تفسیر کتاب مقدس - اول پطرس باب 4

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » 1peter » تفسیر کتاب مقدس اول پطرس باب 4 |  فوریه 22, 2020

تفسیر اول پطرس باب 4

در نظر پطرس رنج کشیدن یکی از اصول مسیحی بودن است

اول پطرس 4* 1-6

1 پس چون مسیح در عرصۀ جسم رنج کشید، شما نیز به همین عزم مسلّح شوید، زیرا آن کس را که در عرصۀ جسم رنج کشیده، دیگر با گناه کاری نیست.2 در نتیجه باقی عمر را در جسم، نه در خدمت امیال پلید بشری، بلکه در راه انجام ارادۀ خدا می‌گذراند. 3 چرا که در گذشته به قدر کافی عمر خویش را در به عمل آوردن آنچه اقوام خدانشناس دوست می‌دارند، صرف کرده و روزگار به هرزگی و شهوت‌رانی و میخوارگی و عیش و نوش و بت‌پرستیِ نفرت‌انگیز گذرانده‌اید.4از همین رو، اکنون که در این بی‌بندوباری‌های مفرط با ایشان شریک نمی‌شوید، حیرانند و دشنامتان می‌دهند. 5 امّا به او که آماده است تا بر زندگان و مردگان داوری کند، حساب پس خواهند داد. 6 از همین روست که حتی به آنان که اکنون مرده‌اند، بشارت داده شد تا هرچند در عرصۀ جسم نزد آدمیان محکوم شدند، امّا در عرصۀ روح نزد خدا زیست کنند.

در این آیات می‌گوید عیسی رنج کشید و ما به عنوان دنبال کنندگانش باید رنج بکشیم و این یک آموزش نامحبوب در آمریکا و اروپای غربی است. خیلی از مردم می گویند عیسی رنج کشید ولی همیشه برای ما یک زندگی آرام و بدون رنج می خواست ولی پطرس خلاف این را می‌گوید. این قانون مسیحیت است و پولس می گوید اگر می خواهیم دنباله روی مسیح باشیم باید انتظار چنین چیزی را داشته باشیم.

پطرس یک خط بین مسیحیان و کافران می کشد که متفاوت با هم زندگی می کنند و می‌گوید ما قبلاً مثل کافران زندگی می کردیم ولی الان نه و پطرس این را برای  گروهی که گذشته ی بدی دارند می نویسد و افرادی که در جامعه مسیحی شدند خیلی از مردم از آنها متنفر شدند چون از انجام گناهان سرباز می‌زدند.

همچنین وقتی وارد مسیحیت می‌شویم خواه نا خواه برایمان سختی پیش می آید.

 منظور فقط زجر و آزار دولت نیست، بعضی ها شوهرانشان آدم بدی بوده اند، بعضی دیگر برده بوده اند و اربابشان آدم خوبی نبوده است و آزار فقط آزار از طریق دولت نیست و اگر ما مسیحیان به زنا کردن و مست کردن و... نه بگوییم آن یک زندگی مسیحی و سالم است.

ژوزییت ها یک گروه زیرمجموعه کلیسای کاتولیک هستند؛ خیلی از گروه های کلیسای کاتولیک هستند که تصمیم می گیرند ازدواج نکنند، مال جمع نکنند و... که  ژوزییت ها هم یکی از این گروه ها هستند.

 متی 19 * 10 - 12

10 شاگردان به او گفتند: «اگر وضع مرد در قبال زن خود چنین است، پس ازدواج نکردن بهتر است!» 11 عیسی گفت: «همه نمی‌توانند این کلام را بپذیرند، مگر کسانی که به ایشان عطا شده باشد. 12 زیرا بعضی خواجه‌اند، از آن رو که از شکم مادر چنین متولد شده‌اند؛ بعضی دیگر به دست مردم مقطوع‌النسل گشته‌اند؛ و برخی نیز به‌خاطر پادشاهی آسمان از ازدواج چشم می‌پوشندهر که می‌تواند این را بپذیرد، بگذار چنین کند.»

بعضی از افراد می‌خواهند به خاطر پادشاهی خدا ازدواج نکنند و عیسی این موضوع را می دانست و آگاه بود کلیسای اولیه که درست شد خیلی از مردم تصمیم گرفتند ازدواج نکنند و خودشان را وقف کلیسا کنند.

پولس هم در این باره در اول قرنتیان صحبت می کند.

