تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 1

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » تفسیر کتاب مقدس رومیان باب 1 |  نوامبر 4, 2020

رومیان باب 1

مارتین لوتر معتقد بود مسیحیان تنها کافی است انجیل یوحنا را بخوانند و خواندن بقیه انجیل ها چندان اهمیتی ندارد این گفته های مارتین لوتر به این دلیل بود که انجیل یوحنا بیشتر روی دوست داشتن قلبی و ایمان به عیسی تمرکز کرده است در حالی که سایر اناجیل علاوه بر ایمان به عیسی مسیح یعنی اعمال صالح نیز تاکید بسیار دارند مانند موعظه روی کوه عیسی که در انجیل یوحنا نوشته نشده ولی درسایر اناجیل نوشته شده و در این موعظه ها عیسی بشدت روی داشتن اعمال صالح و نیکو تاکید کرده است.

متی 7(15-23

15 « از پیامبران دروغین برحذر باشید. آنان در لباس گوسفندان نزد شما می‌آیند، اما در باطن گرگان درنده‌اند. 16 آنها را از میوه‌ هایشان خواهید شناخت. آیا انگور را از بوتۀ خار و انجیر را از علف هرز می‌چینند؟ 17 به همین ‌سان، هر درخت نیکو میوه نیکو می ‌دهد، اما درخت بد میوه بد. 18 درخت نیکو نمی ‌تواند میوه بد بدهد و درخت بد نیز نمی‌تواند میوه نیکو آورد. 19 هر درختی که میوه خوب ندهد، بریده و در آتش افکنده می‌شود. 20 بنابراین، آنان را از میوه‌هایشان خواهید شناخت. 21 « نه هر که مرا ’سرورم، سرورم‘ خطاب کند به پادشاهی آسمان راه یابد، بلکه تنها آن که اراده پدر مرا که در آسمان است، به جا آورد. 22 در آن روز بسیاری مرا خواهند گفت: ”سرور ما، سرور ما، آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا به نام تو دیوها را بیرون نراندیم؟ آیا به نام تو معجزات بسیار انجام ندادیم؟ 23 اما به آنها به ‌صراحت خواهم گفت، «هرگز شما را نشناخته‌ام. از من دور شوید، ای بدکاران!»

عیسی به ما این اخطار داده بود که در آینده پیامبران دروغین خواهند آمد و حتی می‌دانست که در آینده کسانی او را سرورم سرورم خطاب می‌کنند در حالیکه دستورات او را اطاعت نمی کنند و عیسی در آیه 23 می‌گوید هرگز این بدکاران را نمی شناسد. در ترجمه یونانی و انگلیسی منظور از بدکاران همان کسانی هستند که از دستورات عیسی اطاعت نمی کنند و عیسی می گوید که آنها را نمی شناسد و در ادامه عیسی می‌گوید کسی که از دستورات او اطاعت کند مثل کسی است که خانه اش را بر روی سنگ و صخره با پایه محکم بنا کرده است.عیسی می دانست در آینده افراد بسیاری وجود خواهند داشت که قلبا او را دوست دارند ولی به دستورات او عمل نمی کنند و عیسی می‌گوید چنین افرادی را نمی شناسد.

مارتین لوتر معتقد بود خواندن اناجیل (متی، مرقس و لوقا) لزومی ندارد و تنها خواندن انجیل یوحنا و کتاب رومیان کافی است، همچنین او معتقد بود برای درک اناجیل باید نامه های پولس خوانده شود چراکه نامه های پولس اناجیل را توضیح می‌دهد.

متی 24(11-14

11 پیامبران دروغین زیادی برخاسته، بسیاری را گمراه خواهند کرد. 12 در نتیجه افزونی شرارت، محبت بسیاری به سردی خواهد گرایید. 13 اما هر که تا به پایان پایدار بماند، نجات خواهد یافت. 14 و این بشارت پادشاهی در سرتاسر جهان اعلام خواهد شد تا شهادتی برای همه قومها باشد. آنگاه پایان فرا خواهد رسید.

در این آیات عیسی می‌گوید در آینده پیامبران دروغین بسیاری خواهند آمد کسانی که تا پایان ایمان شان را حفظ کنند نجات پیدا خواهند کرد و این بشارت پادشاهی در سرتاسر جهان اعلام خواهد شد.

بشارت پادشاهی چیزی نیست که پولس گفته باشد بلکه چیزی است که عیسی مسیح خودش به ما گفته بود و اگر می‌خواهیم متوجه گفته های پولس شویم باید اول گفته های عیسی را دنبال کنیم به عبارت دیگر پروتستانها معتقدند نیازی به خواندن اناجیل متی، مرقس و لوقا نیست و انجیل یوحنا و نامه های پولس همه آنها را در بر گرفته است.

