تفسیرکتاب مقدس- اول قرنتیان 5 و 6

cross
cross

اول قرنتیان باب 5 و 6

1 قرنتیان 5(9-13) :

9 در نامۀ پیشین خود، به شما نوشتم که با بی‌عفتان معاشرت نکنید. 10 امّا مقصودم به هیچ روی این نبود که با بی ‌عفتان این دنیا یا با طمع‌ورزان یا شیّادان یا بت ‌پرستان معاشرت نکنید، زیرا در آن صورت می ‌بایست دنیا را ترک گویید. 11 امّا اکنون به شما می‌نویسم که با کسی که خود را برادر می ‌خواند، امّا بی‌عفت، یا طماع یا بت‌پرست یا ناسزاگو یا می گسار و یا شیّاد است، معاشرت نکنید و با چنین کس حتی همسفره مشوید. 12 زیرا مرا چه کار است که دربارۀ مردمان بیرون داوری کنم. ولی آیا داوری دربارۀ آنان که در کلیسایند، بر عهدۀ شما نیست؟ 13خدا خود دربارۀ مردمان بیرون داوری خواهد کرد. پس «آن بدکار را از میان خود برانید.»

کلیساهای خیلی کمی این موضوع را آموزش می دهند چرا که می ترسند اعضای کلیسا را از دست بدهند و برای کلیسای آنها اتفاقات بدی بیفتد ولی این چیزی است که به ما گفته شده انجام بدهیم. ما کسانی که در دنیا هستند را قضاوت نمی کنیم ولی کسانی که در کلیسا هستند را قضاوت می کنیم و این به چیزی که در متی باب 18 درس داده شده است شباهت زیادی دارد.

 

 

متی 18(15-18) :

15 «اگر برادرت به تو گناه ورزد، نزدش برو و میان خودت و او خطایش را به او گوشزد کن. اگر سخنت را پذیرفت، برادرت را بازیافته‌ای؛ 16 امّا اگر نپذیرفت، یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر تا «هر سخنی با گواهیِ دو یا سه شاهد ثابت شود.» 17 اگر نخواست به آنان نیز گوش دهد، به کلیسا بگو؛ و اگر کلیسا را نیز نپذیرفت، آنگاه او را اَجنبی یا خَراجگیر تلقی کن. 18آمین، به شما می‌گویم، هرآنچه بر زمین ببندید، در آسمان بسته خواهد شد؛ و هرآنچه بر زمین بگشایید، در آسمان گشوده خواهد شد.

این هم آیه دیگری است که بسیاری از کلیساها از آن پیروی نمی‌کنند و این را می دانیم که کلیسا ها در سراسر دنیا با مشکلاتی مثل تفرقه و دشمنی بین مسیحیان دست و پنجه نرم می کنند و اگر چیزهایی که در اول قرنتیان خواندیم و چیزهایی که در اینجا عیسی به ما گفته است انجام بدهیم راه حل بسیار خوبی برای حل مشکلات اتحاد بین مسیحیان است. متحد بودن کلیسا به این معنی نیست که افرادی کامل در کلیسا داشته باشیم بلکه به معنی این است که اگر مشکل یا اتفاقی پیش آمد آن مشکل را با راه حلی درست حل بکنیم و عیسی به ما می گوید اگر کسی در کلیسا بر علیه تو مرتکب گناهی شد نزد او برو گوشزد کن. گاهی اوقات مسیحیان به جای اینکه مشکل را حل کنند با صحبت کردن پشت سر یکدیگر مشکل را بیشتر می کنند که کار درستی نیست قدم اول این است که برویم و با آن شخص خاص رو به رو شویم و آدم ترسویی نباشیم و اگر دو نفری نتوانستیم مشکل را حل کنیم در قدم دوم افراد دیگر را هم با خود ببریم تا با کمک آنها مشکل را حل کنیم، زمانی که ما می خواهیم کسی را به عنوان شاهد ببریم دوست خودمان را نمیبریم بلکه کسی را می بریم که هم مورد اعتماد و احترام ما و هم آن شخص باشد و اگر آن شخص نه به حرف ما نه به حرف شاهدی که برده ایم گوش نداد باید در قدم سوم این مشکل را نزد کلیسا ببریم و اگر نزد کلیسا رفتیم و به حرف کلیسا هم گوش نکرد باید با آن شخص مثل یک اجنبی یا خراجگیر رفتار کنیم و برای اینکه کلیسا را متحد نگه داریم باید سخنان عیسی و پولس را انجام بدهیم.

