفته، به زن خویش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند شد

وقتی یک زن و شوهر ایماندار اصول خدا را رعایت می کنند، نتیجه آن یک ازدواج کتاب مقدسی است. یک ازدواج کتاب مقدسی به گونه ای است که مسیح سر مرد، و مرد سر زن است. اصل کتاب مقدسی ازدواج در یکی بودن زن و شوهر است که تصویری از یکی بودن مسیح و کلیسا می باشد

اگر چه بسیاری از شخصیت های عهد عتیق، بیش از یک همسر داشتند، پدیده چند همسری را می ‌توان نتیجه گناه آدم و حوا در باغ عدن دانست. در ازدواج، دو نفر «یک تن» می ‌شوند. اضافه شدن شخص سومی به این رابطه، در الگوی نخستین خدا دیده نمی ‌شود. در این مورد هر رویه‌ای هم در گذشته حاکم بوده باشد، در عهد جدید (اول قرنتیان باب 7)  به روشنی تعلیم می‌دهد که شخص در آن واحد نمی ‌تواند بیش از یک زن داشته باشد

 

همیشه باید حقیقتی را که کتاب مقدس در ملاکی باب 2 نسبت به طلاق بیان داشته است، به یاد داشت

ملاکی 2 (16

زیرا یهوه خدای اسرائیل می‌فرماید: «من از طلاق نفرت دارم

مطابق تعلیم کتاب مقدس، ازدواج یک تعهد مادام العمر است

مرقس 10(11-12

11 عیسی فرمود: «هر که زن خود را طلاق دهد و زنی دیگر اختیار کند، نسبت به زن خود مرتکب زنا شده است. 12 و اگر زنی از شوهر خود طلاق گیرد و شوهری دیگر اختیار کند، مرتکب زنا شده است

خدا کاملاً واقف است که چون ازدواج شامل دو انسان ضعیف و گناهکار می باشد، همیشه احتمال طلاق وجود دارد. در عهد قدیم خدا قوانینی وضع کرد تا حقوق شخص مطلقه (مخصوصا زنان) حفظ شود (تثنیه باب 24 آیه های 1 تا 4). عیسی مسیح در انجیل مرقس باب 10 می گوید که به دلیل سنگدلی قوم بود که خدا اجازه طلاق را داد.(هرچند که بر خلاف خواسته قلبی خدا بود

بحث کتاب مقدسی طلاق و ازدواج مجدد، در اصل، پیرامون سخنان عیسی در مرقس باب 10 شکل می گیرد

عبارت «به غير علت زنا» تنها مورد در کتاب مقدس است که احتمالاً اجازه طلاق را فراهم می کند. روابط جنسی، بخشی از پیوند زناشویی هستند و کتاب مقدس گفته است بعد از ازدواج آن دو يك تن خواهند بود. بنابراین شکستن این پیمان با برقراری روابط جنسی نا مشروع (خارج از ازدواج)، می تواند دلیلی موجه برای طلاق باشد

گاهی اوقات فراوانی بحث پیرامون شروط و استثنائات طلاق باعث می شود که حقیقتی مهم نادیده گرفته شود؛ و آن اینکه زناکاری ـ به هر شکلی که باشد ـ می تواند فقط مجوز طلاق باشد، نه لزوم آن. حتی در صورت وقوع زنا، یک زوج می توانند به واسطه محبت عیسی مسیح، بخشش را از او بیاموزند و زندگیشان را باز سازی کنند. خداوند ما را بیش از این ها بخشیده است. مطمئنا ما نیز قادر خواهیم بود با پیروی از او، حتی گناه زنا را نیز ببخشیم

افسسیان 4(32

با یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و همان‌گونه که خدا شما را در مسیح بخشوده است، شما نیز یکدیگر را ببخشایید.

کتاب مقدس کاملا مشخص کرده است که خداوند از طلاق نفرت دارد [(ملاکی 2(16)]  و آشتی و بخشش باید نشانه های زندگی ایمانداران باشند. [افسسیان 4(32)]