قرنتیان 1

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » قرنتیان 1 |  جولای 5, 2020

تفسیرکتاب مقدس- اول قرنتیان باب 1

اول قرنتیان باب 1   کلیسای قرنتیان پر از گناه بود و ما می‌ توانیم از آن چیزهای زیادی یاد بگیریم. قرنتیان مشکلات زیادی داشت، ازجمله زنا، تفاوت قائل شدن میان یهودیان و غیر یهودیان و همچنین بانوان قرنتس هم مشکل داشتند.  اولین مشکلی که در مورد آن صحبت می‌کند متحد نبودن کلیساها است. 1 […]

تفسیرکتاب مقدس- اول قرنتیان باب 1 بازدید از درس

تفسیرکتاب مقدس- اول قرنتیان باب 2 و 3

1 من نیز ای برادران، هنگامی که نزد شما آمدم، با فصاحت و حکمت بشری نیامدم، آنگاه که راز خدا را به شما اعلام می‌کردم. 2 زیرا عزم جزم کرده بودم در میان شما چیزی ندانم جز عیسی مسیح، آن هم عیسای مصلوب. 3 من با ضعف، و با ترس و لرز بسیار نزد شما […]

تفسیرکتاب مقدس- اول قرنتیان باب 2 و 3 بازدید از درس

تفسیر کتاب مقدس - اول قرنتیان باب 5

1 پس همگان باید به ما به دیدۀ خادمان مسیح و مباشرانی بنگرند که رازهای خدا به آنان به امانت سپرده شده است. 2 و حال انتظاری که از مباشر می ‌رود این است که امین باشد. 3 امّا برای من قضاوت شما یا قضاوت هر دادگاه انسانی دیگر چندان مهم نیست. من حتی خود […]

تفسیر کتاب مقدس - اول قرنتیان باب 5 بازدید از درس