زندگینامه مسیحیان اولیه (9) لاکتانتیوس

lactantius thumb
lactantius thumb

مسیحیان اولیه (9) لاکتانتیوس 

لاکتانتیوس (زاده پیرامون سال 250 میلادی) مدافعه گر مسیحی و یکی از کوشاترین پدران کلیسای لاتین بود. او در آفریقا زاده شد و پیرامون سال 300 میلادی ترسا شد.

لاکتانتیوس در سال 316 میلادی آموزگار کریسپوس (پسر امپراتور قسطنطین) شد. مهم ترین اثرش رساله ای به نام سازمان های الهی  (Institutiones divinae)است. او به دنبال ترتولیان مسیحیت را در مقابل فلسفه ها و ادیان یونانی – رومی قرار داد و معتقد بود که فلسفه از معنا تهی و خطا است. منطق بی فایده است و طبیعیات و اخلاق را نیز مکاتب مختلف فلسفی به طور متضادی بیان کرده اند. پس فلسفه به هیچوجه راه گشا به حکمت نیست. موجودات فناپذیر قادر به کسب حکمت به وسیله نیروهای طبیعی خود نیستند، باید که حکمت از خارج به آنها اعطا شود. یونانیان و رومیان حکمت را از دین جدا می کنند، فقط مسیحیت است که بین این دو اتحاد ایجاد می کند. فلسفه های یونانی – رومی نمی توانند بین انسان و خدا رابطه برقرار کنند، در حالیکه در مسیحیت روحانی فیلسوف است و فیلسوف روحانی. بدین ترتیب در مسیحیت حکمت با دین جمع می شود و خداوند به عنوان منشأ هر دو، ضامن این جمع بندی است.

لاکتانتیوس بخشی از پیشگویی های از میان رفته کی ویشتاسپ را نیز در کتاب (هفتم) خود آورده است.

لاکتانتیوس در سال ۳۱۶ میلادی آموزگار کریسپوس (Cryspus)، پسر امپراتور قسطنطین، شد. مهم‌ترین اثرش رساله‌ای است به نام سازمانهای الهی (Institutiones divinae). او به دنبال ترتولیانوس مسیحیت را در مقابل فلسفه‌ها و ادیان یونانی – رومی قرار داد و معتقد بود که فلسفه از معنا تهی و خطا است. منطق بی‌فایده است و طبیعیات و اخلاق را نیز مکاتب مختلف فلسفی به‌طور متضادی بیان کرده‌اند. پس فلسفه به هیچوجه راه گشا به حکمت نیست. موجودات فناپذیر قادر به کسب حکمت به وسیلهٔ نیروهای طبیعی خود نیستند، باید که حکمت از خارج به آنها اعطا شود. یونانیان و رومیان حکمت را از دین جدا می‌کنند، فقط مسیحیت است که بین این دو اتحاد ایجاد می‌کند. فلسفه‌های یونانی – رومی نمی‌توانند بین انسان و خدا رابطه برقرار کنند، در حالی که در مسیحیت روحانی فیلسوف است و فیلسوف روحانی. بدین ترتیب در مسیحیت حکمت با دین جمع می‌شود و خداوند به عنوان منشأ هر دو، ضامن این جمع‌بندی است.[۲]

لاکتانتیوس بخشی از پیشگوییهای از میان‌رفته کی‌ویشتاسپ را نیز در این کتاب (هفتم) خود آورده‌است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*