تفسیر کتاب مقدس_ اول قرنتیان باب 7

cross 1
cross 1

اول قرنتیان باب 7

اول قرنتیان باب 5 و 6 در مورد گناه زنا در کلیسا صحبت می کرد.

در اول قرنتیان باب 6 آیات 18 تا 20 پولس توضیح می‌دهد که چرا زنا عمل بدی محسوب می‌شود و ما موظف هستیم در کلیسا جلوی آن را بگیریم. در آیات بالاتر توضیح می دهد که بعد از قربانی شدن عیسی، ما باید خمیر مایه ها را از خانه هایمان بیرون بریزیم و زندگی بدون گناهی داشته باشیم. همچنین در باب 6 توضیح می دهد که بدنهایمان متعلق به خداست پس نمی توانیم بدن هایمان را با فاحشه ها یکی بکنیم چرا که بدن ما معبد روح القدس است و اگر برخلافش عمل کنیم بر ضد خدا عمل کرده‌ایم و باید این را در نظر داشته باشیم که بدن هایمان متعلق به خودمان نیست وزمانی که مسیحی شدیم، عیسی مسیح با خون خود بدن ما را خریده و اکنون ما باید از او اطاعت کنیم. همانطور که در کتاب خروج خوانده ایم، کسی که هنگام شبات در خانه‌اش خمیر مایه داشته از قوم بیرون انداخته می‌شده است، ما هم باید افرادی که در کلیسا مرتکب گناه مخصوصا گناه زنا می‌شوند را از کلیسا بیرون بیاندازیم.

پولس در باب 7 در مورد ازدواج صحبت می کند.

1 قرنتیان 7(9-1) :

1 و اما در خصوص مسائلی که به من نوشته بودید: « مرد را نیکوست که زن را لمس نکند.» 2 اما به سبب بی‌ عفتیهای موجود، هر مردی باید زن خود را داشته باشد و هر زنی شوهر خود را. 3مرد باید دِین خود را نسبت به زنش ادا کند و زن نیز دِین خود را نسبت به شوهرش. 4 زن بر بدن خود اختیار ندارد بلکه شوهرش و مرد نیز بر بدن خود اختیار ندارد بلکه زنش. 5پس یکدیگر را محروم نکنید، مگر با رضای یکدیگر و برای مدتی، تا خود را وقف دعا کنید. سپس باز به یکدیگر بپیوندید، مبادا شیطان شما را به سبب ناخویشتنداری در وسوسه اندازد. 6 من این را حکم نمی‌کنم، بلکه تنها جایز می‌شمارم. 7 آرزو می‌کردم همه چون من بودند، اما هر کس عطایی خاص از خدا یافته است؛ یکی دارای یک عطاست و دیگری دارای عطایی دیگر. 8 به بیوه ‌مردان و بیوه‌ زنان می‌گویم که نیکوست همچون من مجرد بمانند. 9 اما اگر خویشتنداری نمی‌کنند، همسر اختیار کنند، زیرا ازدواج از سوختن در آتش هوس بهتر است.

قوانین ازدواج در مسیحیت نسبت به ادیان یا اقوام دیگر بسیار آسان تر بوده است، مسیحیت فرمان میدهد تنها مجاز به داشتن یک همسر هستید و پس از ازدواج مجاز به طلاق نخواهید بود. در بعضی اقوام یا ادیان مردان چندین همسر داشتند یا برعکس زنان چندین شوهر داشتند یا حتی مرد با مرد ازدواج می کرده است ولی مسیحیان در هر جای دنیا این قوانین ساده را داشتند و از آنها اطاعت می‌کردند. یک مسیحی فقط می‌تواند یک زن یا یک شوهر داشته باشد یا اینکه مجرد باقی بماند و پولس ادامه می‌دهد که اگر فردی مجرد باقی بماند و تمام زمانش را صرف خدا کند بهتر است ولی چون کمتر کسی می تواند چنین شرایطی را تحمل کند پس بهتر است که ازدواج کند. همچنین پولس اشاره می کند که بعد از ازدواج، بدن مرد و زن یکی می‌شود و بدن زن به مرد تعلق دارد و بدن مرد به زن! و تنها زمانی بدن های آنها به یکدیگر تعلق ندارد که برای مدت کوتاهی از یکدیگر فاصله می گیرند و زمانشان را به خدا اختصاص می‌دهند. پولس می‌گوید زمانیکه زن و شوهر از یکدیگر فاصله می گیرند و تصمیم می‌گیرند خودشان را به خدا اختصاص بدهند نباید هیچ رابطه ای با یکدیگر داشته باشند و چون شیطان همیشه به دنبال وسوسه کردن ما هست در این زمان زن و شوهر باید مراقب یکدیگر باشند تا وسوسه نشوند. نمی دانیم که پولس قبلا همسری داشته و او را از دست داده یا از ابتدا مجرد بوده است ولی زمانی که در حال نوشتن این نامه بوده  مجرد است و می‌گوید امیدوار است که همه مثل او مجرد باقی بمانند ولی ادامه می‌دهد که هر کسی نمی تواند تحمل کند.

