تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 2

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » تفسیر کتاب مقدس رومیان باب 2 |  نوامبر 6, 2020

رومیان باب 2

جلسه قبل این موضوع را بررسی کردیم که چرا پروتستان ها و مارتین لوتر از کتاب رومیان به عنوان منبع استفاده می کنند. مارتین لوتر نه ‌تنها کتاب مقدس را به آلمانی ترجمه کرده بلکه با تقسیم کتاب مقدس، قسمت هایی از آن را مهم تر و قسمت هایی را کم اهمیت تر معرفی کرده است. مارتین لوتر معتقد بود نوشته های پولس و کتاب رومیان از دیگر قسمت های کتاب مقدس حتی از انجیل ها هم مهم تر هستند و از میان اناجیل، تنها انجیل یوحنا را مهم می دانست و سایر انجیل ها را مهم نمی دانست. مارتین لوتر میگفت تقریبا تمام آموزش های عیسی در انجیل یوحنا وجود دارد در حالیکه کاملا اشتباه است زیرا موعظه روی کوه عیسی در انجیل متی گفته شده است، به عبارت دیگر تعلیمات بسیار زیادی در متی،لوقا و مرقس وجود دارد و باید همه اناجیل خوانده شوند همچنین مارتین لوتر معتقد بود نوشته های یعقوب کاملا اشتباه است و در کل با یعقوب مشکل داشت. نکته دیگری که گفته شد این بود که کتاب رومیان در مورد یهودیان و غیر یهودیان صحبت می کند.

رومیان 2(1-11

1 پس  تو ای آدمی که دیگری را محکوم می‌کنی، هر که باشی هیچ عذری نداری. زیرا در هر موردی که دیگری را محکوم می‌کنی، خویشتن را محکوم کرده‌ای؛ چون تو که داوری می‌کنی، خود همان را انجام می ‌دهی. 2 ما می ‌دانیم که داوری خدا بر کسانی که این‌گونه اعمال را انجام می‌دهند، بر حق است. 3 پس تو ای آدمی که بر دیگران داوری می‌کنی و خود همان را انجام می ‌دهی، آیا گمان می‌کنی که از داوری خدا خواهی رست؟ 4 یا اینکه مهربانی، شکیبایی و تحمل عظیم او را خوار می‌ شماری و غافلی که مهربانی خدا از آن روست که تو را به توبه رهنمون شود؟ 5 اما تو به سبب سرسختی و دل ناتوبه‌کارت، غضب را نسبت به خود، برای روز غضب می‌اندوزی، روزی که در آن داوری عادلانه خدا آشکار خواهد شد. 6 خدا «به هر کس بر حسب اعمالش سزا خواهد داد.» 7 او به کسانی که با پایداری در انجام اعمال نیکو، در پی جلال و حرمت و بقایند، حیات جاویدان خواهد بخشید؛ 8 اما بر خودخواهان و منکران حقیقت و شرارت‌ پیشگان، خشم و غضب خود را فرو خواهد ریخت. 9 هر کس که مرتکب اعمال بد شود دچار رنج و عذاب خواهد شد، نخست یهود و سپس یونانی. 10 اما هر که نیکویی کند، از جلال و حرمت و آرامش برخوردار خواهد شد، نخست یهود و سپس یونانی. 11 زیرا خدا تبعیض قائل نمی ‌شود.

در باب1 رومیان پولس در مورد ضعف روحانی انسان ها صحبت کرده و گفته است با اینکه انسان ها شواهد بسیاری مبنی بر وجود خدا دیدند ولی او را نپذیرفتند و بیشتر و بیشتر در گناه غرق شدند. آنها به جای پرستش خدا، مجسمه ها و بت هایی مانند گوسفند و... را پرستش کردند و همین باعث شد به گناهان بزرگ تری مانند همجنسگرایی یا زنا آلوده شوند پولس در این آیات می گوید آیا خودتان بی گناهید که نگران گناهان دیگران هستید؟ در آیه 6 پولس می گوید هر کسی مطابق با اعمالش قضاوت خواهد شد آیه 6 نقل قولی از مزمور باب 62 آیه 12 می باشد که گفته شده خدا هر کسی را بر حسب اعمالش سزا خواهد داد. باید توجه کنیم که این همان چیزی است که یعقوب می گوید : « ایمان بدون عمل مرده است» مارتین لوتر معتقد بود ایمان قلبی به مسیح برای نجات و رستگاری کافی است ولی پولس در باب 2 آیه 6 می‌گوید خدا به هرکسی برحسب اعمالش سزا خواهد داد.

