تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 3

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » تفسیر کتاب مقدس رومیان باب 3 |  نوامبر 7, 2020

رومیان باب 3

در رومیان باب 3 متوجه تفاوت میان مسیحیان اولیه با مارتین لوتر می ‌شویم. درک مارتین لوتر از کتاب رومیان در حالی که پایه و اساس ایمانش مطابق با این کتاب بوده است با درک مسیحیان اولیه از این کتاب کاملا متفاوت بوده است.

یکی از مسائلی که اوریجین یکی از نویسندگان مسیحیان اولیه در مورد باب 3 رومیان مطرح می کند این است که کلمه قانون به چه قانونی اشاره می کند، قوانین طبیعی یا شریعت موسی! از قسمت هایی در ترجمه انگلیسی کتاب مقدس منظور از کلمه قانون همان شریعت موسی و در قسمت هایی دیگر منظور قانون طبیعت است و اگر جایی متوجه نشدیم منظور از کلمه قانون چیست باید به ترجمه یونانی آن مراجعه کنیم تا متوجه شویم. همچنین منبع اصلی ما برای آموزش نباید نوشته های پولس باشد بلکه منبع اصلی ما باید خود عیسی باشد. به عنوان مثال زمانی که عیسی می‌گوید دوستم ایلعازر خوابیده، ممکن است منظور او خواب یا مرگ باشد. یا زمانی که عیسی می‌گوید معبد را خراب کنید من در 3 روز دوباره آن را بنا می کنم منظور او از کلمه معبد می تواند معبد واقعی یا خودش باشد. کلمه قانون هم به همین صورت است و در جاهای مختلف معانی متفاوتی می دهد. اوریجین می‌گوید که پولس در کتاب رومیان با دو گروه صحبت می کند، گروه اول مسیحیانی هستند که قبلا یهودی بوده و گروه دوم مسیحیانی هستند که قبلا غیر یهودی بوده اند و زمانی که ما کتاب را می خوانیم متوجه می‌ شویم که پولس اول با یهودیان و سپس با غیر یهودیان صحبت می کند پولس معمولا در نوشته‌هایش سوالی را مطرح می کند و سپس در ادامه، سوال خود را پاسخ می دهد.

رومیان 3(1-8

1 پس مزیت یهودی بودن چیست و ختنه را چه ارزشی است؟ 2 بسیار از هر لحاظ. نخست آنکه کلام خدا بدیشان به امانت سپرده شده است. 3 اما اگر برخی از آنان امین نبودند، چه باید گفت؟ آیا امین نبودن آنها، امانت خدا را باطل می‌سازد؟ 4 به هیچ روی! حتی اگر همه انسانها دروغگو باشند، خدا راستگو است! چنانکه نوشته شده است: « از این رو، چون سخن می‌گویی، برحقی و چون داوری می‌کنی، غالب می‌آیی.» 5 اما اگر نادرستی ما درستی خدا را بیشتر آشکار می‌سازد، چه باید گفت؟ آیا خدا ظالم است آنگاه که بر ما غضب می‌کند؟ به شیوه انسان سخن می‌گویم. 6 به ‌یقین چنین نیست. وگرنه خدا چگونه می‌ توانست دنیا را داوری کند؟ 7 زیرا ممکن است کسی استدلال کند که «اگر با ناراستی من راستی خدا آشکارتر می‌گردد و او بیشتر جلال می ‌یابد، دیگر چرا من به عنوان گناهکار محکوم می ‌شوم؟» 8 و چرا نگوییم: «بیایید بدی کنیم تا نیکویی حاصل آید» چنانکه بعضی بر ما افترا زده، ادعا می‌کنند که چنین می‌گوییم؟ محکومیت اینان بس منصفانه است.

در باب1 و2 پولس مسیحیان را به‌خاطر ایمانشان توبیخ می‌کند و در باب 2 یهودیان را سرزنش می کند که با وجود داشتن شریعت موسی به آن عمل نکرده اند و قوانین آن را شکسته اند و در باب 3 به یهودیان می گوید مزیت یهودی بودن این است که کلام خدا به آنها امانت سپرده شده بوده هرچند که آنها کلام خدا را دنبال نمی کردند ولی این یک برکت از جانب خدا برایشان بوده است پولس در این آیات باز هم تکرار می کند که داشتن شریعت برای یهودیان به این معنی نیست که آنها آدم های خوبی محسوب می شوند و خدا وعده اش به یهودیان را حفظ کرده در حالیکه یهودیان وعده خود را به خدا نگه نداشتند.

رومیان 3(9

9 پس چه باید گفت؟ آیا وضع ما بهتر از دیگران است؟ به هیچ روی! زیرا پیشتر ادعا وارد آوردیم که یهود و یونانی هر دو زیر سلطه گناهند.

