زندگینامه شاگردان مسیح (9)یعقوب پسر حلفی

saint james the less b
saint james the less b


زندگینامه شاگردان مسیح (9)یعقوب پسر حلفی حواری 

Saint James the Less

به علت وجود دو یعقوب در میان حواریون یعنی یعقوب پسر حلفی و یعقوب پسر زبدی معمولاً یعقوب پسر حلفی را یعقوب کوجک و یعقوب پسر زبدی را یعقوب بزرگ می‌نامند.

نظریات دربارهٔ او

ناصریان و ابیونی‌ها عموماً مسیحیانی بودند که ادعا می‌کردند که تحت رهبری یعقوب پسر حلفا بوده‌اند و او را با احترامی ویژه یاد می‌کرده‌اند و این را در کتاب‌های انجیل ناصریان و انجیل ابیونی‌ها و انجیل عبرانیان می‌توان فهمید.[]

نامه یعقوب در عهد جدید منسوب به وی است و خطاب به یهودیان تازه مسیحی شده‌است. این رساله شاید تنها نوشته‌ای از عهد جدید است که به نظر می‌رسد در مقابل تعالیم پولس (به خصوص با رساله پولس به غلاطیان) با صراحت می‌ایستد. او در مورد چگونگی عادل شمرده شدن بر خلاف پولس که ایمان را تنها راه عادل شمرده شدن می‌داند، علاوه بر ایمان، روی اعمال و شاید شریعت نیز تأکید جدی می‌کند.[۲] عده‌ای علت لقب «یعقوب عادل» برای وی را به سبب همین نامه می‌دانند.

چگونگی مرگ او

بر اساس آنچه که یوسفیوس و تاریخ نگاران قرن دوم میلادی ارائه کرده‌اند، کمی قبل از سقوط اورشلیم توسط رومیان، در حدود سالهای ۶۲ تا ۶۹ میلادی «حنانیا» که کاهن اعظم بود به همراه فریسیان و کاتبان، شورای سنهدرین را تشکیل داد و یعقوب «برادر عیسی» را مجبور کرد تا در یکی از سالن‌های اجتماعات هیکل اعلام کند که عیسی، مسیح موعود نیست. اما یعقوب اعلام کرد که عیسی داور این جهان است. پس، او را در سن نود و شش سالگی از بالای برج معبد اورشلیم به پایین پرتاب کردند. آنان در حالی که او برای ایشان طلب بخشش می‌کرد با چوب بر سرش کوبیدند تا جان سپرد، سپس جسدش را با اره تکه‌تکه کردند.]

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*