تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 15

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » تفسیر کتاب مقدس رومیان باب 15 |  دسامبر 2, 2020

رومیان باب 15

 

رومیان 15(13-7

7 پس همان‌گونه که مسیح شما را پذیرفت، شما نیز یکدیگر را بپذیرید تا خدا جلال یابد. 8 زیرا به شما می‌گویم که مسیح برای نشان دادن امانت خدا، خدمتگزار یهودیان شد تا بر وعده‌هایی که به پدران داده شده بود، مُهر تأیید زند، 9 و تا قومهای غیریهود، خدا را به سبب رحمتش تمجید کنند. چنانکه نوشته شده است: «از این رو، تو را در میان قومها اقرار خواهم کرد و در وصف نام تو خواهم سرایید.» 10 باز می‌گوید: «ای قومها با قوم او شادمان باشید!» 11 و نیز می‌گوید: «ای همه قومها، خداوند را بستایید! باشد که تمامی ملتها، تمجیدش کنند!» 12 و اشعیا نیز می‌گوید: «ریشه یسا پدیدار خواهد شد،  هم او که برای حکمرانی بر قومها بر خواهد خاست؛ به اوست که قومها امید خواهند بست.» 13 اینک خدای امید، شما را از کمال شادی و آرامش در ایمان آکنده سازد تا با قدرت روح ‌القدس، سرشار از امید باشید

پولس در کتاب رومیان در مورد یهودیان و غیر یهودیان صحبت می کند. پولس می گوید با این که خدا با یهودیان عهد بسته بود که مردم از طریق نسل آنها برکت پیدا کنند با اینحال هدف خدا نجات همه مردم بوده است نه فقط یهودیان

پیشگویی های بسیاری در عهد عتیق وجود دارد که به یک یهودی وعده داده باشد که غیر یهودیان را هم نجات خواهد داد که از جمله این پیشگویی‌ ها می‌توان به وعده خدا به ابراهیم اشاره کرد زمانیکه به ابراهیم قول می دهد تمام قوم های دنیا از طریق نسل او نجات پیدا خواهند کرد. همچنین در آیه 12 پیشگویی دیگری می بینیم که خدا به اشعیا که یک فرد یهودی بود قول داد و گفت یک روز همه قوم ها (نه فقط یهودیان) نجات پیدا خواهند کرد

 پیدایش 12(3-1

1 خداوند به ابرام گفته بود: «از سرزمین خویش و از نزد خویشان خود و از خانه پدرت بیرون بیا و به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد، برو. 2 از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد؛ نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکت خواهی بود. 3 برکت خواهم داد به کسانی که تو را برکت دهند و لعنت خواهم کرد کسی را که تو را لعنت کند؛ و همه طوایف زمین به واسطه تو برکت خواهند یافت

این یک پیشگویی بوده است که خدا به ابراهیم وعده داده است از طریق نسل او نه تنها یهودیان بلکه تمام مردم را نجات خواهد داد

پیدایش 22(18-15

15 فرشته خداوند بار دوم ابراهیم را از آسمان ندا در داد 16 و گفت: «خداوند می ‌فرماید: به ذات خودم سوگند، از آنجا که این کار را کردی و پسرت را که یگانه پسر توست دریغ نداشتی، 17 به ‌یقین تو را برکت خواهم داد و نسلت را همچون ستارگان آسمان و مانند شنهای کناره دریا کثیر خواهم ساخت. نسل تو دروازه‌های دشمنانشان را تصرف خواهند کرد، 18 و به واسطه نسل تو همه قومهای زمین برکت خواهند یافت، زیرا به صدای من گوش گرفتی

این آیات، آیاتی هستند که ابراهیم می خواهد یگانه پسرش اسحاق را قربانی کند و زمانی که از آزمایش خدا سر بلند بیرون می آید خدا به او وعده می‌ دهد نسل او را همچون ستارگان آسمان کثیر خواهد ساخت و از طریق نسل او تمام قوم های جهان نجات پیدا می کنند

پیدایش باب 12 و 22 ، دوتا از معروف ترین پیشگویی هایی است که خدا گفته تمام قوم های جهان نجات پیدا خواهند کرد نه فقط یهودیان

در اعمال باب 15 صحبت های شاگردان عیسی مبنی بر مسیحی شدن غیر یهودیان را می بینیم و می‌ بینیم که یعقوب برادر عیسی با نقل قول از عاموس می گوید غیر یهودیان هم می توانند مسیحی شوند و نجات پیدا کنند

