جدایی از جهان

خانه » رشد روحانی در مسیحیت » برای مدرسین مسیحی » Separation From The Word B |  اکتبر 8, 2021
  1. این درس در مورد آنچه که مسیحیان اولیه به جدایی از جهان اعتقاد داشتند، می پردازد. در واقع، عهد جدید چیزهای زیادی برای گفتن در مورد جدایی از جهان با کلمات عیسی ‌مسیح دارد.

یوحنا 17(14-15) :

14من کلام تو را به ایشان دادم، امّا دنیا از ایشان نفرت داشت، زیرا به دنیا تعلّق ندارند، چنانکه من تعلّق ندارم. 15 درخواست من این نیست که آنها را از این دنیا ببری، بلکه می ‌خواهم از آن شَرور حفظشان کنی.

  1. او درباره پیروان خود دعا ‌کرد :
  2. یوحنا 17(14-15) :
  3. 14من کلام تو را به ایشان دادم، امّا دنیا از ایشان نفرت داشت، زیرا به دنیا تعلّق ندارند، چنانکه من تعلّق ندارم. 15 درخواست من این نیست که آنها را از این دنیا ببری، بلکه می ‌خواهم از آن شَرور حفظشان کنی.

جدایی از جهان دانلود متن کامل PDF

درس های مرتبط