اهداف وبسایت

ما امیدواریم که وقت خود را در وب سایت آموزشی ما دلگرم کننده، تغییر دهنده زندگی و سازنده باشید. در اینجا چیزهایی وجود دارد که ما به آنها علاقه داریم و دلیل وجود این سایت:   

ما کتاب مقدس را دوست داریم و همه آن را (از جمله عهد عتیق) برای کمک به ما در سفرهای روحانی خود بسیار مفید و کاربردی می‌دانیم. 

ما عاشق آموزش تشریحی هستیم. این به ما کمک می‌کند تا از خطر خارج کردن متن‌ها یا «انتخاب گیلاس» آیات انتخاب شده برای پشتیبان‌گیری از دستور کار یا سوگیری‌های گروه خود جلوگیری کنیم. یک رژیم غذایی ثابت از آموزش توضیحی خوب به طیف بسیار گسترده‌تری از موضوعات می‌پردازد، به ما نشان می‌دهد که چگونه کل کتاب مقدس با هم تناسب دارد، ایمان ما را تقویت می‌کند، و به ما کمک می‌کند تا در خواندن کتاب مقدس و استخراج متن به تنهایی مهارت بیشتری پیدا کنیم.

ما می خواهیم مانند رسولان در اثبات ایمان به کافران ماهر شویم: با تسلط بر شواهد پیشگویی های تحقق یافته عهد عتیق.

ما می‌خواهیم ایمان اصلی را که رسولان تحویل داده‌اند بازیابی و حفظ کنیم، نه اینکه دیدگاه‌ها یا دستور کار هر فرقه خاصی را تبلیغ کنیم. در جستجوی ایمان تاریخی، بینش نویسندگان اولیه مسیحی را در نظر می گیریم که در واقع به یونانی باستان صحبت می کردند و در برخی موارد حتی رسولان را می شناختند یا تنها یک یا دو نسل از آنها دور شده بودند.

ما در حال ایجاد یک آرشیو از آموزش های محکم کتاب مقدس هستیم تا به مسیحیان مشتاق یادگیری کمک کنیم و همچنین نسل بعدی معلمان و واعظان ماهر کتاب مقدس را تربیت کنیم. بیشتر دروس صوتی ارسال شده در این سایت همراه با یادداشت های مکتوب است تا کسانی که گوش می دهند بتوانند به تنهایی این مطالب را به طور کامل مطالعه کنند و (در صورت تمایل) این موارد را به دیگران آموزش دهند. ما در مورد مسیحیان شنیده ایم که از یادداشت ها برای ترجمه این درس ها به زبان های دیگر استفاده کرده اند تا آموزش را حتی بیشتر گسترش دهند!