خلاصه زندگی عیسی مسیح

Jesus Christ
Jesus Christ

خلاصه زندگی عیسی مسیح

عیسی مسیح یا عیسی ناصری شخصیت مرکزی در مسیحیت است. غالب مسیحیان اعتقاد دارند که وی پسر خدا است. او در شهر بیت‌لحم، از شهرهای ایالت ناصره منطقه یهودیه به دنیا آمد. مادر وی مریم بدون همسر باردار شد و پسری به دنیا آورد.

منابع اصلی برای بررسی زندگی عیسی چهار انجیل رسمی هستند، هرچند برخی محققان معتقدند که متن‌ های دیگر چون انجیل توماس نیز به اندازه چهار انجیل سنتی برای ترسیم تاریخی عیسی اهمیت دارند.

اکثر پژوهشگران معتقدند که عیسی یک یهودی از ناحیه «جلیل» در شمال اسرائیل بود که از او به ‌عنوان یک معلم و شفابخش یاد می ‌شد. محققان مسیحی اغلب اتفاق نظر دارند که او توسط یحیی غسل تعمید یافته و در اورشلیم تحت فرمان پونتیوس پیلاطس و به جرم آشوبگری علیه امپراطوری روم مصلوب شد.

نگاه مسیحیت به عیسی بر پایه اعتقاد به الوهیت عیسی، مسیح بودن او همانگونه که در عهد عتیق پیشگویی شده ‌است و زنده شدن او پس از مصلوب شدنش است. مسیحیان غالباً عیسی را پسر خدا می‌دانند (که معمولاً اینطور تعبیر می‌شود که او خدای پسر، رکن دوم تثلیث است) که برای رستگاری و نجات انسان ها روی زمین آمد. آنان همچنین به تولد معجزه وار عیسی از یک باکره، انجام معجزات، عروج به آسمان و بازگشت مجدد او در آینده باور دارند. در حالیکه اعتقاد به تثلیث به‌ طور گسترده توسط مسیحیان پذیرفته شده ‌است، گروه کوچکی، دیدگاه‌های غیر تثلیثی راجع به الوهیت عیسی دارند.

نام عیسی

برای یهودیان عیسی نامی معمولی بوده ‌است. برخی از اقوام، آن را برای نام خانوادگی انتخاب می‌کردند و برخی نیز روی فرزندان خود می ‌نهادند و سپس عیسی را در عهد جدید با نام عیسی ناصری می‌خوانند.

عیسی، یسّوع، یوشع، یهوشع و یهوشوع نیز خوانده شده ‌است و در زبان عبری همه آن‌ها برابرند. در انجیل، یسّوع مسیح 50 بار، عیسی مسیح 100 بار و لفظ مسیح 300 بار آمده ‌است. عیسی در زبان عبری

گاه شماری

سال دقیق تولد عیسی از نگاه باستان ‌شناسان مشخص نیست. نظر یوسفیوس، مورخ قدیمی کلیسا، این است که او 5200 سال پس از خلقت به دنیا آمد. انجیل‌ های متی و لوقا آن را در زمان هیرودیس، که سال 4 قبل از میلاد مرد، قرار می ‌دهند. لوقا همچنین عنوان می‌کند که تولد هم ‌زمان با سرشماری یهودیه، سال 6 میلادی، بوده‌ است. دانشوران معاصر تولد عیسی را بین 4 و 6 قبل از میلاد تخمین می ‌زنند.

مرگ وی در انجیل‌ ها در زمان پیلاطوس، 26 تا 36 میلادی، عنوان شده ‌است. بر اساس انجیل ‌ها مرگ عیسی پس از عید پسخ اتفاق افتاد. در اعتقاد بهاییان، عیسی وقت کشته ‌شدن و عروج سی و سه سال داشته ‌است.

