تفسیر کتاب مقدس _ اول قرنتیان باب 15

man walking dog
man walking dog

اول قرنتیان باب 15

اول قرنتیان 15(11-1

1 و اما، ای برادران، اکنون می ‌خواهم انجیلی را که به شما بشارت دادم به یادتان آورم، همان انجیل که پذیرفتید و بدان پایبندید 2 و به وسیله آن نجات می‌یابید، به شرط آنکه کلامی را که به شما بشارت دادم، استوار نگاه دارید. در غیر این صورت، بیهوده ایمان آورده‌اید. 3 زیرا من آنچه را که به من رسید، چون مهمترین مطلب به شما سپردم: اینکه مسیح مطابق با کتب مقدس در راه گناهان ما مرد، 4 و اینکه دفن شد، و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست، 5 و اینکه خود را بر کیفا ظاهر کرد و سپس بر آن دوازده تن. 6 پس از آن، یک بار بر بیش از پانصد تن از برادران ظاهر شد که بسیاری از ایشان هنوز زنده‌اند، هرچند برخی خفته‌اند. 7 سپس بر یعقوب ظاهر شد و بعد بر همه رسولان، 8 و آخر از همه بر من نیز، چون طفلی که غیرطبیعی زاده شده باشد، ظاهر گردید. 9 زیرا من در میان رسولان کمترینم و حتی شایسته نیستم رسول خوانده شوم، چرا که کلیسای خدا را آزار می ‌رسانیدم. 10 اما به فیض خدا آنچه هستم، هستم و فیض او نسبت به من بی ‌ثمر نبوده است. برعکس، من از همه آنها سخت ‌تر کار کردم، اما نه خودم، بلکه آن فیض خدا که با من است. 11 به هر حال، خواه من خواه آنان، همین پیام را وعظ می‌کنیم و همین است پیامی که به آن ایمان آوردید.

این آیات یکی از مهمترین قسمت های عهد جدید است و بهترین جواب به این سوال است که «چطور می توانم مسیحی بشوم.» اکنون سوال این است که خبر خوش و مژده خدا چیست و پولس می گوید انجیلی است که قبلا به آنها بشارت داده و اکنون به آنها یادآوری می کند. پولس می‌گوید عیسی مسیح مطابق با کتاب مقدس مرد، دفن شد و پس  از 3 روز رستاخیز کرد و پس از رستاخیزش خود را بر 12 شاگردش و صدها نفر دیگر ظاهر کرد و در آخر من هم او را دیدم. ما می ‌دانیم که کلیسای قرنتس درگیر مشکلات زیادی بود و پولس هم راه حل مشکلات را برایشان توضیح می داد. در این آیات با کسانی صحبت می‌کند که رستاخیز فیزیکی و جسمی خود در آخرت را باور ندارند و برای اینکه به این سوال جواب بدهد می‌گوید پایه های مسیحیت این است که عیسی مسیح مرد، دفن شد و بعد از سه روز رستاخیز کرد تا پیشگویی‌های عهد عتیق به حقیقت بپیوندد. هم در زمان گذشته هم امروزه کسانی وجود دارند که معتقدند حتی اگر عیسی مسیح رستاخیز هم نکرده باشد باز هم یک طریق فوق العاده برای زندگی است و در این آیات پولس به دو منبع اشاره می کند تا ثابت کند رستاخیز عیسی واقعا اتفاق افتاده است. اولین منبع پیشگویی های عهد عتیق است که هزاران سال قبل از تولد عیسی توسط یهودیان نوشته شده است بنابراین مسیحیان به هیچ عنوان نمی توانستند آنها را عوض کنند و در تمام عهد عتیق نشانه هایی از مرگ و دفن و رستاخیز عیسی دیده می شود. زمانی که پیشگویی های عهد عتیق را آموزش میبینیم اگر مسیحی باشیم ایمانمان قوی تر خواهد شد و اگر مسیحی نباشیم باعث می شود ایمان دار شویم. پولس در این آیات توضیح می دهد که پس از رستاخیز عیسی صدها نفر او را دیدند و حتی به خودش هم اشاره می‌کند که از شاهدان عینی است و همانطور که می دانیم تمام شاگردان این مژده را به سرتاسر دنیا بردند و رنج کشیدند و به حالت دردناکی مردند.

