تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 13

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » تفسیر کتاب مقدس رومیان باب 13 |  نوامبر 28, 2020

 

رومیان باب 13 

رومیان 13(7-1

1 هر کس باید تسلیم قدرت های حاکم باشد، زیرا هیچ قدرتی جز از سوی خدا نیست. قدرت هایی که وجود دارند، از جانب خدا مقرر شده‌اند. 2 پس آن که بر علیه قدرتی عصیان کند، در حقیقت علیه آنچه خدا مقرر کرده، عصیان ورزیده است؛ و آنان که چنین می‌کنند، مجازات را برای خود می‌خرند. 3 زیرا راستکرداران از حکمرانان هراسی ندارند، اما خلافکاران از آنها می ‌ترسند. آیا می ‌خواهی از صاحب قدرت هراسی نداشته باشی؟ آنچه را که درست است، انجام بده که تو را تحسین خواهد کرد. 4 زیرا خدمتگزار خداست تا به تو نیکویی کند. اما اگر مرتکب کار خلاف شوی، بترس، زیرا شمشیر را بی‌ جهت حمل نمی‌کند. او خدمتگزار خدا و مجری غضب است تا کسی را که مرتکب کار خلاف شده است، کیفر دهد. 5 پس آدمی باید نه تنها برای پرهیز از غضب، بلکه به سبب وجدان خود نیز تسلیم قدرت ها باشد. 6 به همین سبب نیز مالیات می ‌پردازید، زیرا صاحبان قدرت که تمام وقت خود را وقف کار حکومت می‌کنند، خدمتگزاران خدایند. 7 دِین خود را به همگان ادا کنید: اگر مالیات است، مالیات بدهید؛ اگر خراج است، خراج بپردازید؛ اگر احترام است، احترام بگذارید؛ و اگر اکرام است، تکریم کنید

پولس در این آیات می گوید کسانی که در دستگاه دولت مشغول به کار هستند به نوعی خدمتکار خدا محسوب می شوند و ما به عنوان شهروندان وظیفه داریم که مالیات هایمان را به موقع پرداخت کنیم حتی اگر دولت و حکومتی که در کشورمان بر سر کار است از نظر ما فاقد صلاحیت های لازم برای اداره کشور باشد باز هم باید این کار را انجام بدهیم چراکه دستور و خواست خداست و در کتاب مقدس گفته شده باید این کار را انجام بدهیم. زمانیکه پولس این سخنان را به مسیحیان می‌گفت آنها تحت فرمان سزار بودند سزاری که یک دیکتاتور به تمام معنا بود و اغلب افرادی که به دولت روم خدمت می‌کردند، فاسد بودند. ما می ‌دانیم که دولت روم با پطرس و پولس رفتار وحشتناکی داشته به گونه‌ای که پطرس به صورت وارونه مصلوب شد و سر پولس را هم به شکل وحشتناکی از بدنش جدا کردند با این حال ‏پولس گفته است افرادی که در دولت مشغول به کار هستند خدمتگزار خدا محسوب می شوند و ما باید مالیاتمان را به آنها پرداخت کنیم. در کتاب رومیان دلیل عدم اطاعت از فرمانداران اورشلیم را الویت قرار دادن فرمان خدا بیان کرده‌اند. آنها معتقد بودند تنها زمانیکه دستورات دولت با دستورات خداوند یکسان باشد، ما باید از آن ها اطاعت کنیم و این شاید برای مسیحیان بعضی از کشورها مانند ترکیه یا ایران سخت باشد زیرا رفتار دولت با مسیحیان در این کشورها آزاردهنده است، هر چند ممکن است این اتفاق در آینده برای آمریکا هم بیفتد و دولت آمریکا شروع به آزار و اذیت مسیحیان کند ولی ما باید تحت هر شرایطی از آنها اطاعت کنیم

