سرگرمی در مسیحیت

خانه » رشد روحانی در مسیحیت » برای مدرسین مسیحی » Entertainment B |  اکتبر 8, 2021

این پیام در مورد اعتقادات مسیحیان اولیه در مورد سرگرمی خواهد بود. برای انجام این کار، ابتدا باید در مورد آنچه که رومیان برای سرگرمی انجام می دادند صحبت کنیم. در حال حاضر وقتی که از کلمه رومیان در این پیام استفاده می ‌کنم، تنها درباره افرادی که شهر رم زندگی می کردند صحبت نمی ‌کنم. در حقیقت من حتی درباره افرادی که در ایتالیا زندگی می کردند و یا از ایتالیا بوده‌اند صحبت نمی ‌کنم. من به همه مردم در سراسر امپراطوری روم که تمام جهان مدیترانه را پوشش می دهد، اشاره می کنم. این شامل رومیان، یونانی‌ها، سوری‌ها، مصری ‌ها، آفریقای شمالی و بسیاری دیگر می ‌شود.

در حال حاضر قطعاً بین سرگرمی گروه های مختلف مردم و مناطق جغرافیایی تنوع وجود داشت، با این حال همه آن‌ها اساسا کارهای مشترکی انجام می‌ دادند، به جز اینکه برخی چیزهای خاص ممکن است در یک منطقه محبوب‌ تر از بقیه ی مناطق باشند. کم و بیش همگی فرهنگ رومی را پذیرفتند. در واقع، اکثراین افراد در ابتدا خود را به عنوان رومیان می پنداشتند، نه مصریان، آفریقای شمالی یا این قبیل چیزها. چهار نوع سرگرمی اصلی وجود داشت که در سراسر امپراطوری روم محبوب بودند.

نظر مسیحیت درباره سرگرمی  دانلود متن کامل  PDF .