 

در اول قرنتیان باب 5 آیه 6 پولس می گوید : «آیا نمی دانید اندکی خمیر مایه می تواند تمامی خمیر را ور آورد.» مثل گناه که یک گناه کوچک می تواند بزرگ شود و همه چیز را خراب کند و همانطور که اشاره کردیم این داستان 1400 سال قبل از میلاد مسیح در کتاب خروج نشان داده شده است؛ پس از اینکه بره عید پسخ قربانی می‌شد باید خمیر مایه ها را تا هفت روز از خانه دور می ریختند و اگر کسی در این هفت روز در خانه خود خمیر مایه داشت از قوم بیرون می شد و این یک نشانه برای زندگی ما مسیحیان است که پس از اینکه بره خداوند یعنی عیسی مسیح قربانی می شود باید خمیر مایه یعنی گناه را از زندگی خود بیرون بریزیم و شباهت خمیرمایه و گناه این است که مقدار کمی از خمیر مایه یا گناه می تواند خیلی بزرگ شود.

 

 

 

 

 

1 قرنتیان 6(1-8) :

1 هرگاه کسی از شما شکایتی علیه دیگری دارد، چگونه جرأت می‌کند آن را نه نزد مقدسین، بلکه به محکمۀ گنهکاران بَرَد؟ 2 آیا نمی‌دانید که مقدسینْ دنیا را داوری خواهند کرد؟ پس شما که قرار است دنیا را داوری کنید، چگونه قادر به قضاوت دربارۀ مسائل بس کوچکتر نیستید؟ 3 آیا نمی‌دانید که ما فرشتگان را داوری خواهیم کرد؟ چه رسد به قضاوت دربارۀ مسائل این زندگی. 4 پس چرا به هنگام بروز این‌گونه اختلافها میان خود، کسانی را به دادرسی می‌گمارید که در کلیسا کسی به حساب نمی‌آیند؟ 5 این را می‌گویم تا شما را شرمنده سازم. آیا در میان شما شخصی حکیم نیست که بتواند به اختلافهای برادران رسیدگی کند؟ 6 در عوض، برادر علیه برادر به محکمه می‌رود، آن هم نزد بی‌ایمانان! 7 اصلاً وجود چنین مرافعه‌هایی میان شما، خودْ شکستی برای شماست. چرا ترجیح نمی ‌دهید مظلوم واقع شوید؟ چرا حاضر نیستید زیان ببینید؟ 8 برعکس، خودْ ظلم می‌کنید و به دیگری زیان می‌رسانید، آن هم به برادران خود.

در این آیات به یک مشکل دیگر در کلیسا اشاره می کند. مسیحیانی که در کلیسا هستند مشکلاتشان را نزد یک قاضی غیر ایمان دار حل می کنند و پولس می‌گوید باید از خودشان خجالت بکشند که نزد یک شخص بی خدا می روند تا مشکلاتشان را حل کنند و اگر دو نفر در کلیسا با یکدیگر مشکل دارند می‌توانند یک شخص آگاه را از کلیسا پیدا کنند تا مشکل بین آنها را حل کند و این یک ضعف برای کلیسا محسوب می‌شود که مشکل درون کلیسا را یک شخص غیر ایمان دار حل کند و این که درون کلیسا شکست بخوریم بهتر از این است که توسط یک قاضی بی خدا برنده شویم. به عبارت دیگر اگر دو شخص مسیحی با یکدیگر مشکل دارند باید نزد یک شخص مسیحی دیگر بروند تا مشکل بین آنها را حل کند نه سیستم قضایی دولت!