اول قرنتیان 15(19-12

12 اما اگر موعظه می ‌شود که مسیح از مردگان برخاست، چگونه است که بعضی از شما می‌گویند مردگان را رستاخیزی نیست؟ 13 اگر مردگان برنمی ‌خیزند، پس مسیح نیز برنخاسته است. 14 و اگر مسیح برنخاسته، هم وعظ ما باطل است، هم ایمان شما. 15 به‌ علاوه، برای خدا شاهدان دروغین محسوب می ‌شویم، زیرا درباره او شهادت داده‌ایم که مسیح را از مردگان برخیزانید، حال آنکه اگر مردگان برنمی ‌خیزند، پس خدا او را برنخیزانیده است. 16 زیرا اگر مردگان برنمی‌ خیزند، پس مسیح نیز برنخاسته است. 17 و اگر مسیح برنخاسته، ایمان شما باطل است و شما همچنان در گناهان خود هستید. 18 بلکه آنان نیز که در مسیح خفته‌اند، از دست رفته‌اند. 19 اگر تنها در این زندگی به مسیح امیدواریم، حال ما از همه دیگر آدمیان رقت‌انگیزتر است.

بعضی از مسیحیان عیسی را باور داشتند ولی رستاخیز او را باور نداشتند. عیسی مسیح گفته است که در روز قیامت تمام مردگان را از قبر برمی‌خیزاند ولی بعضی از مردم در کلیسای قرنتس این را باور نداشتند.

یوحنا 5(28-29

28 از این سخنان در شگفت مباشید، زیرا زمانی فرا می‌ رسد که همه آنان که در قبرند، صدای او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد. 29 آنان که نیکی کرده باشند، برای قیامتی که به حیات می ‌انجامد و آنان که بدی کرده باشند، برای قیامتی که مکافات در پی دارد.

بعضی از یهودیان به رستاخیز مردگان باور داشتند و بعضی دیگر نداشتند و عیسی در این آیات به وضوح بیان می‌کند که رستاخیز‌مردگان اتفاق خواهد افتاد.

عیسی در لوقا باب 16 می گوید که جسم ما دفن خواهد شد ولی روحمان به هاویه خواهد رفت و در آخرت روح و جسممان دوباره به هم می پیوندد و ما رستاخیز می کنیم. در این آیات پولس خیلی واضح گفته های عیسی را توضیح می دهد و تاسف برانگیز است که امروزه بعضی از مسیحیان این را باور ندارند.

عبرانیان 6(3-1

1 پس بیایید تعالیم ابتدایی درباره مسیح را پشت سر نهاده، به سوی کمال پیش برویم و دیگر بار توبه از اعمال منتهی به مرگ، و ایمان به خدا، 2 و آموزش تعمیدها و دستگذاری‌ها و رستاخیز مردگان و مجازات ابدی را بنیان ننهیم. 3 و چنین نیز خواهیم کرد، هرگاه خدا اجازه دهد.

در این آیات گفته شده 6 چیز در مسیحیت مهم است که سه مورد اول ایمان، تعمید و توبه است و دو مورد آخر رستاخیز مردگان و مجازات ابدی می باشد. خیلی از مسیحیان معتقد بودند زمانیکه می میرند جسمشان از بین می‌رود و روحشان مستقیم به بهشت میرود ولی این باور دو مورد از پایه های مهم مسیحیت را نقض می کند.

مسیحیان اولیه بر این باور بودند که انسان به صورت روح و جسم خلق شده است و هدف خدا این است که هم جسم هم روح را با هم نجات بدهد. به خاطر اینکه خدا، شیطان را شکست بدهد هم روح و هم جسم با هم رستاخیز می کند و زمانی که میمیریم روحمان به هاویه می رود و جسممان دفن می شود ولی در روز آخرت هم روح و هم جسممان با هم رستاخیز می کند و به نوبت داوری خواهیم شد. این یکی از پایه های مهم مسیحیت است که ما رستاخیز فیزیکی خواهیم داشت. پولس در پاسخ به آنها می‌گوید اگر به رستاخیز ایمان ندارند پس عیسی نیز بر نخاسته و کل ایمانشان اشتباه است و همچنان در گناهانشان هستند. پولس بر این باور است که تمام مسیحیت بر رستاخیز عیسی بنا شده است و اگر این اتفاق نیفتاده باشد ایمانشان باطل است.