1 قرنتیان 7(24-10) :

10 حکم من برای متأهلان این است – نه حکم من، بلکه حکم خداوند – که زن نباید از شوهر خود جدا شود. 11 اما اگر چنین کرد، دیگر نباید شوهر اختیار کند و یا اینکه باید با شوهر خود آشتی نماید. مرد نیز نباید زن خود را طلاق گوید. 12 به بقیه می‌گویم – من می‌گویم نه خداوند – که اگر برادری همسر بی ‌ایمان دارد و آن زن حاضر است با او زندگی کند، آن برادر نباید زن خود را طلاق گوید. 13 همچنین اگر زنی شوهر بی ‌ایمان دارد و آن مرد حاضر است با او زندگی کند، آن زن نباید شوهر خود را طلاق گوید. 14 زیرا شوهر بی‌ایمان به واسطه همسرش تقدیس می‌شود و زن بی ‌ایمان به واسطه شوهرش. در غیر این صورت، فرزندان شما ناپاک می ‌بودند؛ اما چنین نیست، بلکه آنان مقدسند. 15 اما اگر آنکه بی ‌ایمان است بخواهد جدا شود، بگذار چنین کند. در چنین وضعی شوهر یا زن مومن اجباری ندارد با او زندگی کند. ولی خدا ما را به صلح و آشتی خوانده است. 16 زیرا ای زن، از کجا می‌دانی که باعث نجات شوهرت نخواهی شد؟ و ای مرد، از کجا می‌دانی که همسرت را نجات نخواهی داد؟ 17 باری، هر کس آنگونه زندگی کند که خداوند برای او در نظر گرفته و خدا او را بدان فرا خوانده است. این اصلی است که من در همه کلیساها بدان حکم می‌کنم. 18 اگر کسی به هنگام فرا خوانده شدن ختنه شده بوده، در همان حال باقی بماند؛ و اگر کسی به هنگام فرا خوانده شدن ختنه نشده بوده، ختنه نشود. 19زیرا مهم ختنه شدن یا نشدن نیست، بلکه مهم نگاه داشتن احکام خداست. 20 هر کس در هر وضعی که در آن فرا خوانده شده باقی بماند. 21 آیا زمانی که فرا خوانده شدی، غلام بودی؟ تو را باکی نباشد. اما اگر می‌توانی آزادی خود را به دست آوری، فرصت را از دست مده. 22 زیرا آنکه در غلامی از سوی خداوند فرا خوانده شده است، آزاد خداوند است؛ و نیز آن که در آزادی فرا خوانده شده است، غلام مسیح است. 23 به بهایی خریده شده‌اید، پس غلام انسان ها مشوید. 24 بنابراین، ای برادران، هر کس در هر وضعی که فرا خوانده شده است، در همان وضع در حضور خدا باقی بماند.