زندگی بر اساس متن انجیل ها

چهار انجیل متعارف (متی، مرقس، لوقا و یوحنا) از منابع اصلی برای مطالعه زندگینامه عیسی هستند. انجیل های دیگری نیز وجود دارند که از مهمترین آنها انجیل برنابا می ‌باشد که شباهت بسیاری به اعتقادات مسلمانان دارد و در آن از تثلیث خبری نیست. دیگر بخش ‌های عهد جدید مانند رساله پولس احتمالاً دهه ‌های بعد از انجیل نوشته شده ‌است، همچنین او نیز بخش‌های کلیدی زندگی وی را به متن کشیده ‌است؛ مانند: شام آخر در کتاب اول قرنتیان. بعضی از فرقه‌های جدید مسیحی راه‌کار جدیدی برای آموزش و تعلیم زندگی عیسی دارند که عهد جدید شامل آن نمی‌شود مانند انجیل توماس، انجیل پطرس و کتاب‌های انجیل معروف به اناجیل کاذبه است. محققان مختلف نظرات بسیار مختلفی راجع به صحت تاریخی این انجیل‌ها دارند.

انجیل‌ها (مخصوصاً متی) تولد عیسی، زندگی، مرگ و رستاخیز او را برآورده شدن پیشگویی ‌های عهد عتیق می‌داند.

تعمید

تعمید یکی از آیین های مقدسی است که کلیساها و مسیحیان آن را برگزار می‌کنند. این عمل از قواعد مقدس دینی بود که قبل از مسیح رواج داشت و توسط عیسی جزء فرایض قرار داده شد. تعمید عبارت است از یک نوع شست‌وشوی خاص که بر حسب کتاب مقدس، از وظایف کلیساست که باید در مورد پیروان خود انجام دهد؛ ولی، چگونگی این عمل از نظر کاتولیک ها و پروتستان ها متفاوت است. پروتستان‌ ها، آن را وسیله توفیق و سبب وقف در راه خدمت به خدا می ‌دانند، اما کاتولیک‌ها معتقدند که این شستشو، گناه موروثی را از انسان پاک می‌کند و شیطان را از وی دور می ‌سازد و اگر طفلی بدون تعمید از دنیا برود روح شیطان در وجود او باقی می ‌ماند. تعمید برای اموات نیز مسئله‌ای است که به اعتقاد برخی مسیحیان انجام می ‌شود و گاهی فردی زنده به جای مرده‌ای که تعمید داده نشده، تعمید داده می ‌شود. تعمید یک رسم کهن است و یحیی تعمید دهنده عیسی را تعمید داد.

کریسمس

زادروز تولد عیسی مسیح و آغاز سال میلادی می باشد که بدان روز کریسمس گویند یعنی نخستین روز سال میلادی، که بعدها به اعتقاد پیروان کلیسای ارتدوکس پنج یا شش روز به جلو کشیده شد یعنی «روز ششم یا هفتم ژانویه» که به اعتقاد مسیحیان ارتدوکس این روز برای آنان روز کریسمس است، ولی به اعتقاد پیروان کلیسای کاتولیک پنج روز به عقب کشیده شد یعنی «روز 25 دسامبر» که پنج روز قبل از شروع سال میلادی می ‌شود، زادروز میلاد عیسی مسیح و روز کریسمس برای کاتولیک‌های جهان شناخته شد و این روز را جشن می‌گیرند.

الوهیت عیسی مسیح

طبق تعالیم مسیحی، مسیح شخصیت دوم تثلیث است. انجیل اعلام می‌ دارد که خدا در یک شخصیت تاریخی یعنی عیسای ناصری حلول کرده ‌است. خدا بشریت را به خود گرفته و در سیمای یک انسان به جهان ما قدم گذاشته ‌است. مسیحیان، این بُعد دوم از وجود خدا را که در تاریخ حلول می‌کند، «پسر» می‌خوانند. او برای رستگاری انسان رنج کشیده و بر روی صلیب جان داده ‌است. بر اساس تعالیم مسیحیت و کتاب مقدس، مسیح دارای الوهیت می ‌باشد و با خدای پدر و روح القدس هم ذات است.

 

 

 

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*