ده یک و روزه گرفتن در مسیحیت

pray fast give

این مقاله یک سری از سلسله مقاله های شناخت بهتر مسیحیت می باشد که توسط

دیوید برسو،محقق برجسته مسیحی نگاشته شده است 

امروز می خواهیم ببینیم که مسیحیان اولیه در مورد دادن ده یک و روزه گرفتن در مسیحیت چه اعتقادی داشتند. حال اگر یک آموزش وجود داشته باشد که تقریباً در کلیساهای انجیلی، کاریزماتیک و پروتستان، به طور یکسان آموزش داده می شود، آموزش ده یک است. این درست است چه آنها محافظه کار باشند و چه لیبرال(روشن فکر)، چه به کتاب مقدس اعتقاد داشته باشند چه نداشته باشند. در واقع، این واقعیتی است که آنها ده یک دادن را به طور مداوم آموزش می دهند که یکی از بزرگترین طنزهای کلیساهای انجیلی و پروتستانی است. من دلیل آن را با ذکر مثال می­ گویم، پروتستان ­های انجیلی تأکید دارند که نه تنها ما تحت قوانین موسایی نیستیم، بلکه ما تحت هیچ قانونی نیستیم. کلیساهای انجیلی تعلیم می دهند که حتی فرمان های عیسی واقعاً فرمان نیستند، چرا که ما مجبور نیستیم از آنها اطاعت کنیم.

در واقع، من می­ گویم که در یک کلیسای معمولی انجیلی و یا معتقد به کتاب مقدس، تقریباً عادی است که موعظه کننده حداقل نیمی از احکام را در عهد جدید به طور کامل نادیده بگیرد. آنها این کار را انجام می دهند با گفتن: خب آن دستورات فقط برای آن زمان بوده است و یا این ها احکام واقعی نبوده اند؛ ما تحت قانون نیستیم، ما تحت فیض و بخشش هستیم بنابراین لازم نیست که ما نگران این چیزها باشیم. با این وجود، آنها به درستی قوانین را می چرخانند و با تأکید بر آن، ده یک را موعظه می کنند، انگار این قانونی است که توسط عیسی و شاگردان وضع شده است! حال وقتی می ­گویم که آن ­ها ده یک دادن را آموزش می دهند، پیام آن­ها به گونه ­ای است که ما وظیفه مطلق داریم 10٪ از درآمد خود را به خدا بدهیم و اگر فقط 9٪ بدهیم، 1٪ را خدا دزدی می کنیم

دانلود مقاله

روزه و ده یک

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*