مکاشفه 20(11-13

11آنگاه تخت بزرگ و سفیدی دیدم و کسی را که بر آن نشسته بود. آسمان و زمین از حضور او می‌گریختند و جایی برای آنها نبود. 12 و مردگان را دیدم، چه خرد و چه بزرگ، که در برابر تخت ایستاده بودند. و دفترها گشوده شد. دفتری دیگر نیز گشوده شد که دفتر حیات است. مردگان بر حسب اعمالشان، مطابق با آنچه که در آن دفترها نوشته شده بود، داوری شدند. 13 دریا مردگانی را که در خود داشت، پس داد؛ مرگ و جهان مردگان نیز مردگان خود را پس دادند و هر کس بر حسب اعمالی که انجام داده بود، داوری شد.

در این آیات هم می ‌بینیم که گفته شده هر کسی به اندازه گناهی که انجام داده است مجازات خواهد شد.

در موعظه روی کوه، عیسی می گوید مرا سرورم سرورم خطاب می کنند درحالیکه دستورات من را اطاعت نمی کنند بنابراین من هم آنها را نمی شناسم.

هم پولس و هم یعقوب آموزش داده اند تنها داشتن ایمان ما را نجات نمی‌دهد بلکه عمل صالح هم لازم است. دلیل اینکه کتاب رومیان را مطالعه می‌کنیم این است که مارتین لوتر گفته فقط این کتاب را بخوانید و کتابهای یعقوب و سایر اناجیل و ... مهم نیستند و نیازی نیست آنها را بخوانید ولی باید بدانیم که همه کتاب ها مهم هستند و ما وقتی می خواهیم کتاب مقدس را بخوانیم باید از عیسی شروع کنیم و این اشتباه است که مارتین لوتر می گوید از پولس یا شاگردان عیسی شروع کنیم. همچنین زمانیکه یک نامه یا کتاب را از کتاب مقدس می خوانیم باید از خودمان بپرسیم هدف از نوشتن این نامه یا کتاب چه چیزی بوده و مخاطب آن چه کسی بوده است تا بتوانیم پیام نامه را درک کنیم. این بهترین روش برای آموزش دیدن از کتاب مقدس است و اگر کسی مشکلی داشت ما می ‌توانیم با کمک کتاب مقدس برای مشکل او راه حلی ارائه بدهیم در این آیات پولس می گوید ما بر اساس کارهایی که انجام می‌دهیم داوری می‌شویم و این گفته پولس در کتاب رومیان یعنی کتاب مورد علاقه مارتین لوتر بیان شده است. در این آیات پولس به یهودیان می گوید بر حسب اعمالی که انجام داده اند داوری می شوند و ادامه می دهد کسانی که همیشه دنبال حقیقت هستند جلال پیدا خواهند کرد و حیات جاویدان خواهند داشت و کسانی که دنبال حقیقت نیستند چه یهودی و چه غیر یهودی مورد خشم و غضب خدا قرار خواهند گرفت و می گوید خداوند میان یهودیان و غیر یهودیان تبعیضی قائل نمی‌شود و همه به یک صورت و به یک شکل داوری خواهند شد. یهودیان با شریعت موسی زندگی می‌کردند در حالیکه غیر یهودیان این قوانین را نداشتند و در این آیات پولس در مورد تفاوت ها و شباهت های یهودیان و غیر یهودیان صحبت می کند.

رومیان 2(12-16

12 همه کسانی که بدون شریعت گناه می‌کنند، بدون شریعت نیز هلاک خواهند شد؛ و همه کسانی که زیر شریعت مرتکب گناه می‌شوند، بنا ‌بر موازین شریعت داوری خواهند شد. 13 زیرا شنوندگان شریعت نیستند که در نظر خدا پارسایند، بلکه کسانی پارسا شمرده خواهند شد که به شریعت عمل می‌کنند. 14 براستی، وقتی غیریهودیان که شریعت ندارند، اصول شریعت را بنا به طبیعت به جا می‌آورند، آنان هرچند فاقد شریعتند، لیکن خود برای خویشتن شریعتی هستند. 15 زیرا نشان می‌دهند که عمل شریعت بر دلشان نگاشته شده است، چنانکه وجدانشان گواهی می‌ دهد و افکارشان در برابر هم، یا آنان را متهم می‌کند یا تبرئه می‌نماید. 16 این در روزی به وقوع خواهد پیوست که خدا بنا بر انجیلی که من اعلام می‌کنم، رازهای نهان انسان ها را به توسط عیسی مسیح به محاکمه کشد.