اول قرنتیان 15(34-20

20 اما مسیح براستی از مردگان برخاسته و نوبر خفتگان شده است. 21 زیرا همان‌گونه که مرگ از طریق یک انسان آمد، رستاخیز مردگان نیز از طریق یک انسان پدیدار گشت. 22 زیرا همانگونه که در آدم همه می‌ میرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند شد.   23 اما هر کس به نوبه خود: نخست مسیح که نوبر بود؛ و بعد، به هنگام آمدن او، آنان که متعلق به اویند. 24 سپس پایان فرا خواهد رسید، یعنی آنگاه که پس از برانداختن هر ریاست و قدرت و نیرویی، پادشاهی را به خدای پدر سپارد. 25 زیرا او باید تا زمانی که پا بر همه دشمنانش بگذارد، حکم براند. 26 دشمن آخر که باید از میان برداشته شود، مرگ است. 27 زیرا خدا «همه چیز را زیر پاهای او نهاد.» اما وقتی گفته می ‌شود (همه چیز) زیر پاهای او نهاده شد، روشن است که این خود خدا را که همه چیز را زیر پاهای مسیح نهاد، در بر نمی‌گیرد. 28 هنگامی که همه چیز مطیع او گردید، خود پسر نیز مطیع آن کس خواهد شد که همه چیز را زیر پاهای او نهاد، تا خدا کل در کل باشد. 29 اگر مردگان برنمی ‌خیزند، آنان که به نیابت از ایشان تعمید می‌گیرند، چه کنند؟ اگر مردگان برنمی‌خیزند، چرا به نیابت از ایشان تعمید می‌گیرند؟ 30 و یا چرا ما هر ساعت جان خود را به خطر می ‌اندازیم؟ 31 به فخری که در خداوندمان مسیح عیسی در مورد شما دارم قسم که من هر روز به کام مرگ می‌ روم. 32 اگر جنگ من با وحوش در افسس تنها به دلایل بشری بوده است، چه سودی از آن برده‌ام؟ اگر مردگان برنمی‌خیزند، «بیایید بخوریم و بنوشیم زیرا فردا می ‌میریم.» 33 فریب مخورید: «معاشر بد، اخلاق خوب را فاسد می‌سازد.» 34 سر عقل بیایید و دیگر گناه مکنید؛ زیرا هستند بعضی که خدا را نمی ‌شناسند. این را می‌گویم تا شرمنده شوید.

پولس ابتدا سعی می کند با منطق رستاخیز عیسی را ثابت کند و سپس به مزمور باب 8 اشاره می کند که یک پیشگویی در مورد عیسی است.

مزمور 8(9-4

4 گویم: انسان چیست که در اندیشه‌اش باشی، و بنی‌آدم، که به او روی نمایی؟ 5 او را اندکی کمتر از فرشتگان ساختی و تاج جلال و اکرام را بر سرش نهادی. 6 بر کارهای دستت، او را چیرگی بخشیدی و همه چیز را زیر پاهای او نهادی 7 گوسفندان و گاوان را، به تمامی و جانوران صحرا را؛ 8 پرندگان آسمان و ماهیان دریا را؛ و هرآنچه را که از راه دریاها می‌گذرد. 9 ای یهوه، خداوندگار ما، چه شکوهمند است نام تو در سرتاسر زمین!

ما می‌دانیم این یک پیشگویی در مورد عیسی مسیح است زیرا در عبرانیان باب یک در مورد پسر انسان توضیح می ‌دهد و ما می بینیم ریشه آن از اینجاست. به عیسی پسر خدا و پسر انسان گفته شده است و می ‌بینیم که این کلمه به هزار سال قبل از تولد عیسی برمی گردد و سه چیز در مورد پسر انسان گفته شده است 

1) او را اندکی کمتر از فرشتگان ساختی

2) تاج جلال را بر سرش نهادی

3) همه چیز را زیر پاهای او نهادی

در این آیات پولس در مورد سه ویژگی مسیح صحبت می کند و می گوید او از آسمان پایین آمد، فروتن شد و از فرشتگان کمتر شد سپس با تاج و جلال مرد و رستاخیز کرد و اکنون همه چیز تحت کنترل اوست و همه فرمانبردار او هستند.

