درسهایی کوتاه از مسیحیت

خانه > درسهایی کوتاه از مسیحیت

عهد جدید داستان عیسی مسیح، مسیح موعود و آغاز کلیسای او را بیان می کند. در آن، ما مژده پادشاهی خداوند، ، مکاشفه ماهیت و شخصیت خداوند، و معنای پیروی از مسیح را می یابیم. ما امیدواریم که مطالعه ما از کتاب های عهد جدید به شما کمک کند که عشق به خداوند را کاملتر درک کنید و او و دیگران را با تمام قلب، ذهن، روح و قدرت خود دوست داشته باشید.