زندگینامه مسیحیان اولیه(7) تئوفیلوس

Theophilus
Theophilus

مسیحیان اولیه(7) تئوفیلوس 

اطلاعات کمی که از تئوفیلوس داریم بر گرفته از آثار اوست. در حدود (120-200) میلادی زندگی می کرد. ظاهرا در بزرگسالی با خواندن کتاب مقدس از کفر به مسیحیت گروید و یکی از شش اسقف انطاکیه در سوریه شد. او علاوه بر اینکه بنیانگذار وقایع نگاری تاریخی کتاب مقدس است، تفسیری نیز بر سفر تکوین نوشته است .کتاب او سه رساله به اوتولیکوس  است که در سه زمان مختلف نوشته شده است و نقدی است بر اوتولیکوس متفکر مشرک یونانی که نه به معاد اعتقاد داشت و نه به خدا و نیروهای غیبی. او مسائلی را مطرح کرد که امروزه بیشتر تحت عنوان برهان اتقان صنع مطرح است. خدا نامرئی است اما مخلوقات او و نظم موجود در هستی دلالت بر ناظم یا خداوند می کند او بود که اوتولیکوس را خلق کرد و به او زندگی بخشید. بر عکس اعمال بد خدایان مشرکین نشان می دهد که آنان لایق پرستش انسان نیستند .« او نفس انسانی را مجرد و در نتیجه به بقای آن معتقد است و می گوید همانطور که ما به وجود نفس از حرکات جسم پی می بریم به وجود خداوند هم از مشیت و از مخلوقات او می توانیم پی ببریم.»  تئوفیلوس با آثار اکثرفیلسوفان آشنا بود و در کتاب خود به بت پرستی و فیلسوفانی مثل افلاطون و هومر و هسیود و اپیکوروس مخالفت می کند ولی با این وجود تحت تاثیر فیلسوفان رواقی است و جملات نخستین سفر پیدایش را با فلسفه ی افلاطونی میانه جمع کرد. با آموزش اسطوره های شرک آمیز و اندیشه های فیلسوفان در باره ی خلقت موافق نیست و نظرش را با توجه به سفر تکوین بیان کرد و به این ترتیب آغازگر تفسیرمتون یهودی است و بعد ها نویسندگان زیادی از او پیروی کردند. «تئوفیلوس از بنیانگذاران گرایش مخالف تفسیر رمزی تمثیلی در حوزه ی مسیحی انطاکیه بود .»

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*