چیزی که برای یک مسیحی مهم است این است که کتاب مقدس را مطالعه کند و متوجه آن بشود. زمانی که یک نفر به ما آموزش می دهد و ما بعضی از قسمتهای آن را متوجه نمی شویم از او سوال می پرسیم و او به ما پاسخ می دهد ولی زمانی که قسمت هایی از صحبت های پولس را متوجه نمی شویم نمی توانیم از او بپرسیم زیرا دو هزار سال است که از مرگ او می گذرد و کاری که یک خواننده خوب باید انجام بدهد این است که چون پولس مرده باید جواب سوالات خودش را با تلاش پیدا کند و کسانی که خوب یاد میگیرند کسانی هستند که سوالات سختی می پرسند و تلاش می کنند تا جواب سوالات شان را پیدا کنند.

زمانیکه مسیحیت گسترش پیدا کرد و افراد زیادی مسیحی شدند درگیر مشکلاتی مانند زنا و گناهان دیگری شدند، پولس کتاب های اول قرنتیان و رومیان را نوشت تا آموزش بدهد که این گناهان خیلی بد هستند این مسئله مهمی است که بدانیم علت نوشتن  یک کتاب چه چیزی بوده است یا مخاطب آن کتاب و نوشته چه کسی بوده است ‏بی ایمانان یا ایمانداران؟! مثلا انجیل ها خصوصا انجیل یوحنا برای بی ایمانان نوشته شده که ایمان بیاورند. همچنین لوقا در باب1 آیه1 توضیح می دهد که با شاهدان بسیاری صحبت کرده تا متوجه شود که عیسی چه کارهایی انجام داده تا بتواند دقیق و کامل بنویسد. محتوای کتاب اعمال رسولان این است که پولس گسترش مسیحیت را از روز پنطیکاست تا زمانیکه به روم می رود را به ما توضیح می دهد ولی اگر بخواهیم بدانیم که عیسی چگونه زندگی می کرده باید اناجیل را بخوانیم کتابهایی که خودش در آن زمان حضور داشته و آموزش هایی که خودش با زبان خودش گفته است. اگر بخواهیم بدانیم چگونه می توانیم به مردم کشورهای دیگر موعظه کنیم باید کتاب اعمال رسولان را بخوانیم. با خواندن کتاب اول قرنتیان متوجه می شویم که چگونه به مشکلات پاسخ بدهیم. ما با همه کتاب ها می توانیم آموزش ببینیم ولی باید دلیل نوشته شدن یک کتاب را بدانیم، بعضی از کتاب ‌ها مانند اول قرنتیان به این دلیل نوشته شدند که آموزش بدهند چگونه مشکلات را حل کنیم ولی کتاب دیگری مانند کتاب عبرانیان به این دلیل نوشته شده است تا به مردم کمک کند و آموزش بدهد که ایمانداران در شرایط سخت هم باید ایمانشان را حفظ کنند بنابراین در مورد مشکلات دیگر در کتاب عبرانیان نمی توانیم مطالب زیادی پیدا کنیم ولی در مورد ایماندار بودن در شرایط سخت آموزش های بسیاری وجود دارد. پولس در کتاب اعمال و نامه هایش در مورد مشکلاتی صحبت می‌کند که خیلی از آنها آن زمان وجود داشته ولی امروزه اصلا وجود ندارند. وقتی کلیسا شروع به کار کرد همه مسیحیان، در ابتدا یهودی بودند و همه دنبال کننده ی قوانین موسی بودند زمانیکه کرنلیوس مسیحی شد، غیر یهودیان هم مسیحی می شدند و یهودیان با این مشکل درگیر بودند که چگونه غیر یهودیان می توانند مسیحی شوند در حالی که قوانین موسی را دنبال نمی کردند. زمانی که به پطرس گفته شد به خانه کرنلیوس برود و غذا بخورد پطرس پاسخ داد یهودیان با غیر یهودیان غذا نمی خورند و برعکس! و خدا در یک رویا به پطرس نشان داد که چگونه حیوانات را بکشد و به پطرس کفت که همه حیوانات حلال هستند و این گونه به او نشان داد که چگونه یک غیر یهودی مسیحی می شود. بنابراین پطرس در ابتدا فقط به کنیسه ها میرفت و به یهودیان موعظه می کرد ولی سپس تغییر کرد و برای غیر یهودیان هم شروع به موعظه کرد یهودیان و مسیحیان از این که غیر یهودیان هم داشتند مسیحی می‌شدند ناراحت بودند و در اعمال رسولان باب 15 میبینیم که شاگردان عیسی دور هم جمع شده‌اند تا این مشکل را بررسی کنند که آیا لازم است غیر یهودیان شریعت موسی را دنبال کنند تا بتوانند مسیحی شوند و بعد از صحبت های زیاد به این نتیجه رسیدند که لازم نیست غیر یهودیان ختنه شوند یا شریعت موسی را دنبال کنند تا مسیحی شوند و این برای یهودیان ناخوشایند بود زیرا افرادی که ختنه نشده بودند، مسیحی می‌شدند. در چندین نامه در اعمال رسولان به بررسی این مشکل پرداخته شده است که آیا غیر یهودیان می توانند مسیحی شوند یا نه؟!... آیا آنها باید قوانین موسی را دنبال کنند یا نه؟!... و در کتاب‌های کولسیان، افسسیان و غلاطیان به این مشکل پرداخته که غیر یهودیان باید قوانین موسی را دنبال کنند یا نه و در کتاب رومیان در مورد این موضوع صحبت می‌کند که آیا یهودیان و غیر یهودیان ملزم به رعایت قوانین موسی هستند یا نه! همه افراد کلیسای قرنتس غیر یهودی بودند در حالی که بیشتر کلیساها از یهودیان تشکیل شده بودند و حداقل افراد غیر یهودی را داشتند. بنابراین باید به این نکته توجه داشته باشید که دلیل نوشتن کتاب رومیان با قرنتیان متفاوت بوده است و بیشتر کتاب رومیان در مورد یهودیان و غیر یهودیان صحبت می کند.

