دوقلمرو پادشاهی خداوند

خانه » رشد روحانی در مسیحیت » برای مدرسین مسیحی » Kingdom Of God B |  اکتبر 8, 2021

یکی از چیزهای عجیب در مورد کلیسای امروز این است که یکی از اعتقادات اساسی و مرکزی مسیحیت تقریباً به طور کلی از دست رفته است. من اعتقاد دارم به چیزی که گاهی اوقات عقیده و آیین دو قلمرو نامیده می­ شود. این تعلیمی بود که عموما توسط مسیحیان اولیه پذیرفته شده بود و با این حال تعلیمی است که شما تقریباً چیزی از آن را نمی شنوید. با این حال اگر شما به طور کامل این عقیده و همه ­ی انشعاباتش را درک نکنید هرگز قادر نخواهید بود مسیحیت بدوی یا اولیه را درک کنید. مطمئناً در دیدگاه آنها شما هرگز قادر نخواهید بود اعتبار مسیحیت رسالتی را درک کنید. بنابراین در کل این پیام، ما قصد داریم تا نگاهی بیندازیم که این عقیده برای مسیحیت اولیه چه معنایی می دهد آنچه که امروزه برای ما معنا می­ دهد. من با نخستین تعریف از عقیده­ی دو قلمرو پادشاهی آغاز می ­کنم.

دو قلمرو پادشاهی خداوند دانلود متن کامل PDF