اعمال 15(18-12

12 سپس جماعت همه ساکت شدند و به برنابا و پولس گوش فرا دادند. آنان آیات و معجزاتی را که خدا به دست ایشان در میان غیریهودیان ظاهر کرده بود، بازمی‌گفتند. 13 چون سخنان ایشان به پایان رسید، یعقوب گفت: «ای برادران، به من گوش فرا دهید! 14 شمعون بیان کرد که چگونه خدا برای نخستین ‌بار غیریهودیان را مورد لطف خود قرار داده، از میان آنان قومی برای خود برگزیده است. 15 این با گفتار پیامبران مطابق است، چنانکه نوشته شده: 16 «پس از این، باز خواهم گشت و خیمه داوود را که فرو افتاده از نو بر پا خواهم کرد؛ ویرانه‌هایش را دیگر بار بنا خواهم نمود و آن را مرمت خواهم کرد، 17 تا باقی افراد بشر جملگی خداوند را بطلبند، همه ملتهایی که نام مرا بر خود دارند. خداوندی که این را به جا می‌آورد چنین می‌گوید، 18 اموری را که از دیرباز معلوم بوده است

بار ها در کتاب مقدس بدن انسان به چادر یا خیمه تشبیه شده است و پطرس از چادر یا همان خیمه برای تشبیه رستاخیز استفاده می‌کند و پولس جسم خود را به خیمه تشبیه می‌کند و می‌گوید نمی‌خواهد نیاز های جسمانی اش در اولویت باشد. در آیه 16 هم دوباره یعقوب (برادر عیسی) شاعرانه از باب 9 عاموس نقل قول می‌کند و می‌گوید که او خیمه ویران شده داوود را بنا خواهد کرد که منظور یعقوب از خیمه داوود همان بدن عیسی و دوباره بنا کردن معبد همان رستاخیز عیسی مسیح می باشد. در این آیات گفته شده او معبد را دوباره خواهد ساخت همه مردم با انتخاب راه خدا می توانند نجات پیدا کنند با توجه به پیشگویی های عهد عتیق متوجه می شویم که هدف خدا از ابتدا نجات همه مردم بوده است

 سوال

آیا یهودیان قوم برتر و برگزیده خدا هستند؟

در کتاب رومیان باب 11 خواندیم که یهودیان روی درخت خداوند بودند ولی زمانیکه به عیسی ایمان نیاوردند از روی درخت قطع شدند و الان غیر یهودیان جایگزین آنها شده اند

اشعیا 11(1-4) و (10) 

1 نهالی از کنده یسا سر بر خواهد آورد و شاخه‌ای از ریشه‌هایش میوه خواهد داد. 2 روح خداوند بر او قرار خواهد یافت، روح حکمت و فهم، روح مشورت و قوت، روح معرفت و ترس خداوند. 3 و لذت او در ترس خداوند خواهد بود. بر حسب آنچه به چشم بیند، داوری نخواهد کرد و بر وفق آنچه به گوش شنود، حکم نخواهد داد؛ 4 بلکه بینوایان را به عدالت داوری خواهد کرد و برای ستمدیدگان زمین به انصاف حکم خواهد داد. جهان را به عصای دهانش خواهد زد و شریران را به نفس لبهایش خواهد کشت ... 10 در آن روز، ریشه یسا همچون علمی برای قومها بر پا خواهد شد؛ و ملتها به او روی خواهند آورد و استراحتگاه او پرجلال خواهد بود

در این آیات اشعیا پیشگویی کرده است که در آینده یسا (پدر داوود) رستاخیز خواهد کرد و تمام قوم ها به او ایمان خواهند آورد