 

 

1 قرنتیان 6(9-11) :

9آیا نمی‌دانید که ظالمان وارث پادشاهی خدا نخواهند شد؟ فریب نخورید! بی ‌عفتان، بت ‌پرستان، زناکاران، لواط‌گران – چه فاعل و چه مفعول، 10 دزدان، طمع‌ورزان، میگساران، ناسزاگویان و شیّادان وارث پادشاهی خدا نخواهند شد. 11 بعضی از شما در گذشته چنین بودید، امّا در نام عیسی مسیحِ خداوند و توسط روح خدای ما شسته شده، تقدیس گشته و پارسا شمرده شده‌اید.

در این آیات پولس می گوید ظالمان وارث پادشاهی خدا نخواهند شد.پولس این را مانند یک اخطار برای مسیحیان می نویسد و به چند گناه اشاره می کند. بی عفتان یعنی کسانی که ازدواج نمی کنند ولی با هم رابطه دارند، بت پرستان، زناکاران و لواط کاران کسانی هستند که وارث پادشاهی خداوند نخواهند شد. بسیاری از کلیساها آموزش می دهند با ایمان به مسیح نجات پیدا می‌کنیم ولی ما در این آیات می خوانیم اگر گناه کنیم وارث پادشاهی خداوند نخواهیم شد و این یک اخطار برای مسیحیان است که اگر نیکوکار نباشند به جهنم خواهند رفت و بعضی از افراد بوده اند که دزد و میگسار و …  بودند ولی زمانی که تعمید گرفتند گناهانشان بخشیده شد و پس از آن زندگی پارسایی در پیش گرفتند.بعضی افراد می‌گویند من آدم گناهکاری هستم و دیگر راه برگشتی برای من نیست! ولی با نشان دادن این آیه به آن شخص نشان می دهیم که در زمان پولس هم افرادی بوده اند که گناهان بسیاری داشتند ولی نجات پیدا کردند.

 

 

1 قرنتیان 6(12-20) :

 12«همه چیز بر من جایز است،» امّا همه چیز مفید نیست. «همه چیز بر من رواست،» امّا نمی‌گذارم چیزی بر من تسلط یابد. 13«خوراک برای شکم است و شکم برای خوراک، و خدا، هم این و هم آن را از میان بر خواهد داشت.» امّا بدن برای بی‌عفتی نیست، بلکه برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن، 14و خدا به نیروی خود، هم خداوند را برخیزانید و هم ما را بر خواهد خیزانید. 15آیا نمی‌دانید که بدنهای شما اعضای مسیح است؟ آیا اعضای مسیح را برگیرم و آنها را اعضای فاحشه‌ای گردانم؟ هرگز! 16آیا نمی‌دانید کسی که با فاحشه‌ای می‌پیوندد، با او یک تن می‌شود؟ زیرا نوشته شده است: «آن دو یک تن خواهند شد.» 17 امّا آن که با خداوند می‌پیوندد، با او یک روح است. 18 از بی‌عفتی بگریزید! هر گناه دیگر که انسان مرتکب شود بیرون از بدن اوست، امّا کسی که مرتکب بی ‌عفتی می‌شود، نسبت به بدن خود گناه می‌کند. 19آیا نمی‌دانید که بدن شما معبد روح‌القدس است که در شماست و او را از خدا یافته‌اید، و دیگر از آنِ خود نیستید؟ 20 به بهایی خریده شده‌اید، پس خدا را در بدن خود تجلیل کنید.

