پوشش سر زنان در مسیحیت

خانه » رشد روحانی در مسیحیت » برای مدرسین مسیحی » Head Covering B |  اکتبر 8, 2021

اولین باری را به یاد می آورم که چند نفر از افراد فرقه منونیت (یک فرقه مسیحی) را دیدم. 20 سال پیش بود و ظاهر آنها به نظرم عجیب می رسید،یکی از اولین چیزهایی که متوجه شدم این بود که همه زنها کلاه کوچکی بر سر داشتند ، من فکر می کردم این یک نوع لباسی است که از اروپا آورده اند .

تا اینکه در سال 1985 یکی ازمنونیت ها را از نزدیک دیدم.

من تمام سال 1985 را صرف خواندن کتاب ده جلدی ( پدران کلیسا ) کردم ،یک شب وقتی  یکی از کارهای ترتولیان را مطالعه می کردم به موضوع حجاب دوشیزگان برخورد کردم و ناگهان به یاد آیاتی افتادم که در مورد پوشش زنان است . قرنتیان 11: 1- 16

پوشش سر زنان در مسیحیت دانلود متن کامل PDF

درس های مرتبط