ده یک و روزه

خانه » رشد روحانی در مسیحیت » برای مدرسین مسیحی » ده یک و روزه B |  آگوست 18, 2021

امروز می خواهیم ببینیم که مسیحیان اولیه در مورد دادن ده یک و در مورد روزه چه اعتقادی داشتند. حال اگر یک آموزش وجود داشته باشد که تقریباً در کلیساهای انجیلی، کاریزماتیک و پروتستان، به طور یکسان آموزش داده می شود، آموزش ده یک است. این درست است چه آنها محافظه کار باشند و چه لیبرال(روشن فکر)، چه به کتاب مقدس اعتقاد داشته باشند چه نداشته باشند. در واقع، این واقعیتی است که آنها ده یک دادن را به طور مداوم آموزش می دهند که یکی از بزرگترین طنزهای کلیساهای انجیلی و پروتستانی است. من دلیل آن را با ذکر مثال می­ گویم، پروتستان ­های انجیلی تأکید دارند که نه تنها ما تحت قوانین موسایی نیستیم، بلکه ما تحت هیچ قانونی نیستیم. کلیساهای انجیلی تعلیم می دهند که حتی فرمان های عیسی واقعاً فرمان نیستند، چرا که ما مجبور نیستیم از آنها اطاعت کنیم.

روزه و ده یک دانلود متن کامل PDF