در این آیات پولس به گناه بی عفتی اشاره می کند. بعضی از افراد فکر می کنند همه گناهان در یک سطح قرار دارند ولی پولس در این آیات می گوید که بعضی از گناهان، مخرب تر و بزرگتر محسوب می‌شوند. مثلاً در اول یوحنا، یوحنا می‌گوید بعضی از گناهان ما را به مرگ محکوم می کنند و در این آیات پولس به ما می گوید بی عفتی گناه بزرگی محسوب می شود و باعث نابودی ما می شود؛ دو دلیل هم برای آن مطرح می‌کند اول اینکه بدن ما قسمتی از بدن مسیح است و بعد به پیدایش اشاره می کند که گفته شده آن دو یک تن خواهند شد و پولس می‌گوید چطور کسی که قسمتی از مسیح است با یک فاحشه یکی شود؟! همچنین خدا ما را به عنوان روح و جسم خلق کرده است و نقشه ی خدا این است که هم روح و هم جسم ما را نجات بدهد به همین دلیل روز رستاخیز جسم ما هم رستاخیز خواهد کرد و به روحمان خواهد پیوست. در مورد رستاخیز بدن در باب 15 صحبت شده است، بعضی از مسیحیان اعتقاد دارند فقط روحمان مهم است چرا که جسم ما بعد از مرگ از بین خواهد رفت، اما ما یاد می گیریم که هم روحمان مهم است و هم جسممان! به عنوان مثال اگر کسی شهوت داشته باشد فقط روح خود را تخریب می‌کند ولی اگر مرتکب بی عفتی شود هم روح و هم جسم خود را تخریب میکند، پس بی عفتی نسبت به شهوت گناه بسیار بزرگتری محسوب می شود. در آیه 18 می گوید اگر کسی بی عفتی کند بر علیه بدن خودش بی عفتی می کند و پولس به ما می گوید که بدن ما متعلق به ما نیست و ما توسط شیطان به بردگی گرفته شده بودیم و عیسی با مرگ خود ما را خرید، پس اکنون به عیسی تعلق داریم. همچنین بدن ما مانند یک معبد برای روح القدس است و روح القدس در بدن ما ساکن است و افرادی که تعمید می گیرند گناهانشان بخشیده می شود و روح خدا را دریافت می کنند تا درون آنها زندگی کند. پس بدن ما معبد خداست و این دلایلی است که پولس می گوید که چرا مسیحیان باید مراقب گناه بی عفتی باشند. در آیه 18 می گوید از بی عفتی بگریزید. وقتی پولس می گوید از بی عفتی بگریزید ما را یاد داستان یوسف در عهد عتیق می اندازد. یوسف نمونه‌ای است که مقابل گناه بی عفتی قرار گرفت ولی از آن گریخت.

 

پیدایش 39(1-23) :