رومیان 13(14-8

8 هیچ دِینی به کسی نداشته باشید جز اینکه یکدیگر را پیوسته محبت کنید. زیرا هر که به دیگری محبت کند، در واقع شریعت را به جا می‌آورد. 9 زیرا احکام ’زنا مکن‘، ’قتل مکن‘، ’دزدی مکن‘، ’طمع مورز و هر حکم دیگری که باشد، همه در این کلام خلاصه می ‌شود که « همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت کن.» 10 محبت، به همسایه خود بدی نمی‌کند؛ پس محبت تحقق شریعت است 11 و شما با آگاهی از این که در چه زمانی به سر می ‌برید، چنین کنید. زیرا هم ‌اکنون ساعت آن رسیده است که از خواب بیدار شوید، چرا که اکنون در مقایسه با زمانیکه ایمان آوردیم، نجات ما نزدیکتر شده است. 12 شب رو به پایان است و روز نزدیک شده است. پس بیایید اعمال تاریکی را به سویی نهیم و زره نور را در بر کنیم. 13 بیایید آنگونه رفتار کنیم که شایسته کسانی است که در روشنایی روز به سر می ‌برند. پس اوقات خود را در بز‌م ها و میگساری و هرزگی و عیاشی و جدال و حسد سپری نکنیم، 14 بلکه عیسی مسیح خداوند را در بر کنید و در پی ارضای امیال نفس خود مباشید

در این آیات پولس می گوید : «همسایه ات را مانند خودت دوست داشته باش» درک این جمله، بسیار مهم است پولس می‌گوید اگر کسی را دوست داشته باشید از او دزدی نمی کنید، او را نمی کشید و باعث آزار و اذیت او نمی شوید و بسیاری از گناهان دیگر را انجام نمی دهید  و حتی برعکس بهترین چیز ها را از صمیم قلب برای او می خواهید. پولس در ادامه تمام بدی ها را مانند میگساری، عیاشی، ‏حسد و ... به تاریکی شب نسبت می‌دهد و می‌گوید ما باید افرادی باشیم که در روشنایی روز قدم برمی داریم و از مسیحیان می‌خواهد که تمام بدی ها را از زندگیشان دور کنند

سوال

ما برای پاک شدن و بخشیده شدن گناهانمان تعمید می گیریم، اکنون سوال اینجاست خود عیسی که گناهی نداشته است پس چرا توسط یحیی تعمید دهنده تعمید گرفت؟

متی3(15-13

13 آنگاه عیسی از جلیل به رود اردن آمد تا از یحیی تعمید گیرد. 14 ولی یحیی کوشید او را بازدارد و به او گفت: «منم که باید از تو تعمید بگیرم، و حال تو نزد من می‌آیی؟» 15 عیسی در پاسخ گفت: «بگذار اکنون چنین شود، زیرا شایسته است که ما پارسایی را به کمال تحقق بخشیم.» پس یحیی رضایت داد.

عیسی برای پاک شدن و بخشیده شدن گناهانش تعمید نگرفت، بلکه تعمید گرفت تا پارسایی تحقق پیدا کند عیسی در سر تا سر زندگی اش به گونه ای زندگی کرد که برای ما الگو باشد او تعمید گرفت، توسط شیطان وسوسه شد، رنج کشید و در پایان مرد، سپس رستاخیز کرد ... به عبارت دیگر همه زندگی او الگویی برای ما بوده است

سوال 

اگر بدی دیگران را با خوبی پاسخ ندهیم و فقط سعی کنیم نسبت به آنها بی تفاوت باشیم، آیا مرتکب عمل  اشتباهی شده ایم؟

در کتاب یعقوب  گفته شده که اگر بدانید کاری درست است ولی آن را انجام ندهید مرتکب گناه شده اید

سوال

زمانیکه ما در یک کشور اسلامی زندگی می‌کنیم و مالیات می‌دهیم آن مالیات صرف ساخت مساجد و بناهای اسلامی می شود و پذیرش این موضوع برای ما مسیحیان دشوار است، با وجود دانستن این موضوع پرداخت مالیات در کشور های اسلامی باز هم واجب است؟

چنین چیزی قبلا در روم بوده است و آنها از پول مالیات برای ساخت معابد برای بت هایشان استفاده می کرده اند با اینحال چون دستور کتاب مقدس و خدا بوده است مسیحیان مالیات خود را پرداخت می کرده اند

 

درس های مرتبط