رستاخیز عیسی در روز سوم

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » مسیحیان به چه باور دارند » Resurrection On The 3rd Day |  اکتبر 8, 2021

رستاخیز  عیسی  در روز سوم

 

عیسی مسیح در لوقا باب 24 زمانیکه بر شاگردانش ظاهر می شود از محقق شدن پیشگویی های عهد عتیق مبنی بر رستاخیزش در روز سوم صحبت می کند و ذهن شاگردانش را روشن می سازد تا بتوانند کتاب مقدس و سخنان او را درک کنند.

لوقا 24(44-47

44 آنگاه به ایشان گفت: «این همان است که وقتی با شما بودم، می‌ گفتم؛ اینکه تمام آنچه در تورات موسی و کتب انبیا و مزامیر درباره من نوشته شده است، باید به حقیقت پیوندد.» 45 سپس، ذهن ایشان را روشن ساخت تا بتوانند کتب مقدس را درک کنند. 46 و به ایشان گفت: نوشته شده است که مسیح رنج خواهد کشید و در روز سوم از مردگان بر خواهد خاست، 47 و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه قومها موعظه خواهد شد و شروع آن از اورشلیم خواهد بود

 

در انجیل متی باب 12 مردم از عیسی یک نشانه می خواهند و عیسی به آنها می گوید تنها نشانه ای که به شما می دهم نشانه‌ای از یونس نبی است، همانطور که یونس نبی سه روز و سه شب در دل ماهی بزرگی بود پسر انسان هم سه روز و سه شب در دل زمین خواهد بود و این تنها نشانه است. این پیشگویی بسیار مهم است چرا که خود عیسی به آن اشاره کرده است و اعلام می‌کند رستاخیز او در روز سوم خواهد بود.

متی 12(38-40

38 آنگاه عده‌ای از علمای دین و فریسیان به او گفتند: «استاد، می‌خواهیم آیتی از تو ببینیم.» 39 پاسخ داد: « نسل شرارت ‌پیشه و زناکار آیتی می‌خواهند! اما آیتی بدیشان داده نخواهد شد، جز آیت یونس نبی. 40 زیرا همانگونه که یونس سه روز و سه شب در شکم ماهی بزرگی بود، پسر انسان نیز سه روز و سه شب در دل زمین خواهد بود.

در کتاب یونس باب 1 می بینیم به علت نافرمانی یونس از فرمان خدا و فرار او از خدا طوفانی عظیم در دریا اتفاق می افتد به گونه ای که کشتی در حال غرق شدن است و  زمانیکه ملوانان متوجه می شوند علت این طوفان حضور یونس در کشتی است، او را به دریا می اندازند. هرچند ملوانان قلبا از این کار خود ناراحتند اما پس از اینکه یونس را به دریا می اندازند، دریا آرام می گیرد و بدین ترتیب نجات می یابند. در این هنگام ماهی بزرگی به فرمان خدا یونس را می بلعد و در یونس باب 2 دعای او را زمانیکه داخل شکم ماهی است، می بینیم. یونس زمانیکه داخل شکم ماهی است می گوید در هاویه است و از خدا درخواست کمک می کند و در نهایت خدا یونس را می بخشد  و پس از سه روز و سه شب به ماهی دستور می دهد یونس را بر روی زمین خشک قی کند و بدین ترتیب یونس نجات می یابد.

یونس 2(2

در تنگی خویش نزد خداوند فریاد برآوردم و او مرا مستجاب فرمود. از شکم هاویه فریاد کمک سر دادم و تو آواز مرا شنیدی.

  • هاویه همان جهان مردگان است یعنی محلی است که روح مردگان به آنجا می روند و منتظر رستاخیز و مجازات و پاداش ابدی خود می مانند.

سیریل اورشلیمی ( 350 م ) شباهت های عیسی و یونس را اینگونه بیان می کند 

1) هر دو فرستاده شدند تا مردم را به توبه دعوت کنند

2) هر دو در طوفان شدید در قایق خواب بودند

3) هر دو توانایی آرام کردن طوفان را داشتند.(هرچند روش عیسی بهتر از یونس بود، یونس باید به دریا انداخته میشد اما عیسی به دریا دستور داد

4) یونس توسط ماهی بزرگ بلعیده شد و عیسی داوطلبانه به پایین رفت جایی که ماهی نامرئی مرگ است و با رفتن خود به درون ماهی نامرئی مرگ، کسانی که قبل از او بلعیده شده بودند را نجات داد.

درواقع داستان یونس یک پیشگویی از آمدن مسیح است، شخصی که در آینده در هاویه زندانی خواهد شد ولی در روز سوم نجات پیدا خواهد کرد ... عیسی تقریبا ساعت 3 بعد از ظهر جمعه مرد و در صبح یکشنبه یعنی بعد از سه روز رستاخیز کرد و با مرگ و رستاخیز خود باعث محقق شدن پیشگویی ها شد

درس های مرتبط