پوشش و آرایش مناسب در مسیحیت

این موضوعی است که به ندرت در چیزی که من آن را کلیساهای متعارف می ‌نامم، موعظه شده است. در حقیقت، شما این عقیده را خواهید داشت که کتب مقدس چیزی برای گفتن در مورد پوشش و لوازم آرایشی ندارند. اما اینگونه نیست. در واقع، تعلیم کتب مقدس در مورد پوشش، به سادگی  تعلیم کتب مقدس در مورد شهوت است. من فکر می‌ کنم همه ما از آموزه عیسی در موعظه بر روی کوه آگاه هستیم، جایی که او گفت:

پوشش مناسب و آرایش در مسیحیت دانلود متن کامل PDF

درس های مرتبط