زندگی پس از مرگ در مسیحیت

Paul spends an entire chapter on the resur

زندگی پس از مرگ در مسیحیت

مسیحیان بر طبق کتاب مقدس بر این باورند که تمام انسان هایی که از زمان آدم و حوا تا زمان حال وجود داشته اند بعد از مرگ به برزخ یا هاویه می روند و به صورت موقت آنجا منتظر می مانند تا روز داوری فرا برسد. روز رستاخیز مجددا به بدن هایشان بازمی گردند و برای داوری آماده می شوند؛ سپس بر اساس اعمالشان تصمیم گیری خواهد شد که به بهشت یا جهنم بروند.

عبرانیان 9(27

همان‌گونه که برای انسان یک بار مردن و پس از آن داوری مقرر است

قیامت و روز رستاخیز

بعضی از مسیحیان بر این باورند که پس از مرگ مستقیم به بهشت یا به جهنم می رویم؛ ولی با توجه به کتاب مقدس این یک باور درست نیست و عیسی مسیح گفته است جسمتان به خاک و روحتان به هاویه می ‌رود. سپس منتظر می مانید تا رستاخیز شود و دوباره در روز رستاخیز زنده شوید، در آن روز همه افراد از قبر هایشان بیرون می آیند و بر اساس اعمالشان در برابر همه داوری شده و به بهشت یا جهنم می روند.

متی باب 12 از هاویه و رستاخیز مردگان صحبت می کند. ملکه جنوب تقریبا هزار سال قبل از عیسی و در زمان سلیمان زندگی می کرده است پس زمانی که می گوید مردم نینوا و ملکه جنوب در روز داوری با نسل عیسی برخواهند خواست منظور همان هاویه است یعنی همه انسانها پس از مرگ به هاویه رفته و تا روز داوری آنجا منتظر می مانند.

متی 12(41-42

41 مردم نینوا در روز داوری با این نسل بر خواهند خاست و محکومشان خواهند کرد، زیرا آنها در اثر موعظه یونس توبه کردند و حال آنکه کسی بزرگتر از یونس اینجاست. 42 ملکه جنوب در روز داوری با این نسل بر خواهد خاست و محکومشان خواهد کرد، زیرا او از آن سوی دنیا آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و حال آنکه کسی بزرگتر از سلیمان اینجاست.

بهشت از دیدگاه مسیحیت

مکاشفه 21(1-4

1 سپس آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم، زیرا آسمان اول و زمین اول سپری شده بود و دیگر دریایی وجود نداشت. 2 و شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از آسمان از نزد خدا پایین می‌آمد، آماده شده همچون عروسی که برای شوهر خود آراسته شده باشد. 3 و از تخت، صدای بلندی شنیدم که گفت: «اینک، مسکن خدا با آدمیان است،و او با آنها ساکن خواهد شد؛ و ایشان قوم او خواهند بود، و خود خدا با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود. 4 او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. و دیگر مرگ نخواهد بود؛ و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت، زیرا چیزهای اول سپری شد

این آیات توصیفی از بهشت است. مشکلات و دردهایی که در این دنیا وجود دارد، در بهشت نیست و کسانی که به بهشت می روند یک زندگی ابدی و سرشار از آرامش خواهند داشت.

هاویه از دیدگاه مسیحیت

در اصل هاویه یک کلمه یونانی است که منظور همان جهان مردگان است یعنی، هاویه محلی است که روح مردگان به آنجا می رود و منتظر رستاخیز می ماند.