در این آیات پولس از یهودیان می پرسد که آیا آنها بهتر از بقیه هستند و در پاسخ می‌گوید یهودیان با این که امانت دار شریعت موسی بودند ولی بهتر از بقیه نیستند و هنوز هم زیر سلطه گناهند و با کتاب مقدس به آنها ثابت می کند که آنها برتر از بقیه نیستند.

رومیان 3(10-20

10چنانکه نوشته شده است: « پارسایی نیست، حتی یکی. 11 هیچ‌کس فهیم نیست، هیچ‌کس جویای خدا نیست. 12 همه گمراه گشته‌اند و با هم باطل گردیده‌اند. نیکوکاری نیست، حتی یکی.»  13 « گلویشان گوری است گشاده و زبانشان به فریب سخن می‌گوید.» « زهر افعی زیر لبهایشان است؛» 14 «دهانشان آکنده از نفرین و تلخی است.»  15 « پا‌هایشان برای ریختن خون شتابان است؛ 16 هر کجا می‌روند، ویرانی و تیره‌بختی بر جای می‌گذارند، 17 و طریق صلح و سلامت را نمی‌شناسند.» 18 « ترس خدا در چشمانشان نیست.» 19 اکنون آگاهیم که آنچه شریعت می‌گوید خطاب به کسانی است که زیر شریعتند تا هر دهانی بسته شود و دنیا به تمامی در پیشگاه خدا محکوم شناخته شود. 20 زیرا هیچ بشری با به جا آوردن اعمال شریعت، در نظر خدا پارسا شمرده نمی‌شود، بلکه شریعت گناه را به ما می‌شناساند.

در این آیات پولس دوباره تاکید می کند که یهودیان به اندازه غیر یهودیان گناهکار هستند. آیات 10 تا 18 نقل قول چندین آیه از عهد عتیق است. آیه 12 نقل قولی از مزمور باب 14 می باشد.

مزمور 14(1-7

1 ابله در دل خود می‌گوید: «خدایی نیست!» اینان فاسدند و کارهایشان کراهت‌آور است! نیکوکاری نیست! 2 خداوند از آسمان بر بنی آدم می ‌نگرد، تا ببیند آیا کسی هست که عاقلانه رفتار کند و خدا را بجوید. 3 همه گمراه گشته‌اند و با هم فاسد شده‌اند! نیکوکاری نیست، حتی یکی! 4 آیا بدکاران را شناختی نیست؟ آنان که قوم مرا فرو می ‌بلعند چنانکه گویی نان می‌خورند و خداوند را نمی‌خوانند؟ 5 آنجا ایشان سخت ترسانند، زیرا خدا با مردمان پارسا است. 6 شما تدبیرهای ستمدیدگان را باطل می‌سازید، اما خداوند پناه ایشان است. 7 کاش که نجات برای اسرائیل از صهیون فرا می ‌رسید!چون خداوند سعادت گذشته را به قوم خویش بازگرداند، یعقوب به وجد آید و اسرائیل شادی کند!

در این آیات منظور داوود از اینکه می گوید « هیچ کس خوب نیست » کسانی هستند که خدا را قبول ندارند و در واقع آن ها را ابله خطاب می کند. بعضی از افراد زمانی که این آیات را می خوانند قسمت اول را نادیده می گیرند. به عبارت دیگر چطور ممکن است داوود در آیه اول بگوید همه فاسد هستند و در آیه 5 بگوید خدا با مردم پارسا است؟ در واقع داوود می گوید کسانی که خدا را باور ندارند فاسد هستند و خدا درون قلب انسان های پارسا قرار دارد.

مزمور 5(1-12

1آه ای خداوند، به سخنانم گوش فرا ده و ناله‌ام را ملاحظه فرما. 2 ای پادشاهم و ای خدایم، به صدای فریادم توجه کن، زیرا به تو دعا می‌کنم. 3 خداوندا، صبحگاهان صدای مرا می‌شنوی؛ بامدادان، استدعایم را به حضورت می‌آرایم و انتظار می‌کشم. 4 تو خدایی نیستی که از شرارت لذت ببری؛ بدی نزد تو میهمان نتواند شد. 5 خودستایان در برابر دیدگانت نتوانند ایستاد؛ تو از همه بدکاران نفرت می‌کنی. 6 تو دروغگویان را هلاک می‌سازی. خداوند از اشخاص خون ‌ریز و فریبکار کراهت دارد. 7 اما من از کثرت محبت تو به خانه‌ات در خواهم آمد و در حیرت از تو، به سوی معبد مقدست پرستش خواهم کرد. 8 خداوندا، به سبب دشمنانم مرا در طریق درست خود رهبری فرما و راه خود را پیش روی من راست گردان. 9 زیرا که حقیقت بر زبانشان نیست و در باطنشان تباهی است و بس. گلویشان گوری است گشاده و زبان خود را چرب می‌کنند. 10 خدایا، ایشان را تقصیرکار بشمار، باشد که به سبب مشورت های خود بیفتند؛ به سبب کثرت نافرمانیهایشان دورشان افکن، زیرا که بر تو شوریده‌اند. 11 اما آنان که به تو پناه می‌آورند جملگی شادمان شوند و جاودانه بانگ شادی برآورند. زیر سایه خود محفوظشان بدار تا دوستداران نام تو در تو وجد کنند. 12 زیرا تو، خداوندا، پارسایان را برکت می‌دهی و آنان را با لطف خود چون سپر احاطه می‌کنی.

