تفسیرکتاب مقدس- اول قرنتیان باب 2 و 3

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » قرنتیان 1 » تفسیرکتاب مقدس اول قرنتیان باب 2 و 3 |  جولای 9, 2020

1 من نیز ای برادران، هنگامی که نزد شما آمدم، با فصاحت و حکمت بشری نیامدم، آنگاه که راز خدا را به شما اعلام می‌کردم. 2 زیرا عزم جزم کرده بودم در میان شما چیزی ندانم جز عیسی مسیح، آن هم عیسای مصلوب. 3 من با ضعف، و با ترس و لرز بسیار نزد شما به سر بردم، 4 و پیام و وعظ من با کلمات گیرای حکیمانه بیان نشد، بلکه با برهانِ روح و قدرت، 5 تا ایمان شما نه بر حکمت بشری، بلکه بر قدرت خدا مبتنی باشد. 6 امّا در عین حال، ما در میان بالغان به بیان حکمت می‌پردازیم، امّا نه حکمتی که متعلق به عصر حاضر یا حکمرانان این عصر باشد که محکوم به زوالند، 7 بلکه حکمت خدا را بیان می‌کنیم که در رازی نهان بود و خدا آن را پیش از آغاز زمان، برای جلال ما مقرر فرمود.

اول قرنتیان باب 2 و 3 دانلود متن کامل PDF.

درس های مرتبط