رستگاری در مسیحیت

خانه » رشد روحانی در مسیحیت » برای مدرسین مسیحی » Salvation And Redemption B |  اکتبر 8, 2021

من در حال تهیه یک سری پیام در مورد آنچه مسیحیان اولیه به آن معتقد بودند، هستم. این پیام اولین قسمت در این مجموعه با موضوع رستگاری و نجات است. مطمئناً بهترین نقطه برای آغاز کردن این مجموعه است زیرا جز این که اعتقاد مسیحیان اولیه در مورد رستگاری را بدانید، نمی ­توانید به قدر کافی در مورد اعتقاد آن­ها در مورد موضوعاتی چون تعمید، امنیت ابدی یا موضوعات دیگر بدانید.

من فکر می کنم قبل از اینکه به موضوع خود بپردازیم، خوب است برای لحظه ای فکر کنیم چرا باید به آنچه که مسیحیان اولیه اعتقاد داشتند اهمیت بدهیم. اول از همه مهم است که درک کنیم که این فقط یک تمرین تاریخی نیست. من این گروه از پیام­ها را خارج از منافع آکادمیک ایجاد نکرده ام. در عوض، فکر می کنم همه ما باید به آنچه کلیساهای اولیه اعتقاد داشتند توجه جدی داشته باشیم.

متن کامل بصورت PDF رستگاری در مسیحیت