مزمور 110(2-1

1خداوند به خداوندگار من گفت: «به دست راست من بنشین تا آن هنگام که دشمنانت را کرسی زیر پایت سازم.» 2 خداوند عصای اقتدار تو را از صهیون دراز خواهد کرد؛ در میان دشمنانت فرمانروایی کن.

در این آیات گفته شده خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من بنشین تا آن هنگام که دشمنانت را کرسی زیر پایت سازم. پس اکنون عیسی بر دست راست خدا نشسته است.

پولس می‌گوید همه چیز زیر پای عیسی است که شامل دشمنانش هم می شود و آخرین چیزی که تسلیم او می شود مرگ است که در آخر مرگ هم فرمانبردار او خواهد شد.

سوال

 اینکه گفته می شود عیسی بر دست راست خدا نشسته است ربطی به راستی و حقیقت دارد؟ به عبارت دیگر دست راست و چپ چه تفاوتی دارند؟

دست راست بالاترین مقامی است که می توان به کسی داد. در کتاب مقدس دیدیم که خاله عیسی از عیسی می‌خواهد فرزندانش را دست راست و چپ خودش قرار بدهد، در نتیجه هر دو خوب است ولی دست راست بهتر است.

پولس در آیه 29 می گوید : «اگر مردگان بر نمی خیزند آنان که به نیابت از ایشان تعمید می گیرند چه کنند» به عبارت دیگر می‌گوید اگر به رستاخیز اعتقاد ندارید چرا به اسم کسانی که مرده اند تعمید می گیرید. یک تئوری وجود دارد که در کلیسای قرنتس به اسم افراد مرده تعمید می دادند. در کتاب رومیان گفته شده ما در آب با عیسی دفن می شویم و با آن رستاخیز می‌کنیم و به همین خاطر تعمید بسیارمهم است زیرا خدا هم جسم ما را نجات می دهد و هم روح ما را و در آیه 32 می گوید « اگر جنگ من با وحوش فقط به دلایل بشری بوده و مردگان بر نمی خیزند فقط جان خود را به خطر انداخته ام بدون این که سودی ببرم» پولس ادامه می دهد اگر به رستاخیز فیزیکی باور ندارید بخورید و بنوشید زیرا ممکن است فردا بمیرید.

اول قرنتیان 15(49-35

35 اما شاید کسی بپرسد: «مردگان چگونه برمی ‌خیزند و با چه نوع بدنی می‌آیند؟» 36چه سؤال ابلهانه‌ای! آنچه می‌کاری، تا نمیرد زنده نمی ‌شود. 37 هنگامی که چیزی می‌ کاری، کالبدی را که بعد ظاهر خواهد شد نمی‌کاری، بلکه تنها دانه را می‌کاری، خواه گندم خواه دانه‌های دیگر. 38 اما خدا کالبدی را که خود تعیین کرده است، بدان می ‌بخشد و هر نوع دانه را کالبدی مخصوص به خود عطا می‌کند. 39 همه جسم ها یکی نیستند. آدمیان را یک نوع جسم است، حیوانات را نوعی دیگر و پرندگان را نوعی دیگر؛ ماهی ها نیز دارای نوعی دیگر از جسم‌اند. 40 به همین ‌سان، کالبدهای آسمانی وجود دارد و کالبدهای زمینی. اما جلال کالبدهای آسمانی از یک نوع است و جلال کالبدهای زمینی از نوعی دیگر. 41 خورشید جلال خاص خود را دارد، ماه جلالی دیگر و ستارگان نیز جلالی دیگر؛ جلال هر ستاره نیز با جلال ستاره دیگر متفاوت است. 42 در مورد رستاخیز مردگان نیز چنین است. آنچه کاشته می ‌شود، فسادپذیر است؛ آنچه برمی ‌خیزد، فسادناپذیر. 43 در ذلت کاشته می‌ شود، در جلال برمی ‌خیزد. در ضعف کاشته می ‌شود، در قوت برمی ‌خیزد. 44 بدن طبیعی کاشته می ‌شود، بدن روحانی برمی‌ خیزد. اگر بدن طبیعی وجود دارد، بدن روحانی نیز وجود دارد. 45 چنانکه نوشته شده است: «انسان اول، یعنی آدم، موجود زنده گشت»؛ آدم آخر، روح حیات ‌بخش شد. 46 ولی روحانی اول نیامد بلکه طبیعی آمد، و پس از آن روحانی. 47 انسان اول از زمین است و خاکی؛ انسان دوم از آسمان است. 48 هرآنچه انسان خاکی واجد آن بود، در خاکیان نیز وجود دارد؛ و هرآنچه انسان آسمانی داراست، در آسمانیان نیز یافت می‌ شود.  49 و همانگونه که شکل انسان خاکی را به خود گرفتیم، شکل انسان آسمانی را نیز به خود خواهیم گرفت.

