عیسی پیامبری همانند موسی

خانه » رشد روحانی در مسیحیت » پیشگویی های بیشتر » Similarity Between Jesus And Moses |  آگوست 19, 2020

شباهت های موسی و عیسی

اولین اهمیت کتاب خروج عنصر پیشگویی گونه بودن آن است، به این دلیل  می‌گوییم پیشگویی دارد چون هزاران سال قبل از تولد مسیح نوشته شده است ولی پیشگویی های بسیاری درباره مسیح دارد. وقتی این اتفاق را می خوانیم فکر می کنیم برای قوم بنی اسرائیل اتفاق افتاده است ولی در اصل داستان زندگی یک شخص مسیحی است و یکی از چیزهایی که اثبات می کند عیسی پسر خداست کتاب خروج است. زمانیکه کتاب خروج را می خوانیم متوجه می شویم در مورد زندگی عیسی مسیح هم صدق می کند و می‌بینیم که یهودیان و قوم بنی اسرائیل در مصر و برده فرعون بودند و فرعون مشکلات بسیاری برای آنها ایجاد کرده بود و می‌توان آن را به کسی که قرار است مسیحی شود نسبت داد چرا که قبل از ایمان آوردنش برده شیطان بوده است، فرعون هم نماد شیطان هست. قوم بنی اسرائیل از طریق آب و دریای سرخ نجات پیدا کردند، مسیحیان هم با تعمید نجات پیدا می‌کنند یعنی هر دو با آب نجات پیدا می‌کنند.

زمانیکه بنی اسرائیل از دریا عبور کردند دریا بسته شد و سربازان فرعون را پشت سر جا گذاشتند، مسیحیان هم وقتی تعمید می گیرند شیطان و گناهان را پشت سر می گذارند.

بنی اسرائیل پس از عبور از دریا به بیابان رفتند و تازه ابتدای راه بودند و مسیحیان هم وقتی که از تعمید بیرون می آیند ابتدای راه هستند و باید راه درازی را طی کنند تا بتوانند به پادشاهی خداوند برسند.

 

شباهت های موسی و عیسی:

 • پادشاهان شیطان صفت سعی کردند هر دو را در نوزادی بکشند ولی هر دو فرار کردند، اما بسیاری از بچه های بی گناه دیگر کشته شدند.

 • هر دو کودکی خود را در مصر گذراندند.

 • هر دو در مصر به موعظه پرداختند.

 • برادران یهودیشان با قضاوت و حکمرانی هر دوی آنها در آغاز مخالفت کردند.

 • هر دوی آنها موضع سطنتی خود را رها کردند تا مردم خود را نجات دهند.

 • هر دو نمونه ای از شبان های نیکو هستند که گله خدا ( مردم ) را رهبری می کنند.

 • اولین معجزه موسی در جمع تبدیل آب به خون و اولین معجزه عیسی تبدیل آب به شراب بود.

 • بره عید پسخ نشانه مسیح است چرا که هر دو بره بدون گناهی بودند که قربانی شدند تا بقیه نجات یابند.

 • در داستان موسی، بنی اسراییل بعد از قربانی کردن بره عید پسخ و نجات یافتن باید خمیر مایه ها را تا 7 روز از خانه بیرون بریزند، خمیر مایه نشانه گناه است و زمانیکه مسیح برای ما مصلوب شد و نجات یافتیم باید بعد از آن از گناه دوری کنیم.

 • مار برنجین در داستان موسی به شکل صلیب می باشد و این یک پیشگویی بوده است که با مصلوب شدن عیسی مسیح نجات خواهیم یافت.

 • در جنگ میان بنی اسرائیل و عمالیقیان زمانیکه حور و هارون دستان موسی را به شکل صلیب بالا می برند بر عمالیق چیره می شوند و این یک پیشگویی در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح میان دو نفر دیگر است و با مصلوب شدن عیسی مسیح نجات یافتیم.

درس های مرتبط