در این آیات پولس می‌گوید یهودیان شریعت داشتند و غیر یهودیان نداشتند با این حال غیر یهودیانی وجود داشتند که با اینکه شریعتی نداشتند اما با وجدانشان اعمال صالح انجام می‌دادند پس نباید یهودیان خودشان را بالاتر از غیر یهودیان بدانند زیرا با این که یهودیان شریعت داشتند ولی آن را بارها شکستند اما غیر یهودیان وجدانی داشتند که خدا به آنها داده بود و قوانین خدا درون قلبشان قرار داده شده بود.

رومیان 2(17-24

17 حال، تو که خود را یهودی می‌خوانی و به شریعت تکیه داری و به رابطه‌ات با خدا فخر می‌کنی، 18 تو که اراده او را می‌دانی و چون از شریعت تعلیم یافته‌ای، بهترین ها را برمی‌گزینی، 19 و اطمینان داری که راهنمای کوران و نور ظلمت‌نشینانی، 20 تو که به سبب برخورداری از شریعت که تبلور معرفت و حقیقت است، مربی جاهلان و آموزگار کودکانی، 21 تو که دیگران را تعلیم می ‌دهی، آیا خود را نمی‌آموزانی؟ تو که بر ضد دزدی موعظه می‌کنی، آیا خود دزدی می‌کنی؟ 22 تو که می‌گویی نباید زنا کرد، آیا خود زنا می‌کنی؟ تو که از بتها نفرت داری، آیا خود معبدها را غارت می‌کنی؟ 23 تو که به داشتن شریعت فخر می ‌فروشی، آیا با زیر پا گذاشتن آن به خدا بی ‌حرمتی می‌کنی؟ 24 چنانکه نوشته شده است: «به سبب شما، نام خدا را در میان قومها کفر می‌گویند.»

در این آیات پولس می‌گوید یهودیان نباید به خودشان ببالند که به خاطر شریعت از بقیه بهتر هستند زیرا خودشان هم گناهکارند و به یهودیان می گوید با اینکه شما شریعت موسی را داشتید اما قوانین آن را شکستید و باعث شدید اسم خدا میان غیر یهودیان خراب شود دلیل اینکه یهودیان فکر می کردند قوم محبوب خدا هستند این بود که ختنه شدن را از ابراهیم و شریعت را از موسی داشتند.

رومیان 2(25-29

25 ختنه آنگاه ارزش دارد که شریعت را به جا آورید، اما اگر آن را زیر پا بگذارید، مانند این است که ختنه نشده باشید. 26 و اگر آنان که ختنه نشده‌اند، مطالبات شریعت را به جا آورند، آیا ختنه‌ شده به شمار نمی‌آیند؟ 27 آن که در جسم ختنه نشده، اما شریعت را نگاه می‌دارد، تو را محکوم خواهد کرد، تو را که با وجود برخورداری از احکام نوشته شده و ختنه، شریعت را زیر پا می‌گذاری. 28 زیرا یهودی راستین آن نیست که به ظاهر یهودی باشد و ختنه واقعی نیز امری جسمانی و ظاهری نیست. 29 بلکه یهودی آن است که در باطن یهودی باشد و ختنه نیز امری است قلبی که به دست روح انجام می‌شود، نه به واسطه آنچه نوشته‌ای بیش نیست. چنین کسی را خدا تحسین می‌کند، نه انسان.

در این آیات پولس می‌گوید قلب شما باید ختنه شود و قوانین موسی را رعایت کنید و اگر فقط به صورت فیزیکی ختنه شوید هیچ فایده ای ندارد. حتی در عهد عتیق هم به این اشاره شده بود که خدا به درون انسان ها توجه می‌کند نه بیرون وظاهرشان! دستور ختنه شدن در باب17 پیدایش به ابراهیم داده شد و در تثنیه باب10 می بینیم که ختنه شدن قلبی و روحانی افراد برای خدا اهمیت بیشتری دارد.