 اول قرنتیان 7 * 1 - 9

1و امّا در خصوص مسائلی که به من نوشته بودید: «مرد را نیکوست که زن را لمس نکند.» 2 امّا به سبب بی‌عفتیهای موجود، هر مردی باید زن خود را داشته باشد، و هر زنی شوهر خود را. 3 مرد باید دِین خود را نسبت به زنش ادا کند و زن نیز دِین خود را نسبت به شوهرش. 4 زن بر بدن خود اختیار ندارد بلکه شوهرش، و مرد نیز بر بدن خود اختیار ندارد بلکه زنش. 5 پس یکدیگر را محروم نکنید، مگر با رضای یکدیگر و برای مدتی، تا خود را وقف دعا کنید. سپس باز به یکدیگر بپیوندید، مبادا شیطان شما را به سبب ناخویشتنداری در وسوسه اندازد. 6 من این را حکم نمی‌کنم، بلکه تنها جایز می‌شمارم. 7 آرزو می‌کردم همه چون من بودند، امّا هر کس عطایی خاص از خدا یافته است؛ یکی دارای یک عطاست و دیگری دارای عطایی دیگر. 8 به بیوه‌مردان و بیوه‌زنان می‌گویم که نیکوست همچون من مجرد بمانند. 9 امّا اگر خویشتنداری نمی‌کنند، همسر اختیار کنند، زیرا ازدواج از سوختن در آتش هوس بهتر است.

پولس اینجا می‌گوید بهتر است که ازدواج نکنید و خودتان را وقف مسیحیت کنید اما می توانید ازدواج کنید و مشکلی ندارد.

خیلی از افراد در طول تاریخ تصمیم گرفتند ازدواج نکنند و خودشان را وقف مسیحیت کنند. ژوزییت ها هم یکی از این گروه ها بوده اند، البته بعضی از این گروه‌ها در طول تاریخ فاسد شده اند ولی ایده ای که پشت آن بوده، ایده خوبی بوده است.

 اول قرنتیان 7 * 32 - 35

32 خواست من این است که از هر نگرانی به دور باشید. مرد مجرد نگران امور خداوند است، نگران اینکه چگونه خداوند را خشنود سازد؛ 33 در حالی‌که مرد متأهل نگران امور این دنیاست، نگران اینکه چگ 32 - 35ونه همسرش را خشنود سازد، 34 و توجه او به امری واحد معطوف نیست. به همین‌سان، زن مجرد و یا باکره، نگران امور خداوند است، نگران اینکه چگونه در جسم و در روح، مقدّس باشد؛ در حالی‌که زن متأهل نگران امور این دنیاست، نگران اینکه چگونه شوهرش را خشنود سازد. 35 من اینها را برای منفعت شما می‌گویم، نه تا در قید و بندتان بگذارم. مقصودم این است که به شایستگی زندگی کنید و هیچ دغدغه‌ای شما را از سرسپردگی به خداوند بازندارد.

در این آیات گفته شده مجرد بمانید تا درگیر خانواده نباشید و بهتر بتوانید به پادشاهی خدمت کنید.

 اول پطرس 4 * 7 - 11

7 پایان همه چیز نزدیک است؛ پس جدّی و در دعا منضبط باشید. 8 مهمتر از همه، یکدیگر را به شدّت محبت کنید، زیرا محبت، انبوه گناهان را می‌پوشاند. 9 یکدیگر را بدون شِکوِه و شکایت میهمانی کنید. 10 همچون مباشرانِ امین بر فیض گوناگون خدا، یکدیگر را با هر عطایی که یافته‌اید خدمت کنید. 11 اگر کسی سخن می‌گوید، سخن او مانند سخنان خدا باشد؛ و اگر کسی خدمت می‌کند، با قدرتی که خدا می‌بخشد خدمت کند، تا در همه چیز، خدا به واسطۀ عیسی مسیح تمجید شود. جلال و توانایی تا ابد بر او باد. آمین.

همه آیات کاملاً واضح است و در آیه 9 می‌گوید همدیگر را بدون شکوه و شکایت مهمانی کنید. پس ایده‌ای که این آیه به ما می دهد این است که کار خوب انجام بدهیم بدون اینکه شکایت کنیم و کار خوب را با قلبمان انجام بدهیم.

پولس هم چیزی شبیه به این آیه را در  فیلیپیان می‌گوید.

فیلیپیان 2 * 14 - 16

14هر کاری را بدون غرغر و مجادله انجام دهید، 15تا بی‌پیرایه و بی‌آلایش، و فرزندان بی‌عیب خدا باشید، در بین نسلی کج‌رو و منحرف که در میانشان همچون ستارگانْ در این جهان می‌درخشید، 16همچنان که کلام حیات را استوار نگاه داشته‌ایددر این صورت، می‌توانم در روز مسیح مباهات کنم که بیهوده ندویده و عبث محنت نکشیده‌ام.