لوقا۱۶(۱۹-۲۳

19«توانگری بود که جامه از ارغوان و کتان لطیف به تن می‌کرد و همه ‌روزه به خوشگذرانی مشغول بود. 20 فقیری ایلعازر نام را بر در خانه او می ‌نهادند که بدنش پوشیده از جراحت بود. 21 ایلعازر آرزو داشت با خرده‌های غذا که از سفره آن توانگر فرو می‌افتاد، خود را سیر کند. حتی سگان نیز می‌آمدند و زخمهایش را می‌لیسیدند. 22 باری، آن فقیر مرد و فرشتگان او را به جوار ابراهیم بردند. توانگر نیز مرد و او را دفن کردند. 23 اما چون چشم در جهان مردگان گشود، خود را در عذاب یافت. از دور، ابراهیم را دید و ایلعازر را در جوارش. 24 پس با صدای بلند گفت: «ای پدر من ابراهیم، بر من ترحم کن و ایلعازر را بفرست تا نوک انگشت خود را در آب تر کند و زبانم را خنک سازد، زیرا در این آتش عذاب می‌کشم.» 25 اما ابراهیم پاسخ داد: «ای فرزند، به یاد آر که تو در زندگی، از چیزهای نیکوی خود بهره ‌مند شدی، حال آنکه چیزهای بد نصیب ایلعازر شد. اکنون او اینجا در آسایش است و تو در عذاب. 26 از این گذشته، میان ما و شما پرتگاهی هست؛ آنان که بخواهند از اینجا نزد تو آیند نتوانند و آنان نیز که آنجایند نتوانند نزد ما آیند

با توجه به لوقا باب 16 مسیحیان اولیه باور داشتند زمانی که می میریم توسط یک فرشته به هاویه خواهیم رفت. هاویه دو قسمت دارد و بین این دو قسمت به قدری فاصله زیاد است که کسی نمی تواند به قسمت دیگر برود. قسمت خوب هاویه برای افراد پارسا و نیکوکاری است که زندگی خوب و صالحی داشتند و قسمت بد هاویه هم برای افراد شرور و بد کرداری است که در این دنیا به دنبال خشنود کردن خداوند نبودند و اعمال صالحی نداشتند. افرادی که در قسمت خوب هاویه هستند پاداش هایی از خداوند دریافت می کنند ولی پاداش اصلیشان را در بهشت دریافت خواهند کرد و افرادی که در قسمت بد هستند عذاب خواهند کشید

جهنم از دیدگاه مسیحیت

مرقس 9(42-46

42 «و هر که سبب شود یکی از این کوچکان که به من ایمان دارند لغزش خورد، او را بهتر آن می ‌بود که سنگ آسیابی بزرگ به گردنش بیاویزند و به دریا افکنند! 43 اگر دستت تو را می ‌لغزاند، آن را قطع کن. زیرا تو را بهتر آن است که علیل به حیات راه یابی تا آنکه با دو دست به دوزخ روی، به آتشی که هرگز خاموش نمی‌شود. 44 جایی که کرم آنها نمی ‌میرد و آتش خاموشی نمی‌ پذیرد. 45 و اگر پایت تو را می ‌لغزاند، آن را قطع کن. زیرا تو را بهتر آن است که لنگ به حیات راه یابی، تا آنکه با دو پا به دوزخ افکنده شوی. 46 جایی که کرم آنها نمی ‌میرد و آتش خاموشی نمی ‌پذیرد. 47 و اگر چشمت تو را می ‌لغزاند، آن را به در آر، زیرا تو را بهتر آن است که با یک چشم به پادشاهی خدا راه یابی، تا آنکه با دو چشم به دوزخ افکنده شوی، 48 جایی که «کرم آنها نمی‌ میرد و آتش خاموشی نمی‌پذیرد.» 49 «زیرا همه با آتش نمکین خواهند شد. 50 نمک نیکوست، اما اگر خاصیتش را از دست بدهد، چگونه می ‌توان آن را نمکین ساخت؟ شما نیز در خود نمک داشته باشید و با یکدیگر در صلح و صفا به سر برید

در جنوب اورشلیم مکانی به نام گهنا وجود داشته است که زباله هایشان را آنجا می سوزاندند. در واقع آن مکان یعنی گهنا همیشه در حال سوختن بوده است و اگر کسی مرتکب گناهی می شد و می خواستند او را قصاص کرده و بکشند آن شخص را آنجا می انداختند و با زباله ها می سوزاندند. چون نام آنجا گهنا بوده است پس به جهنم هم گهنا می گویند چرا که آتش آن هیچ وقت خاموش نمی شود و همیشه داغ و در حال سوختن است.

کسانی که به جهنم می روند تا ابد در جهنم خواهند ماند و بخشیده نخواهند شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس های مرتبط