در آیه 13 پولس از مزمور باب 5 آیه 9 نقل قول می کند و می گوید حرف درست یا حقیقت در دهانشان نیست ... آیا این سخن پولس فقط در مورد افراد بد صدق می‌کند یا همه افراد؟ پولس وقتی می گوید همه افراد دروغگو هستند منظور از خیلی از افراد است ولی نه همه!

پولس در باب 3 آیه 18 می‌گوید « ترس خدا در چشمانشان نیست» و داوود در مزمور باب5 آیه7 می‌گوید من از ترس خدا او را پرستش می کنم بنابراین متوجه می ‌شویم منظور آنها همه افراد نیستند.

متی 23(31-36

31 بدین‌سان، بر ضد خود شهادت می‌دهید که فرزندان قاتلان پیامبرانید. 32 حال که چنین است، پس آنچه را پدرانتان آغاز کردند، شما به کمال رسانید! 33 ای ماران! ای افعی ‌زادگان! چگونه از مجازات جهنم خواهید گریخت؟ 34 چرا که من انبیا و حکیمان و علما نزد شما می‌فرستم و شما برخی را خواهید کشت و بر صلیب خواهید کشید و برخی را در کنیسه‌های خود تازیانه خواهید زد و شهر به شهر تعقیب خواهید کرد. 35 پس، همه خون پارسایان که بر زمین ریخته شده است، از خون هابیل پارسا گرفته تا خون زکریا بن برخیا، که او را بین محرابگاه و مذبح کشتید، بر گردن شما خواهد بود. 36آمین، به شما می‌گویم، همه اینها دامنگیر این نسل خواهد شد.

در این آیات عیسی می‌گوید خون همه پارسایانی که ریخته شده بر گردن آنها می ماند، پس این اشتباه است که بگوییم عیسی گفته همه افراد بد هستند و خودش تنها شخص پارسا بوده است.

مارتین لوتر و کالوین و کسانی که بنیانگذار پروتستان بودند با استناد به آیات 10 تا 18 می گویند که هیچ کس آدم خوبی نیست و همه ما گناهکاریم ولی عیسی چنین چیزی نمی گوید و با نام بردن هابیل، زکریا و... آنها را پارسا می خواند. دلیل نوشتن این آیه را می‌توانیم در آیه 9 ببینیم که پولس می گوید که یهودیان برتر از دیگران نیستند و از طریق نوشته یهودیان به آن ها ثابت می کند که برتر نیستند و زمانی که ما همه آیات نقل قول شده را می خوانیم متوجه می شویم که همه آدمها بد نبوده‌اند.

سوال

چرا بعد از به روز رسانی کتاب مقدس درصد خطا های آن بیشتر شده در ترجمه کتاب مقدس پادشاه یعقوب (1611) کلمه قانون با حرف کوچک و بزرگ نوشته شده است، که منظور از کلمه قانون با حرف بزرگ شریعت موسی و کلمه قانون با حرف کوچک قوانین عیسی می باشد؛ در سال(1769) این کتاب به روز رسانی شد و کلمه قانون با حروف کوچک و بزرگ دیگر رعایت نشد و به همین دلیل در  ترجمه کتاب معلوم نیست منظور از کلمه قانون چیست؛ چرا اشکالات کتاب مقدس بعد از به روز رسانی بیشتر شده است؟

گاهی اوقات به دلیل دفاع نویسنده ها یا مترجمان از دین خاصی ممکن است کمی ترجمه کتاب را نسبت به دید خودشان عوض کنند.

سوال

چرا خدا در مزمور باب 14 بعضی از انسان ها را ابله خطاب می کند در صورتی که گفته حتی نباید به دشمنتان هم ناسزا بگویید و او را ناراحت کنید؟

زیرا خدا در آخرت همه انسان‌ ها را قضاوت خواهد کرد و می داند چه کسی ابله است ولی به ما می گوید کسی را قضاوت نکنیم بنابراین زمانیکه ما کسی را ابله خطاب می کنیم در واقع او را قضاوت کرده ایم.

