امنیت ابدی در مسیحیت

خانه » رشد روحانی در مسیحیت » برای مدرسین مسیحی » Eternal Security B |  اکتبر 8, 2021

من در مورد مسیحیان اولیه مدت زیادی صحبت کرده­ام و نوشته­ام، اما تا به حال هرگز در مورد موضوع امنیت ابدی صحبت نکرده ام. این عجیب است، زیرا امنیت ابدی موضوعی بود که باعث شد من اولین بار به نوشته های مسیحیان اولیه مراجعه کنم. به نوعی داستان 23 سال پیش واقعاً آغاز شد. در آن زمان من از رهبران فرقه شاهدان یهوه بودم. من و همچنین همسرم به عنوان شاهدان یهوه بزرگ شده و پرورش یافته بودیم و تا آن زمان ما هر دو، شاهدان یهوه تمام عیار شده بودیم. ما هرگز آموزش های  برج دیده بانی را زیر سوال نمی بردیم. با این حال، من در مورد برخی از تعلیمات برج دیده بانی دچار شک و تردید شدم.

اکنون، مانند بقیه، شاهدان یهوه ادعا می کنند که آنها فقط با کتاب مقدس پیش می روند. در واقع، آن­ها بر این باورند که آن­ها تنها کسانی هستند که کتاب مقدس را دنبال می ­کنند. به گفته آنها، بقیه كتاب مقدس را پیچانده اند. بسیار خب یک شب، زمانی که من یکی از رهبران شاهدان یهوه بودم، من رهبری یکی از کلاس های آموزشی بزرگسالان را در مورد پادشاهی خداوند با استفاده از یکی از کتاب­ های برج دیده بانی بر عهده داشتم. در آن شب خاص ما مثل های پادشاهی عیسی را دنبال کردیم. اجازه دهید نگاهی به مثل هایی بیاندازیم که ما در آن شب به آن­ها نگاه کردیم. متن از متی باب 13 بود. این آیات از کتاب مقدس نسخه جدید پادشاه یعقوب است.

دانلود متن کامل بصورت  PDF امنیت ابدی در مسیحیت

درس های مرتبط