رومیان 15(21-14

14 ای برادران، من خود این اطمینان را دارم که شما خود از نیکویی مملو و از معرفت کامل برخوردارید و به پند ‌گفتن به یکدیگر نیز توانایید. 15 با وجود این، جسارت کرده، در باب موضوعاتی چند به شما نوشتم، تا آنها را یادآورتان گردم، زیرا خدا این فیض را به من بخشیده است 16 که خدمتگزار مسیح عیسی برای غیریهودیان باشم و خدمت کهانت اعلام انجیل خدا را به انجام رسانم، تا غیریهودیان هدیه‌ای مقبول به درگاه خدا باشند که توسط روح ‌القدس تقدیس شده است. 17 پس در مسیح عیسی به خدمت خود به خدا افتخار می‌کنم. 18 زیرا به خود اجازه نمی ‌دهم از چیزی سخن بگویم، جز آنچه مسیح برای اطاعت غیریهودیان از طریق من به انجام رسانیده است، چه به وسیله سخنان و چه از طریق کارهایم. 19 او این را به نیروی آیات و معجزات، یعنی به نیروی روح خدا انجام داده است، آنگونه که از اورشلیم تا ایلیریکوم دور زده، به انجیل مسیح به کمال، بشارت دادم. 20 آرزویم همواره این بوده است که در جایی بشارت دهم که مسیح شناخته نشده، تا بر بنیادی که دیگری نهاده است، بنا نگذاشته باشم، 21 بلکه چنانکه نوشته شده است: «آنان که از او بی‌خبر بودند، خواهند دید و کسانی که نشنیده بودند، درک خواهند کرد

پولس در آیه 19 می گوید از اورشلیم تا ایلیریکوم انجیل را بشارت داده است بنابراین متوجه می‌شویم پولس زمانیکه در حال نوشتن این نامه به کلیسای رومیان بوده است هنوز به روم نرسیده است. پولس به مناطقی می‌رود و بشارت می دهد که بعضی از مردم حتی خدا را نمی شناسند و پولس کار خود را از صفر شروع کرده است. پولس در آیه 21 از اشعیا باب 52 و 53 نقل قول می کند و می‌گوید این نشان‌دهنده تحقق یافتن پیشگویی‌ها می باشد،پیشگویی که گفته شده بود : «آنان که از او بی خبر بودند خواهند دید و کسانی که نشنیده بودند درک خواهند کرد.» بنابراین پولس بیشتر به غیر یهودیانی بشارت می داده که حتی خدا را نمی شناختند

رومیان 15(33-22

22 به همین سبب، بارها از آمدن نزد شما بازداشته شده‌ام. 23 اما اکنون که در این مناطق، دیگر جایی برای کار من باقی نمانده و از آنجا که سا‌لهاست مشتاق آمدن نزد شما هستم، 24 امید دارم سر راهم به اسپانیا، به دیدار شما بیایم تا پس از آنکه چندی از مصاحبت شما بهره‌ مند شدم، مرا در سفر به آنجا یاری دهید. 25 در حال حاضر آهنگ اورشلیم دارم تا مقدسین را در آنجا خدمت کنم، 26 زیرا کلیساهای مقدونیه و اخائیه را پسند آمد که برای تنگدستان مقدسین اورشلیم کمک مالی بفرستند. 27 آنها خود به انجام این کار رغبت داشتند؛ و در واقع مدیون آنها نیز بودند، زیرا اگر غیریهودیان در برکات روحانی یهودیان شریک شدند، آنها نیز به نوبه خود این دِین را به یهودیان دارند که با دارایی مادی خود، ایشان را خدمت کنند. 28 بنابراین، چون این کار را به انجام رسانم و مطمئن شوم که آنان این ثمره را دریافت کرده‌اند، با گذر از نزد شما، رهسپار اسپانیا خواهم شد. 29 می‌ دانم که وقتی نزد شما بیایم، با برکت کامل مسیح خواهم آمد. 30 ای برادران، به‌خاطر خداوند ما عیسی مسیح و محبت روح، از شما استدعا دارم که برای من به درگاه خدا دعا کنید، و با این کار در مجاهده من شریک باشید. 31 دعا کنید از گزند بی ‌ایمانان یهودیه جان سالم به در برم و خدمتم در اورشلیم نزد مقدسین آنجا پذیرفته آید. 32 آنگاه به خواست خدا می‌توانم با شادی نزد شما بیایم تا در کنار شما تجدید‌قوا کنم. 33 خدای صلح و سلامت همراه همگی شما باشد. آمین

از این آیات متوجه می شویم که پولس قصد رفتن به کلیسای روم را داشته ولی به دلیل بشارت مردم در جاهای دیگر نتوانسته که به روم برود. در ادامه می‌گوید قصد رفتن به اسپانیا را دارد و سر راه به کلیسای روم هم سر خواهد زد و از آنها می ‌خواهد برایش دعا کنند. تا زمانیکه به اورشلیم می رود توسط یهودیان بی ایمان کشته نشود

 

درس های مرتبط