تثنیه 10(12-16

12 « و اکنون ای اسرائیل، یهوه خدایت از تو چه می ‌خواهد، جز آنکه از یهوه خدایت بترسی و در همه راههایش گام برداری و او را دوست بداری و یهوه خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان خود عبادت کنی، 13 و فرمانهای خداوند و فرایض او را که من امروز برای خیریت تو به تو امر می‌فرمایم نگاه داری. 14 اینک آسمان، آری بلندترین آسمانها، از آن یهوه خدای توست و نیز زمین و هرآنچه در آن است. 15 با این همه، خداوند دل در پدران شما بست و ایشان را محبت کرد و پس از ایشان نسل ایشان، یعنی شما را از میان همه قومها برگزید، چنانکه امروز شده است. 16 پس دل های خود را ختنه کنید و دیگر گردنکشی منمایید.

در این آیات به وضوح گفته شده که خدا به دنبال ختنه شدن فیزیکی و جسمانی نبوده بلکه از یهودیان خواسته که دل هایشان را ختنه کنند.

ارمیا 4(1-4) و 9(22-25

1 «خداوند می‌گوید: ای اسرائیل، اگر بازمی‌گردی، نزد من بازگشت کن. اگر بتهای منفورِ خویش را از حضورم دور سازی و تزلزل به خود راه ندهی، 2 اگر به راستی و عدالت و انصاف سوگند خورده، بگویی: ”به حیات یهوه، آنگاه قومها خود را در او مبارک خواهند خواند و به او فخر خواهند کرد.» 3آری، خداوند به مردمان یهودا و اورشلیم چنین می‌فرماید: « زمین های خود را شیار کنید و در میان خارها کِشت مکنید. 4 ای مردان یهودا و ساکنان اورشلیم، خویشتن را برای خداوند ختنه کنید، قُلَفَه دلهایتان را دور سازید، مبادا به سبب شرارت اعمال شما، خشم من چون آتش زبانه کشیده، بسوزاند و کسی نباشد که آن را خاموش سازد.» .... 22 بگو، «خداوند چنین می‌فرماید: اجساد مردمان همچون فضولات بر مزارع خواهد افتاد؛ مانند بافه‌ها در پس دروگر و کسی نخواهد بود که آنها را برچیند.» 23 خداوند چنین می ‌فرماید: «حکیم به حکمت خویش فخر نکند و مرد نیرومند به نیروی خود ننازد و دولتمند به دولت خویش نبالد. 24 بلکه هر که فخر می‌کند، به این فخر کند که فهم دارد و مرا می ‌شناسد و می ‌داند که من یهوه هستم که محبت و انصاف و عدالت را در جهان به جا می‌آورم. زیرا از این چیزها لذت می ‌برم؛» این است فرمو‌ده خداوند. 25 خداوند می‌ فرماید: «اینک ایامی می‌آید که همه آنان را که فقط در جسم ختنه شده‌اند، مجازات خواهم کرد.»

با اینکه خدا در عهد عتیق گفته بود این قلب شماست که باید ختنه شود ولی آنها گوش نکردند و به خودشان افتخار می‌کردند که ما قوم خاص و برتر خدا هستیم و در این آیات به آنها گفته شده که اگر کارهایی که خدا دستور داده انجام ندهید شما در چشم خدا یک یهودی نخواهید بود.

در این آیات پولس از یهودیان انتقاد می کند که شما شاید به صورت فیزیکی ختنه شده باشید ولی درونتان سیاه و تاریک است.

سوال

انسان ها بر اساس وجدانشان قضاوت خواهند شد یا بر اساس دستورات و فرمان های خداوند؟

وجدان تنها برای کسانی است که قوانین خدا را در زندگی شان ندارند ولی کسانی که خدا را می پرستند بر اساس قوانین او قضاوت خواهند شد همچنین ممکن است مثلا برای شخصی نوشیدن شراب گناه محسوب شود و زمانیکه این شخص شراب بنوشد از نظر وجدان خودش مرتکب گناه شده باشد در حالیکه در کتاب مقدس هیچ چیزی در این مورد گفته نشده است.

سوال

آیا افراد غیر مسیحی هم میتوانند افراد نیکوکاری باشند؟

بله ولی به این معنی نیست که حیات ابدی و جاویدان پیدا می کنند بلکه فقط افراد خوبی هستند.

 

درس های مرتبط