تاریخچه و متن اعتقادنامه نیقیه

nicene creed 1
nicene creed 1

تاریخچه و متن اعتقاد نامه نیقیه 

نخستین نزاع الهیاتى در مسیحیت درباره ى «تثلیث» و «ارتباط مسیح با پدر»، در زمان کنستانتین، در قرن چهارم، رخ داد. عقیده ى برخى از عالمان مسیحى این بود که خدا از خلقت کاملا جداست، پس ممکن نیست مسیحى را که به زمین آمده و چون انسان تولد یافته است، با خدایى که نمى شود شناخت، یکى بشماریم … پدر، پسر را تولید نمود، پس پسر مخلوق است و از ذات پدر نیست و به تمام معنا وى را خدا نتوان خواند.

برخى دیگر از عالمان مسیحى به شدت با نظر فوق مخالفت و صاحبان آن را کافر خواندند. نزاع بین دو نظریه، آشوبى عظیم براى کلیسا و امپراطورى روم برپا نمود. کنستانتین (امپراطور روم) که از این تفرقه بیمناک شده بود ابتدا سعى نمود بین دو گروه آشتى برقرار نماید؛ از این رو، نامه اى براى «الکساندر» (رهبر گروهى که از هم ذات بودن پسر و روح القدس با پدر دفاع مى کرد)، و نامه اى براى «آریوس » (رهبر گروهى که اعتقاد به جدایى ذات پدر با پسر داشت و معتقد بود مسیح مخلوق بوده است) نگاشت و از آنان خواست که به این نزاع هاى بیهوده پایان دهند.

از آنجا که نزاع مذکور فروکش نکرد، کنستانتین بر آن شد تا شورایى مسیحى تشکیل دهد و این بحث را در آن مطرح کند؛ لذا به دستور وى نخستین شورای کلیسایی جهانی در سال 325 میلادی در شهر نیقیه و با حضور 220 اسقف برگزار گردید. امپراطور شخصاً ریاست برخى از نشست هاى این شورا را بر عهده داشت و تمام هزینه ها را مى پرداخت و البته از همین زمان کلیسا خود را تحت سلطه ى ریاست رهبر سیاسى حکومت دید، اما چنان درگیر مسائل کلامى و الهیاتى بودند که فرصت فکر کردن به این مسئله خاص را نداشتند.

 این شورا آریوس را محکوم کرد و اعتقادنامه‌ای ضد آریوسی صادر نمود؛

این شورا اعتقادنامه اى را تصویب کرد که به «اعتقادنامه ى نیقیه» معروف شد و در آن براى نخستین بار در یک سند رسمى بر «تثلیث» تأکید شد.

***************

متن اعتقادنامه ى نیقیه چنین است

ما ایمان داریم به خدای یگانه، خدای قادر مطلق، خالق امور دیده و نادیده؛ و ایمان داریم به خداوند عیسای مسیح، پسر یگانه خدا، که از ذات پدر است. او، خدا از خدا، نور از نور و خدای حقیقی از خدای حقیقی است، مولود است و نه مخلوق و هم ‌ذات با پدر است. همه چیز به‌واسطه او آفریده شد، چه در آسمان و چه بر زمین. او به‌خاطر ما آدمیان و برای نجات و رستگاری ما از آسمان نزول کرد، جسم گرفت و انسان شد. رنج و عذاب کشید و روز سوم از مردگان برخاست و به آسمان‌ها صعود کرد و بازخواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند؛ و ایمان داریم به روح ‌القدس. ما، کلیسای مقدس جامع و وارث رسولان، لعن می‌کنیم آنان را که می‌گویند: «زمانی بوده که پسر وجود نداشته‌ است؛ او پیش از مولود شدن وجود نداشته ‌است و از نیستی به‌وجود آمده ‌است.» همچنین لعن می‌کنیم آنان را که می‌گویند: «وجود پسر از ماهیت یا وجودی به‌ جز ماهیت یا وجود پدر نشأت گرفته و تغییرپذیر است و تغییر و تبدیل می ‌یابد.»

با تصویب این بیانیه، همسانى ذات و ماهیت عیسى مسیح و خداى خالق تثبیت شد، همچنین خدا(خدای پدر)، عیسی مسیح(خدای پسر) و روح القدس، سه وجود با یک ماهیت شناخته شدند.

این متن امروزه در کلیساى مسیحیت به عنوان اصول اعتقادى تعلیم داده مى شود.

**********************************************************

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*