تفسیر کتاب مقدس - اول پطرس باب 2

1پطرس 2(4-25) :

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » 1peter » Intro 2 |  ژانویه 31, 2020

4 با نزدیک شدن به او، یعنی به آن سنگ زنده که آدمیان رد کرده‌اند امّا نزد خدا برگزیده و گرانبهاست، 5شما نیز چون سنگهای زنده به صورت عمارتی روحانی بنا می‌شوید تا کاهنانی مقدّس باشید و به واسطۀ عیسی مسیح، قربانیهای روحانی مقبول خدا را تقدیم کنید

درس های مرتبط

به بالای صفحه بردن