در این آیات کاملا مشخص است که مردم قادر به درک رستاخیز نیستند. پولس در این آیات اهمیت باور داشتن به رستاخیز فیزیکی را بیان می کند و با بیان مثال کاشت دانه  می گوید زمانی که یک دانه را می کاریم خود دانه می میرد ولی یک گیاه دیگر از آن دانه رشد می کند، بدن ما هم همین‌گونه است زمانی که دفن می شویم بدن ما می میرد و یک بدن جدید رشد می کند. پولس ادامه می دهد بدنی که رشد کرده با بدنی که در گذشته داشتیم متفاوت است زیرا بدنی که اکنون داریم فساد پذیر است ولی بدنی که روز قیامت با آن رستاخیز می کنیم فساد ناپذیر …! به عبارت دیگر بدن کنونی ما طبیعی و از جنس خاک است ولی بدنی که با آن رستاخیز می کنیم روحانی و آسمانی است.

اول قرنتیان 15(58-50

50 ای برادران، مقصودم این است که جسم و خون نمی ‌تواند وارث پادشاهی خدا شود و آنچه فسادپذیر است، وارث فسادناپذیری نمی ‌تواند شد. 51 گوش فرا دهید! رازی را به شما می‌گویم: ما همه نخواهیم خوابید، بلکه همه دگرگونه خواهیم شد. 52 در یک آن و در یک چشم به هم زدن، آنگاه که شیپور آخر نواخته شود، این به وقوع خواهد پیوست زیرا شیپور به صدا در خواهد آمد و مردگان در فسادناپذیری بر خواهند خاست و ما دگرگونه خواهیم شد. 53 زیرا این بدن فسادپذیر باید فسادناپذیری را بپوشد و این بدن فانی باید به بقا آراسته شود. 54 چون این فسادپذیر، فسادناپذیری را پوشید و این فانی به بقا آراسته شد، آنگاه آن کلام مکتوب به حقیقت خواهد پیوست که می‌گوید: «مرگ در پیروزی فرو بلعیده شده است.» 55 «ای گور، پیروزی تو کجاست؟ و ای مرگ، نیش تو کجا؟» 56 نیش مرگ گناه است و نیروی گناه، شریعت. 57 اما شکر خدا را که به واسطه خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی می ‌بخشد. 58 پس، برادران عزیزم، ثابت و استوار بوده، همواره با تمام وجود به کار خداوند مشغول باشید زیرا می‌دانید زحمت شما در خداوند بیهوده نیست.

در این آیات پولس می گوید بدن ما تغییر می کند و ما مانند عیسی می‌شویم. عیسی بعد از مصلوب شدنش با بدنی فساد ناپذیر وارث پادشاهی خدا شد ما هم مانند او با بدنی فساد ناپذیر رستاخیز خواهیم کرد. سپس از کتاب یوشع یک پیشگویی بیان می کند که ای مرگ قدرت تو کجاست؟ و در آخر می گوید ما باید همیشه انسان های خوبی باشیم تا در پایان دنیا پاداش کار خوبمان را دریافت کنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*