در این آیات پولس با دو گروه مختلف در کلیسا صحبت می کند. با مسیحیانی که با مسیحیان ازدواج کرده‌اند و با مسیحیانی که با غیر مسیحیان ازدواج کرده ‏اند. در ادامه می‌گوید که مسیحیان فقط با مسیحیان باید ازدواج کنند ولی موردی هست که شخص اکنون متاهل است و سپس مسیحی می شود ولی همسرش خیر! و در قسمت اول می گوید زن و شوهر نباید از هم طلاق بگیرند ولی اگر از هم طلاق بگیرند نمی‌توانند دوباره با شخص دیگری ازدواج کنند مگر اینکه دوباره به همسر خود برگردند و طلاق فقط به دلیل بی عفتی مجاز است و کسی اجازه ندارد با کسی که طلاق گرفته ازدواج کند. در این آیات پولس به مشکلاتی که زن و شوهر مسیحی دارند اشاره می کند و به ازدواج هایی اشاره می کند که یکی از دو طرف مسیحی نیست یا ایمانش را از دست داده است. پولس می گوید از همسرتان به دلیل اینکه ایماندار نیست طلاق نگیرید و خدا این مسئله را حل می‌کند و فرزندانتان پاک به دنیا خواهند آمد. همچنین او افراد مسیحی را تشویق می کند که خوب باشند تا همسرشان هم تحت تاثیر آنها ایماندار شوند. همچنین افرادی وجود داشتند که برده و غلام بوده اند و سپس ایماندار شده اند، پولس به آنها می‌گوید شما در چشم خدا آزاد هستید و کسانی که در آزادی فراخوانده می شوند غلام مسیح هستند.

1 قرنتیان 7(35-25) :

25 و اما در خصوص باکره‌ها،حکمی از خداوند ندارم؛ ولی در مقام کسی که به واسطه رحمت خداوند درخور اعتماد است، نظر خود را بیان می‌کنم. 26 من بر این گمانم که به سبب بحران زمان حاضر، برای انسان نیکو باشد در همان وضعی که هست، باقی بماند. 27 اگر به زنی بسته‌ای، جدایی مجوی، و اگر از زن آزادی، در پی همسر مباش.   28 اما اگر همسر اختیار کنی، گناه نکرده‌ای؛ و اگر باکره‌ای شوهر کند، گناه نکرده است. اما آنان که ازدواج می‌کنند، در این زندگی سختی خواهند کشید و من نمی‌خواهم شما رنج ببرید. 29 برادران، مقصود اینکه زمان کوتاه شده است. از این پس، حتی آنان که زن دارند چنان رفتار کنند که گویی زن ندارند؛ 30 و آنان که سوگوارند، چنانکه گویی سوگوار نیستند؛ و آنان که شادمانند، چنانکه گویی شاد نیستند؛ و آنان که متاعی می‌خرند، چنانکه گویی مالک آن نیستند؛ 31 و آنان که از این دنیا بهره برمی‌گیرند، چنانکه در آن غرقه نباشند زیرا صورت کنونی این دنیا در حال سپری شدن است. 32 خواست من این است که از هر نگرانی به دور باشید. مرد مجرد نگران امور خداوند است، نگران اینکه چگونه خداوند را خشنود سازد؛ 33 در حالیکه مرد متاهل نگران امور این دنیاست، نگران اینکه چگونه همسرش را خشنود سازد، 34 و توجه او به امری واحد معطوف نیست. به همین‌سان، زن مجرد و یا باکره، نگران امور خداوند است، نگران اینکه چگونه در جسم و در روح، مقدس باشد؛ در حالیکه زن متاهل نگران امور این دنیاست، نگران اینکه چگونه شوهرش را خشنود سازد. 35 من اینها را برای منفعت شما می‌گویم، نه تا در قید و بندتان بگذارم. مقصودم این است که به شایستگی زندگی کنید و هیچ دغدغه‌ای شما را از سرسپردگی به خداوند بازندارد.