این یکی از سخت ترین آموزش های مسیحیت است که شکایت نکنیم و کار خوب انجام بدهیم و پولس گفته است اگر می خواهیم فرزندان بی عیب خدا باشیم نباید شکایت کنیم.

 

اول پطرس 4 * 12 - 19

12 ای عزیزان، از این آتشی که برای آزمودن شما در میانتان برپاست، در شگفت مباشید، که گویی چیزی غریب بر شما گذشته است. 13 بلکه شاد باشید از اینکه در رنجهای مسیح سهیم می‌شوید، تا به هنگام ظهور جلال او به‌غایت شادمان گردید. 14 اگر به خاطر نام مسیح شما را ناسزا گویند، خوشا به حالتان، زیرا روح جلال که روح خداست بر شما آرام می‌گیرد. 15 اگر رنج می‌کشید، مباد که به سبب قتل، دزدی، شرارت یا حتی فضولی باشد. 16 امّا اگر از آن سبب رنج می‌کشید که مسیحی هستید، شرمسار مباشید، بلکه چون کسی که این نام را بر خود دارد خدا را تمجید کنید. 17 زیرا زمان آن رسیده که داوری از خانۀ خدا آغاز شود؛ و اگر آغاز آن از ماست، پس سرانجامِ آنان که انجیل خدا را اطاعت نمی‌کنند، چه خواهد بود؟ 18و «اگر پارسا به‌دشواری نجات یابد، خدانشناسان و گناهکاران چه خواهند کرد؟» 19 پس کسانی که به خواست خدا رنج می‌کشند، باید که جانهای خویش را به ’خالق امین‘ بسپارند و به نیکوکاری ادامه دهند.

نه تنها در حین رنج کشیدن ما باید صبور باشیم بلکه باید خوشحال هم باشیم زیرا در چشم خدا جایگاه بالایی داریم.

اگر به خاطر چیز بدی تنبیه می شوید حقتان است و اگر به خاطر خداست در چشمان خدا جایگاه بالایی دارید.

پطرس در این آیات تعالیم عیسی را آموزش می دهد.

لوقا 6 * 22 - 23

22 خوشا به حال شما آنگاه که مردم به‌خاطر پسر انسان، بر شما نفرت گیرند و شما را از جمع خود برانند و دشنام دهند و بدنام سازند. 23 در آن روز، شادی و پایکوبی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است. چرا که پدران آنها نیز با پیامبران چنین کردند.

پطرس فقط سخنانی که عیسی قبلاً گفته است را تکرار می کند.

 

آیا زنان حتما باید هنگام دعا حجاب داشته باشند و سرشان را بپوشانند؟

اول قرنتیان 8 * 11

 زیرا مرد از زن پدید نیامده، بلکه زن از مرد پدید آمده است؛ 

در این آیه دلیل داشتن حجاب موقع دعا گفته شده است، یکی از دلایل این است که مرد از زن آفریده شده و می گوید مرد برای زن آفریده نشده بلکه زن برای مرد آفریده شده است که نقل قولی از پیدایش است و اینکه زن در طول دعا سرش را بپوشاند هیچ ربطی به اعتقادات محلی قرنت ندارد.

 

گفته شده این یک قانون جهانی بین مسیحیان است و نگفته که فقط برای کلیسای قرنت می باشد و این قانونی بود که همه مسیحیان و کلیسا ها جدا از فرهنگشان آن را رعایت می کردند ولی در طول 50 سال اخیر این تغییر کرده است! و بیشتر به خاطر کلیسای پروتستان است و وقتی چیزی برای آنها نامحبوب است کلیسای پروتستان با دلیل آن را تغییر می‌دهد.

این یک آموزش ساده بوده که در طی 50 سال گذشته دچار ابهام شده است.

نکته دیگری که مورد توجه است این است که نمی گوید زنان باید همیشه سرشان را بپوشانند بلکه می گوید فقط موقع دعا باید سرشان را بپوشانند. مثل مسلمان ها نیست که اعتقاد دارند هر زمانی که کنار یک نامحرم هستند باید حجاب داشته باشند بلکه می گوید فقط موقع دعا باید حجاب داشته باشند.

وقتی در خانه هستیم موقع دعا باید سرمان را بپوشانیم؟

گفته شده موقع دعا کردن نگفته در کلیسا یا خانه و یک مرد موقع دعا اگر کلاه روی سرش باشد باید آن را بردارد ... زیرا گفته شده عیسی سر هر مرد است و اگر یک مرد با کلاه دعا کند به عیسی بی احترامی کرده است.

 

 

 

 

 

درس های مرتبط