رستاخیز عیسی مسیح

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » مسیحیان به چه باور دارند » رستاخیز عیسی مسیح |  جولای 30, 2020

رستاخیز عیسی مسیح

پایه و اساس ایمان مسیحیان رستاخیز عیسی مسیح است. همانطور که پولس در اول قرنتیان باب 15 می گوید « اگر مسیح برنخاسته، هم وعظ ما باطل است، هم ایمان شما! به‌ علاوه، برای خدا شاهدان دروغین محسوب می ‌شویم، زیرا درباره او شهادت داده‌ایم که مسیح را از مردگان برخیزانید ...»

دو منبع برای اثبات رستاخیز عیسی مسیح :

 شاهدان عینی

 پیشگویی های عهد عتیق

شاهدان عینی

اولین منبع، اظهارات شاهدان عینی می باشد. افرادی که مشاهده کردند عیسی بر روی صلیب مرد و سپس از مردگان برخاست

اوریجن می گوید 

من معتقدم شاگردان مسیح یک اثبات واضح و بدون اشکال از این حقیقت (رستاخیز عیسی) هستند که دست کم گرفته شده اند. کسانی که حتی با وجود به خطر افتادن جانشان خودشان را وقف آموزش و تعلیم مسیحیت کردند اگر رستاخیز عیسی از مردگان از ذهن و تخیل آنها سرچشمه گرفته بود آنها با چنین شجاعتی مسیحیت را تعلیم نمی دادند و همینطور کسانی که ... نه تنها دیگران را برای خوار شمردن مرگ آماده می کردند بلکه خودشان جزء اولین کسانی بودند که به وضوح ترس از مرگ را نادیده گرفته بودند.

پیشگویی های عهد عتیق

دومین منبع برای اثبات رستاخیز عیسی مسیح به حقیقت پیوستن پیشگویی های عهد عتیق است که هزاران سال  پیش از تولد عیسی نوشته شده است.

پیشگویی اول: محقق شدن پیشگویی فاسد نشدن جسم عیسی

پولس در اعمال باب 2 از مزمور باب 16 آیه 10 «جانم را در هاویه وا نخواهی نهاد و نخواهی گذاشت سر سپرده تو فساد ببیند.» نقل قول می کند و می گوید داوود سالهاست که مرده است و بدنش فاسد شده است پس غیر ممکن است که این آیات در مورد داوود باشد چرا که داوود هزار سال است که مرده است. بنابراین زمانی که این آیات را می خوانیم متوجه می شویم کسی که رستاخیز می‌کند یکی از نوادگان داوود است کسی که از نسل داوود می باشد. بنابراین این سخنان در مورد عیسی بوده است و عیسی پس از این که مصلوب شد از جمعه شب تا یکشنبه صبح روحش در هاویه بوده است ... [مزمور باب 16]

پیشگویی دوم: رستاخیز عیسی در روز سوم

در انجیل متی باب 12 گفته شده که مردم از عیسی یک نشانه می خواهند و عیسی به آنها می گوید تنها نشانه ای که به شما می دهم نشانه‌ای از یونس است، همانطور که یونس سه روز و سه شب در دل ماهی بزرگی بود پسر انسان هم سه روز و سه شب در دل زمین خواهد بود و این تنها نشانه است. این پیشگویی خیلی مهم است چرا که خود عیسی به آن اشاره کرده است و اعلام می‌کند رستاخیز او پس از سه روز خواهد بود ...[یونس باب 1 و 2 ]

پیشگویی های بیشتر در مورد رستاخیز عیسی مسیح

  • مزمور 22(19-31)

  • دانیال 6 (در چاه شیران)

  • دانیال 12(2-3)

  • پیدایش 22 (قربانی کردن اسحاق) و عبرانیان 11(19)

  • ایوب 14(13-15) و 19(23-27)

  • پیدایش باب های 37 تا 50 (داستان یوسف)

  • حزقیال 37(1-14) (وادی استخوان های خشک)

 

 

درس های مرتبط