گفتارهایی ازکتاب مقدس(38) حق و حقوق فردی از دیدگاه مسیحیت

rights
rights

حق و حقوق فردی از دیدگاه مسیحیت


 • برخیز و در طول‌ و عرض‌ زمین‌ گردش‌ کن‌ زیرا که‌ آن‌ را به‌ تو خواهم‌ داد.» پیدایش 13: 17

 • و اینک‌ من‌ با تو هستم‌، و تو را در هر جایی‌ که‌ رَوی‌، محافظت‌ فرمایم‌ تا تو را بدین‌ زمین‌ بازآورم‌، زیرا که‌ تا آنچه‌ را به‌ تو گفته‌ام‌، بجا نیاورم‌، تو را رها نخواهم‌ کرد.» پیدایش 28: 15

 • « اینک‌ من‌ فرشته‌ای‌ پیش‌ روی‌ تو می‌فرستم‌ تا تو را در راه‌ محافظت‌ نموده‌، بدان‌ مکانی‌ که‌ مهیا کرده‌ام‌ برساند. سفر خروج 23: 20

 • و اکنون‌ برو و این‌ قوم‌ را بدانجایی‌ که‌ به‌ تو گفته‌ام‌، راهنمایی‌ کن‌. اینک‌ فرشتۀ من‌ پیش‌ روی‌ تو خواهد خرامید، لیکن‌ در یوم‌ تفقد من‌، گناه‌ ایشان‌ را از ایشان‌ بازخواست‌ خواهم‌ کرد.» سفر خروج 32: 34

 • گفت‌: «روی‌ من‌ خواهد آمد و تو را آرامی‌ خواهم‌ بخشید.» سفر خروج 33: 14

 • و زمین‌ به‌ فروش‌ ابدی‌ نرود زیرا زمین‌ از آن‌ من‌ است‌، و شما نزد من‌ غریب‌ و مهمان‌ هستید. لاویان 25: 23

 • هرجایی‌ که‌ کف‌ پای‌ شما برآن‌ گذارده‌ شود، از آن‌ شما خواهد بود، از بیابان‌ و لبنان‌ و از نهر، یعنی‌ نهر فرات‌ تا دریای‌ غربی‌، حدود شما خواهد بود. تثنییه 11: 24

 • وقت‌ درآمدنت‌ مبارک‌، و وقت‌ بیـرون‌ رفتنت‌ مبـارک‌ خواهـی‌ بود. تثنییه 28: 6

 • مرا به‌ مکان‌ وسیع‌ بیرون‌ آورد و مرا خلاصی‌ داد چونکه‌ به‌ من‌ رغبت‌ می‌داشت‌. دوم سموئیل 22: 20

 • از من درخواست کن و امّت‌ها را به میراث تو خواهم داد و اقصای زمین را ملک تو خواهم گردانید. مزامیر 2: 8

 • و از امّتی تا امّتی سرگردان می‌بودند و از یک مملکت تا قوم دیگر. او نگذاشت که کسی بر ایشان ظلم کند، بلکه پادشاهان را به خاطر ایشان توبیخ نمود که بر مسیحان من دست مگذارید و انبیای مرا ضرر مرسانید. مزامیر 105: 13-15

 • آنگاه در تنگی خود نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از تنگیهای ایشان رهایی بخشید، و ایشان را به راه مستقیم رهبری نمود، تا به شهری مسکون درآمدند. مزامیر 107: 6, 7

 • آنگاه در تنگی خود نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از تنگیهای ایشان رهایی بخشید. طوفان را به آرامی ساکت ساخت که موجهایش ساکن گردید. پس مسرور شدند زیرا که آسایش یافتند و ایشان را به بندرِ مرادِ ایشان رسانید. مزامیر 107: 28-30

 • خداوند خروج و دخولت را نگاه خواهد داشت، از الآن و تا ابدالآباد. مزامیر 121: 8

 • اگر بالهای سحر را بگیرم و در اقصای دریا ساکن شوم، در آنجا نیز دست تو مرا رهبری خواهد نمود و دست راست تو مرا خواهد گرفت. مزامیر 139: 9, 10

 • و گوشهایت‌ سخنی‌ را از عقب‌ تو خواهد شنید که‌ می‌گوید: راه‌ این‌ است‌، در آن‌ سلوک‌ بنما هنگامی‌ که‌ به‌ طرف‌ راست‌ یا چپ‌ می‌گردی‌. اشعیا 30: 21

 • که‌ من‌ پیش‌ روی‌ تو خواهم‌ خرامید و جایهای‌ ناهموار را هموار خواهم‌ ساخت‌. و درهای‌ برنجین‌ را شکسته‌، پشت‌ بندهای‌ آهنین‌ را خواهم‌ برید. و گنجهای‌ ظلمت‌ و خزاین‌ مخفی‌ را به‌ تو خواهم‌ بخشید تا بدانی‌ که‌ من‌ یهوه‌ که‌ تو را به‌ اسمت‌ خوانده‌ام‌ اشعیا 45: 2, 3

 • بنابراین‌ بگو: خداوند یهوه‌ چنین‌ می‌گوید: اگر چه‌ ایشان‌ را در میان‌ امّت‌ها دور کنم‌ و ایشان‌ را در میان‌ کشورها پراکنده‌ سازم‌، امّا من‌ برای‌ ایشان‌ در آن‌ کشورهایی‌ که‌ به‌ آنها رفته‌ باشند اندک‌ زمانی‌ مَقْدَس‌ خواهم‌ بود. عزرا 11: 16

 • سؤال کنید که به شما داده خواهد شد؛ بطلبید که خواهید یافت؛ بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. متی 7: 7

 • به ایمان ابراهیم چون خوانده شد، اطاعت نمود و بیرون رفت به سمت آن مکانی که می‌بایست به میراث یابد. پس بیرون آمد و نمی‌دانست به کجا می‌رود. عبرانیان 11: 8

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*