بعضی از مسیحیان معتقدند که حتما باید ازدواج کنیم و گروهی دیگر معتقدند که نباید اصلا ازدواج کنیم. زمانیکه پولس این نامه ها را به کلیسای قرنتیان می فرستد می‌گوید به خاطر نگرانی‌های دنیا بهتر است همانطوری که هستید، باقی بمانید و منظور پولس از نگرانی های دنیا مشکلات زندگی می باشد. پولس می گوید زن متاهل باید هم به فکر شوهرش باشد هم به فکر خدا و مرد متاهل هم همینطور و یک فرد مجرد بهتر است زیرا همه فکرش را می‌تواند برای خدا صرف کند و افرادی که می توانند تحمل کنند و همه فکر شان را برای عبادت به خدا صرف کنند بهتر است مجرد باقی بمانند. عیسی در متی باب 19 هم، چنین فرمانی می دهد و می گوید بعضی افراد مجرد باقی می مانند تا همه وقتشان را برای عبادت خدا صرف کنند و کتاب مقدس هردو زندگی را تشویق می‌کند به شرطی که هر دو زندگی برای خداوند باشد.

1 قرنتیان 7(40-36) :

36 اگر مردی بر این اندیشه است که نسبت به نامزد باکره‌اش به ناشایستگی عمل می‌کند و اگر سن ازدواج دختر رسیده و آن مرد چنین می ‌اندیشد که باید ازدواج کند، آنچه در نظر دارد انجام دهد؛ با این کار گناه نمی‌کند. پس بگذارید ازدواج کنند. 37 اما اگر مردی در تصمیم خود راسخ است و در فشار نیست، بلکه بر اراده خود مختار است و عزم جزم کرده که با نامزد باکره خود ازدواج نکند، آن مرد نیز عملی نیکو انجام می‌دهد. 38 پس آنکه با نامزد خود ازدواج می‌کند، عملی نیکو انجام می‌دهد؛ اما آنکه ازدواج نمی‌کند، عملی حتی بهتر انجام می‌دهد. 39 زن تا زمانیکه شوهرش زنده است، به او بسته است. اما اگر شوهرش درگذشت، آزاد است تا با هر که می‌خواهد ازدواج کند، البته فقط در خداوند. 40 ولی به نظر من اگر ازدواج نکند، سعادتمندتر خواهد بود؛ و فکر می‌کنم که من نیز روح خدا را دارم!

در این آیات پولس می گوید اگر کسی ازدواج کند یا نکند مشکلی ندارد و می گوید زن تا وقتی شوهرش زنده است باید با او بماند ولی اگر شوهرش فوت کرد می تواند با فرد ایمانداری که می خواهد ازدواج کند. بعضی از مسیحیان معتقدند که خدا یک نفر را برای من آفریده که من با او ازدواج کنم، این اعتقاد از نظر روحانی نظر خوبی است ولی در کتاب مقدس گفته شده با هر کسی که می خواهید می توانید ازدواج کنید ولی حتما مسیحی باشد ولی انتخاب ها را محدود کرده و دستور داده یا مجرد بمانید یا با کسی که مسیحی است ازدواج کنید.

2 قرنتیان 6(18-14) :

14 زیر یوغ ناموافق با بی ‌ایمانان مروید، زیرا پارسایی و شرارت را چه پیوندی است و نور و ظلمت را چه رفاقتی؟ 15 مسیح و بلیعال را چه توافقی است و مومن و بی ‌ایمان را چه شباهتی؟ 16 و معبد خدا و بتها را چه سازگاری است؟ زیرا ما معبد خدای زنده‌ایم. چنانکه خدا می‌گوید: « بین آنها سکونت خواهم گزید و در میانشان راه خواهم رفت و من خدای ایشان خواهم بود و آنان قوم من خواهند بود.» 17 پس، خداوند می‌گوید: « از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید. هیچ چیز نجس را لمس مکنید و من شما را خواهم پذیرفت.» 18 « من شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهید بود، خداوند قادر مطلق می‌گوید.»

در عهد عتیق در تثنیه باب 22 گفته شده که دو حیوان متفاوت را به یک گاری نبندید در این آیات هم می‌گوید یک مسیحی با یک غیر مسیحی نباید ازدواج کند.

سوال

اگر فرد مسیحی با یک فرد غیر مسیحی ازدواج کند آیا مرتکب گناه می شود؟

در دوم قرنتیان باب 6 گفته شده با غیر مسیحیان ازدواج نکنید و این یک فرمان از طرف خداست و اگر کاری خلاف فرمان خدا انجام بدهیم مرتکب گناه می شویم.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*