1 و اما یوسف را به مصر برده بودند. و مردی مصری، فوتیفار نام که یکی از صاحبمنصبان فرعون و امیرِ قراولانِ دربار بود، یوسف را از اسماعیلیانی که او را بدان‌جا برده بودند، خرید. 2خداوند با یوسف بود، پس او مردی کامروا شد و در خانۀ سروَر مصری خود ماند. 3و سرور یوسف دید که خداوند با یوسف است، و در هرآنچه می‌کند، خداوند او را کامیاب می‌گرداند. 4 پس لطف او شامل حال یوسف شد و یوسف او را خدمت می‌کرد. فوتیفار او را بر امور خانۀ خویش برگماشت و هر چه داشت به دست او سپرد. 5 از زمانی که فوتیفار یوسف را بر امور خانه و تمام اموال خویش برگماشت، خداوند خانۀ آن مصری را به سبب یوسف برکت داد. برکت خداوند بر همۀ اموال فوتیفار، چه در خانه و چه در مزرعه، بود. 6 پس او هر چه داشت به دست یوسف سپرد، و از هیچ چیز خبر نداشت جز نانی که می‌خورد. و یوسف مردی خوش‌اندام و خوش‌سیما بود، 7 و پس از گذشت زمان، نظر همسر سرورش به او جلب شد و به وی گفت: «با من همبستر شو!» 8 اما یوسف امتناع ورزید و به همسر سرور خود گفت: «اینک سرورم از آنچه نزد من در خانه است خبر ندارد و هر چه دارد به دست من سپرده است. 9 هیچ‌کس در این خانه بزرگتر از من نیست؛ و سرورم چیزی از من دریغ نداشته، جز تو که همسر او هستی. پس چگونه مرتکب این شرارت بزرگ بشوم و به خدا گناه ورزم؟» 10 و با اینکه او هر روز با یوسف چنین سخن می‌گفت، به او گوش نمی‌گرفت تا با او بخوابد یا با او باشد. 11 اما روزی، چون یوسف به خانه درآمد تا به کار خویش بپردازد و از اهل خانه کسی آنجا در خانه نبود، 12 همسر فوتیفار جامۀ وی را گرفت و گفت: «با من همبستر شو!» ولی یوسف جامۀ خویش را در دست او واگذاشت و گریخت و بیرون رفت. 13 چون آن زن دید که یوسف جامۀ خود را در دست او واگذاشت و از خانه گریخت، 14 خدمتکاران را صدا زد و به آنان گفت: «بنگرید، این عبرانی را نزد ما آورده تا ریشخندمان کند! او نزد من آمد تا با من همبستر شود، اما من با صدای بلند فریاد زدم. 15و چون شنید که صدایم را بلند کرده، فریاد می‌زنم، جامه‌اش را در دست من واگذاشت و گریخته، از خانه بیرون رفت.» 16 پس جامۀ یوسف را کنار خود نهاد تا سرور او به خانه آمد. 17و همان حکایت را برای او بازگفت که: «آن غلام عبرانی که برایمان آوردی نزد من درآمد تا مرا ریشخند کند. 18 ولی چون به صدای بلند فریاد برآوردم، جامه‌اش را نزد من رها کرد و از خانه بیرون دوید.» 19 پس چون سرور یوسف سخنان همسر خود را شنید که می‌گفت: «غلام تو با من چنین رفتار کرد»، خشم او افروخته شد. 20 و سرور یوسف او را گرفت و به زندانی که زندانیان پادشاه در بند بودند، افکند. و او آنجا در زندان ماند. 21 اما خداوند با یوسف بود، و به وی محبت می‌کرد، و نظر لطف رئیس زندان را به او جلب نمود. 22 پس رئیس زندان یوسف را بر همۀ زندانیانی که در بند بودند گمارد، و هر کاری در آنجا به دست یوسف انجام می‌گرفت. 23 و رئیس زندان با آنچه به دست یوسف سپرده بود، کاری نداشت، زیرا خداوند با یوسف بود، و او را در هر چه می‌کرد، کامیاب می‌ ساخت.

یوسف نمونه بسیار خوبی برای مقابله با وسوسه است. وسوسه های زیادی در فیلم ها، اینترنت و… برای مردم وجود دارد ولی ما همیشه باید سعی کنیم که زندگی پاکی داشته باشیم. وسوسه همیشه یک مشکل بوده و شیطان همیشه از وسوسه استفاده می‌کند تا مسیحیان و کلیسا را نابود کند و عیسی به ما می گوید اینگونه دعا کنیم که : «خداوند ما را در آزمایش میاور و از آن شریر نجات بده.»

 

 

بر اساس کتاب مقدس، زمانی که یک فرد مسیحی تعمید می گیرد گناهانش بخشیده می شود، اگر پس از تعمید دوباره مرتکب گناه شود آیا گناه او بخشیده می شود یا خیر؟ و اگر شخص مسیحی گناهکار توبه کند بخشیده می شود یا باید دوباره تعمید بگیرد؟

طبق کتاب مقدس اگر کسی مرتکب گناهی شود زمانی که توبه کند بخشیده می شود. نیازی به تعمید دوباره نیست چرا که شمعون وقتی در کتاب مقدس دچار گناه می شود، پطرس به او نمی گوید دوباره تعمید بگیر فقط به او می گوید توبه کن!

 

کتاب مقدس به ما می گوید عیسی برای ما مرد پس ما هم باید حاضر باشیم زندگیمان را برای او بدهیم و نباید عیسی را انکار کنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*