تقدیر و اراده آزاد درمسیحیت

خانه » رشد روحانی در مسیحیت » برای مدرسین مسیحی » Free Will And Predestination B |  اکتبر 8, 2021

این مطالعه در مورد اعتقادات مسیحیان اولیه در مورد تقدیر و اراده آزاد است. من در آغاز میگویم، که برای بسیاری از شما این پیام یک بحث کافی در مورد موضوع نخواهد بود. علت این است که به منظور درک کامل آن ­چه که مسیحیان اولیه در مورد تقدیر و اراده آزاد اعتقاد داشتند، شما مجبورید آنچه را که آن­ها در مورد رستگاری، سقوط انسان و کفاره باور داشتند درک کنید، زیرا همه ی این ها با اعتقاد مسیحیان اولیه در مورد تقدیر و اراده آزاد پیوند خورده است. بنابراین اگر در پایان این پیام شما هنوز پرسش­های بی ­پاسخ در مورد این موضوع داشتید، به من اجازه دهید تا شما را به پیام­هایی که من در مورد رستگاری و کفاره آماده کرده­ام (که همچنین سقوط انسان را پوشش می­ دهد) ارجاع دهم. من همچنین توصیه می­ کنم که شما به پیام دیگری که آماده کرده­ام نگاه کنید، اینکه چگونه ما بین سخنان پولس و یعقوب هماهنگی به وجود بیاوریم. اگر شما به همه آن­ها نگاه کنید من فکر می ­کنم که این موضوع را به طور کامل پوشش می دهد.

رویکرد اساسی من این است که، پیام­هایی که طرح استاندارد دارند را به کار خواهم برد، من از هر یک از این پیام­ها در مورد آنچه که مسیحیان اولیه به آن اعتقاد داشتند استفاده کرده ام.

دانلود متن کامل بصورت PDF تقدیر و اراده آزاد در مسیحیت

درس های مرتبط