رومیان 1(1-15

1 از پولس، خادم مسیح عیسی، که به رسالت فرا خوانده شده و به انجیل خدا وقف گردیده است؛ 2 همان انجیل که خدا از پیش، به واسطه پیامبران خود، وعده‌اش را در کتب مقدس داده بود، 3 و درباره پسر اوست، که چون انسانی خاکی از صلب داوود به دنیا آمد، 4 و با رستاخیز از میان مردگان، به سبب روح قدوسیت، به مقام پسر قدرتمند خدا منصوب شد، یعنی خداوند ما عیسی مسیح. 5 ما به واسطه وی و به ‌خاطر نام او فیض و رسالت یافتیم تا از میان همه غیریهودیان، مردمان را به اطاعتی که در ایمان است، فرا خوانیم. 6 و این شما را نیز در بر می‌گیرد، که فرا خوانده شده‌اید تا از آن عیسی مسیح باشید؛ 7 به همه آنان که در روم، محبوب خدایند و فرا خوانده شده‌اند تا از مقدسین باشند: فیض و سلامتی از جانب خدا، پدر ما، و خداوند عیسی مسیح، بر شما باد. 8 پیش از هر چیز، خدای خود را به واسطه عیسی مسیح، به ‌خاطر همه شما شکر می‌گزارم زیرا آوازه ایمان شما در همه عالم پیچیده است. 9 خدایی که او را با تمام قلبم در کار انجیل پسرش خدمت می‌کنم، بر من شاهد است که چگونه پیوسته در دعاهایم شما را در همه اوقات یاد می‌کنم 10 و استدعا می ‌نمایم که اگر خدا بخواهد سرانجام به نحوی به دیدار شما نایل شوم. 11 زیرا مشتاق دیدارتان هستم تا عطایی روحانی به شما برسانم که موجب استواری‌تان گردد؛ 12 یعنی تا من و شما هر دو از ایمان یکدیگر دلگرم شویم. 13 ای برادران، نمی‌ خواهم بی ‌خبر باشید که بارها قصد آن داشته‌ام که نزدتان بیایم، اما هر بار مانعی پیش آمده است. بر آنم که در میان شما نیز محصولی برداشت کنم، همان‌گونه که در میان دیگر غیریهودیان کرده‌ام. 14 من خود را چه به یونانیان و چه به بربرها، چه به حکیمان و چه به جاهلان مدیون می‌دانم. 15 از این رو، اشتیاق بسیار دارم که شما را نیز که در روم به سر می ‌برید، بشارت دهم.

از این آیات متوجه می شویم که پولس این کتاب را برای کلیسای روم نوشته چرا که در این آیات گفته است که خیلی دوست دارد به روم برود ولی نتوانسته است، هر چند از نوشته‌های بعدی پولس متوجه می‌شویم که به روم رفته است، ولی زمانی که در حال نوشتن کتاب رومیان بوده هنوز به روم نرفته بوده است.

رومیان 1(16-17

16 زیرا از انجیل سرافکنده نیستم، چرا که قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آوَرَد، نخست یهود و سپس یونانی. 17 زیرا در انجیل، آن پارسایی که از خداست به ظهور می ‌رسد، که از آغاز تا به انجام بر پایه ایمان است. چنانکه نوشته شده است: «پارسا به ایمان زیست خواهد کرد.»

