درباره عکس های وبسایت


تصاویر موجود در وب‌سایت ما توسط آنی ولوتون، هنرمند و داستان‌نویس سوئیسی برای ترجمه اخبار خوب کتاب مقدس ترسیم شده‌اند. ما عاشق این هستیم که این تصاویر چگونه مردم کتاب مقدس را به تصویر می کشند -- مانند مردم واقعی و روزمره که زندگی روزمره دارند. سادگی و بی زمانی آنها به ما یادآوری می کند که افرادی که در کتاب مقدس در مورد آنها می خوانیم دقیقاً مانند ما انسان بودند و باید انتخاب می کردند که چگونه به کار خدا در جهان مانند ما پاسخ دهند. امیدواریم این تصاویر به شما کمک کند تا در مورد داستان کتاب مقدس و جایگاه خود در آن تأمل کنید. ما به ترجمه اخبار خوب یا انجمن کتاب مقدس آمریکایی وابسته نیستیم، اما از آنها برای سخاوتشان در به اشتراک گذاشتن این تصاویر زیبا با ما تشکر می کنیم.

تصاویر هنرمند و داستان‌نویس سوئیسی آنی والتون، برگرفته از ترجمه خبر خوب © 1976، 1992، 2015 انجمن کتاب مقدس آمریکا. استفاده شده توسط Permission.