پولس در این آیات چندین آیه از عهد عتیق را نقل قول می کند و مخاطب او هم یهودیان مسیحی هستند هم کسانی که از دین غیر یهودی مسیحی شده‌اند. پولس به یهودیان مسیحی شده می‌گوید با اینکه کتاب مقدس و کلام خدا به آنها به امانت سپرده شده بوده ولی نسبت به غیر یهودیان برتری ندارند زیرا همه گناهکارند و از آیه های عهد عتیق استفاده می‌کند تا به آنها ثابت کند یهودیان هم گناهکارند. پولس با نقل قول از مزمور داوود می‌گوید همه افراد، فاسد نیستند و افرادی هم پارسا شمرده شده اند. نکته دیگری که یاد گرفتیم این بود که بعضی از کلمات مانند قانون چندین معنی داشتند و ما با آموزش و خواندن درست آیات متوجه خواهیم شد که منظور از آن کلمه خاص در آن آیه چیست.

رومیان 3(19-31

19 اکنون آگاهیم که آنچه شریعت می ‌گوید خطاب به کسانی است که زیر شریعتند تا هر دهانی بسته شود و دنیا به تمامی در پیشگاه خدا محکوم شناخته شود. 20 زیرا هیچ بشری با به جا آوردن اعمال شریعت، در نظر خدا پارسا شمرده نمی‌شود، بلکه شریعت گناه را به ما می‌شناساند. 21 اما اکنون جدا از شریعت، آن پارسایی که از خداست به ظهور رسیده است، چنانکه شریعت و پیامبران بر آن گواهی می‌دهند. 22 این پارسایی که از خداست از راه ایمان به عیسی مسیح است و نصیب همه کسانی می ‌شود که ایمان می‌آورند. در این باره هیچ تفاوتی نیست. 23 زیرا همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا کوتاه می‌آیند. 24 اما به فیض او و به واسطه آن بهای رهایی که در مسیح عیسی است، به ‌رایگان پارسا شمرده می‌شوند. 25 خدا او را چون کفاره گناهان عرضه داشت، کفاره‌ای که توسط خون او و از راه ایمان حاصل می‌ شود. او این را برای نشان دادن عدالت خود انجام داد، زیرا در تحمل الهی خویش، از گناهانی که پیشتر صورت گرفته بود، چشم پوشیده بود. 26 او چنین کرد تا عدالت خود را در زمان حاضر ثابت کند و تا خود عادل باشد و کسی را نیز که به عیسی ایمان دارد، پارسا بشمارد. 27 پس دیگر چه جای فخر است؟ از میان برداشته شده است! بر چه پایه‌ای؟ بر پایه شریعت اعمال؟ نه، بلکه بر پایه قانون ایمان. 28 زیرا ما بر این اعتقادیم که انسان از راه ایمان و بدون انجام اعمال شریعت، پارسا شمرده می‌شود. 29 آیا خدا فقط خدای یهودیان است؟ آیا خدای غیریهودیان نیست؟ البته که او خدای غیریهودیان نیز هست. 30 زیرا تنها یک خدا وجود دارد و این خدا ختنه‌ شدگان را بر پایه ایمان و ختنه‌ ناشدگان را نیز بر پایه همان ایمان، پارسا خواهد شمرد. 31 پس آیا شریعت را با این ایمان باطل می ‌سازیم؟ هرگز! بلکه آن را استوار می‌گردانیم.

در این آیات پولس یادآوری می کند که افراد یهودی برتر از بقیه نیستند زیرا با اینکه شریعت موسی را داشتند ولی به آن عمل نمی کردند و شریعت موسی باعث نجات آنها نشد بلکه گناهان آنها را نمایان کرد. پولس می گوید با این که شریعت ما را نجات نمی‌دهد ولی ما را به سمت رستگاری هدایت می‌کند که منظور از رستگاری، همان عیسی مسیح است. پولس در این آیات می گوید مهم نیست یهودی یا غیر یهودی هستید همه با کمک عیسی نجات پیدا خواهید کرد و اعلام می کند چون ما به واسطه عیسی نجات پیدا می کنیم دیگر نیازی به انجام دادن اعمال شریعت موسی نیست. پولس در آیه 28 می گوید تنها با ایمان به مسیح نجات پیدا می کنیم نه با اعمال شریعت موسی و ادامه می دهد چه ختنه شدگان یعنی یهودیان و چه ختنه‌نشدگان یعنی غیر یهودیان با کمک عیسی نجات پیدا خواهند کرد.

 سوال

چرا همه پیامبران از قوم بنی اسرائیل انتخاب شده‌اند؟

خدا به ابراهیم قول داده بود که همه قوم ها از نسل او برکت بگیرند و نسل ابراهیم، یهودی بودند و تصمیم خدا این بود که همه مردم را نجات بدهد و از طریق نسل یهودیان این کار را انجام داد و این به دلیل قولی بود که به ابراهیم داده بوده است.

درس های مرتبط