پولس در این آیات می‌گوید انجیل هم برای یهودیان و هم برای یونانیان است و هیچکس بر دیگری برتری ندارد. یهودیان افرادی که یهودی نبودند را یونانی خطاب می کردند و پولس از حبقوق نقل قول می کند و می گوید که کتاب مقدس برای همه است. آیه ای که پولس از حبقوق نقل قول می کند یعنی:« پارسا به ایمان زیست خواهد کرد.» است و کتاب های رومیان و عبرانیان در عهد جدید بر اساس این آیه نوشته شده‌اند.

 در کتاب رومیان نوشته شده که ما با ایمان به عیسی باید زندگی کنیم نه شریعت موسی و این چیزی است که یهودیان و مسیحیان را با هم متحد می کند. آیه ای که پولس از حبقوق نقل قول می کند در کتاب عبرانیان هم دیده می شود اما با آموزشی متفاوت تر! در کتاب عبرانیان نوشته شده که ما با ایمان زندگی می کنیم و همین یک آیه از حبقوق باعث شد که دو کتاب در عهد جدید نوشته شود.

رومیان 1(18-32

18 زیرا غضب خدا از آسمان به ظهور می‌رسد بر هر گونه بی‌دینی و شرارت انسانهایی که با شرارت خود حقیقت را سرکوب می‌کنند. 19 زیرا آنچه از خدا می ‌توان شناخت بر آنان آشکار است، چون خدا آن را بر ایشان آشکار ساخته است. 20 زیرا از آغاز آفرینش جهان، صفات نادیدنی خدا، یعنی قدرت سرمدی و الوهیت او را می‌توان با ادراک از امور جهان مخلوق، به‌روشنی دید. پس آنان را هیچ عذری نیست. 21 زیرا هرچند خدا را شناختند، اما او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند، بلکه در اندیشه خود به بطالت گرفتار آمدند و دلهای بی ‌فهم ایشان را تاریکی فرا گرفت. 22 اگرچه ادعای حکمت می‌کردند، اما احمق گردیدند 23 و جلال خدای غیرفانی را با تمثالهایی شبیه انسان فانی و پرندگان و حیوانات و خزندگان معاوضه کردند. 24 پس خدا نیز ایشان را در شهوات دلشان به ناپاکی واگذاشت، تا در میان خود بدنهای خویش را بی ‌حرمت سازند. 25 آنان حقیقت خدا را با دروغ معاوضه کردند و مخلوق را به جای خالق پرستش و خدمت نمودند، خالقی که تا ابد او را سپاس باد. آمین. 26 پس خدا نیز ایشان را در شهواتی شرم‌آور به حال خود واگذاشت. حتی زنانشان، روابط طبیعی را با روابط غیرطبیعی معاوضه کردند. 27 به همین‌سان، مردان نیز از روابط طبیعی با زنان دست کشیده، در آتش شهوت نسبت به یکدیگر سوختند. مرد با مرد مرتکب اعمال شرم‌آور شده، مکافات درخور انحرافشان را در خود یافتند. 28 و همان‌گونه که برای آنان شناخت خدا ارزشی نداشت، خدا نیز آنان را به ذهنی فرومایه واگذاشت تا مرتکب اعمال ناشایست شوند. 29 ایشان از هر گونه نادرستی، شرارت، طمع و خباثت آکنده‌اند. مملو از حسد، قتل، جدال، فریب و بدخواهی‌اند. شایعه‌ساز، 30 تهمت ‌زن، متنفر از خدا، گستاخ، متکبر و خودستایند. برای انجام اعمال شریرانه، راههایی نو ابداع می‌کنند. نافرمان به والدین، 31 بی ‌فهم، بی ‌وفا، بی ‌عاطفه و بی ‌رحمند. 32 هرچند از حکم عادلانه خدا آگاهند که مکافات مرتکبان چنین اعمالی مرگ است، نه تنها خود آنها را انجام می ‌دهند، بلکه کسانی را نیز که مرتکب آنها می ‌شوند، تأیید می‌کنند.

 پولس در کتاب رومیان با دو گروه صحبت می کند. پولس در باب1 با غیر یهودیان و در باب2 با یهودیان صحبت می کند و می گوید آنها خلقت خدا را می‌بینند ولی درک نمی کنند که باید خالق آنها را بپرستند، و به جای این که خدا را پرستش کنند برای خودشان بت، عکس و چیز های بیهوده درست کردند و آن ها را می پرستند و همین باعث شده است زندگی آنها درگیر گناهان زیادی مانند همجنسبازی و زنا و... شود. بنابراین به غیر یهودیان می گوید که شما خدا را نپذیرفتید و با پرستش بت ها و مجسمه ها و افسانه ها باعث شدید شرارت در شما ریشه کند و سپس مشکلات و گناهانی که یهودیان مرتکب می شوند را بازگو می کند و آنها را زیر سوال می ‌برد.

پولس در تمام این 11 باب یهودیان و غیر یهودیان را با یکدیگر مقایسه می کند و به آنها آموزش می دهد.

درس های مرتبط
به بالای صفحه بردن