اعتقادات مسیحیان اولیه در مورد مثل های پادشاهی عیسی مسیح

خانه » رشد روحانی در مسیحیت » برای مدرسین مسیحی » What The Early Christians Believed About Parables B |  اکتبر 8, 2021

امروز ما می خواهیم ببینیم مسیحیان اولیه درمورد مثل های پادشاهی عیسی چه اعتقادی داشتند. دلیل اینکه من هرگز پیامی با این موضوع درنظر نگرفتم این است که، برای من مثل های پادشاهی عیسی همیشه کاملاً واضح به نظر می رسید. در حقیقت، زمانی که من برای اولین بار نوشته های مسیحیان اولیه را خواندم، دریافتم که درک آنها از مثل های پادشاهی همانند درک من از آنهاست؛ بنابراین در این این موضوع تفکر و اندیشه زیادی نکردم، با این حال، من آنها را با ذهنی خالی می خواندم. من شاهدان یهوه را ترک کرده ام (فرقه ای که درآن بزرگ شدم) و به خصوص تفسیر آنها از مثل های پادشاهی را رد کردم. همچنین به آنچه لوتر و خداشناسان درمورد این مثل ها گفته بودند، هیچ اعتقادی نداشتم. من تنها تفسیر عقل سلیم را استفاده می کردم؛ منظورم این است که، زمانی که شما کتاب عیسی را می خوانید، پیام عیسی کاملاً واضح است. او مضامین مشابه را چندین بار تکرار می کند و آنها در بسیاری از مثل ها در مورد پادشاهی صادق می باشند. با این حال، آنچه من در طی این سال ها فهمیدم این است که بیشتر مسیحیان (نه لزوماً ناشی از هر خطایی از جانب خود آنها) نعمت خواندن این مثل ها با ذهن خالی را ندارند. از قبل به آنها تلقین شده است درمورد آنچه که مسیحیت در درس های کلاس های یکشنبه، موعظه ها و مواردی مشابه، تعلیم داده می شود و بنابراین آنها تلاش می کنند تا مثل های عیسی را با الهیات یا وضعیت کلیسایشان منطبق سازند.

دانلود متن کامل بصورت PDFمثل های پادشاهی عیسی مسیح

درس های مرتبط