تاریخچه انجیل

0018
0018

تاریخچه انجیل

Bible’s history

دو انجیل توسط متی و یوحنا نوشته شده است، مردانی که شخصاً عیسی را به خوبی میشناختند و بیش از سه سال با او سفر کردند. دو کتاب دیگر توسط مرقس و لوقا نوشته شده است که از یاران نزدیک رسولان بودند. این نویسندگان در ارتباط با حقایقی که مینگاشتند دسترسی مستقیم داشتند. کلیسای اولیه به این خاطر هر چهار انجیل را پذیرفت چون مطابق با همان آگاهی هایی بود که قبلاً درباره زندگی عیسی عمومیت داشت.

هر کدام از نویسندگان اناجیل گزارشهای خود را به تفصیل بیان کرده اند. همان گونه که در بیوگرافیهای متعدد که درباره یک شخص واقعی نوشته میشود انتظارش را داریم، سبک و شیوه نگارش چهار انجیل متفاوت است ولی حقایق موجود در آنها با یکدیگر مطابقت کامل دارد. ما میدانیم که نویسندگان اناجیل داستانهای ساختگی سر هم نمیکردند، چرا که کتاب مقدس اسامی معین جغرافیایی و جزئیات فرهنگی خاصی را بیان میکند که توسط مورخین و باستانشناسان تایید شده است.

سخنان ثبت شده عیسی بسیاری از مباحثی که کلیسای اولیه مایل بود در رابطه با آنها اظهاراتی بیان شود را شامل نمیشود. این امر نشان میدهد که زندگینامه نویسان در کار خود امین بوده اند و از قول عیسی چیزهایی ننوشته اند که خود در این بین ذینفع باشند یا مصلحت زمان بوده باشد.

آیا کتاب مقدس در طول تاریخ تغییر کرده و یا تحریف شده است؟

بعضیها بر این عقیده اند که چون عهد جدید «به دفعات متعدد» ترجمه شده، بنابراین در طی مراحل مختلف ترجمه تحریف گردیده است. اگر برای این ترجمه ها از ترجمه های دیگری استفاده شده بود، در این خصوص جایی برای گفتگو و مرافعه وجود داشت. اما ترجمه ها مستقیماً از منابع و متون یونانی، عبری و آرامی انجام شده و مبتنی بر هزاران نسخه خطی قدیمی بوده است.

به عنوان مثال ما میدانیم عهد جدیدی که امروزه در اختیار داریم حقیقی است و با شکل اصلی مطابقت دارد، زیرا:

1. تعداد بسیار زیادی رونوشت از نسخ خطی داریم . . . بیش از 24000 نسخه خطی.
2. در 5/99% مواقع، تمامی رونوشتها کلمه به کلمه با یکدیگر مطابقت دارند.
3. تاریخ این نسخ خطی به تاریخ نسخه اصلی بسیار نزدیک است (لینک را در انتهای این بخش ملاحظه کنید).

زمانی که متن یکی از این نسخ خطی را با نسخه دیگر مقایسه میکنیم، تطابق موجود حیرت انگیز است. بعضی اوقات ممکن است دیکته کلمات متفاوت باشد و یا کلمات پس و پیش شده باشند اما این بسیار جزئی است. در خصوص ترتیب قرار گرفتن کلمات، بروس ام. متزگر، استاد بازنشسته علوم الهی، توضیح میدهد: «در زبان انگلیسی اگر بگوییم «سگ انسان را گاز میگیرد» یا «انسان سگ را گاز میگیرد» تفاوت فاحشی وجود دارد . . . در زبان انگلیسی ترتیب کلمات اهمیت دارد اما در زبان یونانی اینطور نیست. فقط یک کلمه است که نقش فاعل را ایفا میکند صرفنظر از اینکه کجای جمله قرار گیرد.» (لی. استرابل، بررسی مورد مسیح، انتشارات زوندروان، 1998، صفحه 83)

دکتر راوی زاکاریاس که یک استاد مهمان در دانشگاه آکسفورد است، اظهار میکند: «در حقیقت به صراحت میتوان گفت که عهد جدید از لحاظ تعدد اسناد موجود بهترین نوشته باستانی تصدیق شده است و تنوع اسناد در دسترس و قابل استفاده نیز از این موضوع حمایت میکند و تناقضی در بین نیست. در نسخ خطی باستان هیچ سندی وجود ندارد که تا این اندازه سودمند و کامل باشد.» (راوی زاکاریاس، آیا انسان میتواند بدون خدا زندگی کند؟، انتشارات ورد، 1994، صفحه 162)

عهد جدید معتبرترین سند قدیمی برای انسان است. صحت متون آن به طور قطع از نوشته های افلاطون و ایلیاد هومر بیشتر است. .

از عهد عتیق به طرز جالب توجهی خوب محافظت شده است. ترجمه های جدید به واسطه تعداد بسیار زیاد نسخ قدیمی عبرانی و یونانی تایید شده اند و کشف طومارهای دریای مرده که در اواسط قرن بیستم انجام گرفت نیز از آن جمله است. این طومارها تقریباً قدیمی ترین بخشهای موجود در میان تمامی کتب باقیمانده از عهد عتیق است که به سال 150 قبل از میلاد باز میگردد. شباهت موجود در طومارهای کشف شده از دریای مرده و دستنوشته هایی که حدود 1000 سال بعد نوشته شدهاند، بیانگر این واقعیت است که کاتبان یهودی تا چه حد به نسخه برداری از کتاب مقدس اهمیت میدادند.

آیا باستانشناسی از کتاب مقدس پشتیبانی میکند؟

0

علم باستانشناسی قادر نیست تا ثابت کند که کتاب مقدس کلام نوشته شده خداوند است، لیکن باستان شناسی قادر است (و همین کار را نیز انجام میدهد) تا دقت و صحت تاریخی کتاب مقدس را با دلایل و مدارک به اثبات برساند. باستان شناسان اسامی صاحب منصبان حکومتها، پادشاهان، شهرها و جشنهایی که در کتاب مقدس ذکر شده است را یافته اند؛ حتی زمانی که تاریخ دانان فکر نمیکردند که چنین اشخاص و یا مکان هایی وجود داشته باشند.

برای مثال انجیل یوحنا به ما میگوید که عیسی مرد مفلوجی را در کنار حوض بیت حسدا شفا داد. در این متن حتی در مورد پنج رواقی (گردشگاه) که به سمت حوض راه داشتند نیز توضیح داده شده است. محققین فکر نمیکردند که این حوض واقعاً وجود داشته است تا زمانی که باستان شناسان آن را در عمق دوازده متری در زیر زمین و بطور کامل همراه با پنج رواق پیدا کردند. (استرابل، صفحه 132)

کتاب مقدس حاوی حجم عظیمی از جزئیات تاریخی است، بنابراین علم باستان شناسی هنوز نتوانسته تمامی چیزهایی که در آن ذکر شده است را پیدا کند. به هر حال تا کنون حتی یک کشف باستان شناسی نیز وجود نداشته تا با آنچه که کتاب مقدس گزارش کرده در تضاد باشد. باستان شناس پرآوازه یهودی به نام نلسون گلوک نوشت: «میتوان به طور قطع اظهار نمود که تا کنون هیچ کشف باستان شناسی حتی یک مطلب را نیز در کتاب مقدس رد نکرده است.» (جاش مک داول، شواهد جدید مسیحیت و رأی دادگاه، انتشارات توماس نلسون، 1999، صفحه 61)

در مقابل، لی استرابل، گوینده اخبار، درباره «کتاب مورمون» اینگونه توضیح میدهد: «در ارتباط با اثبات ادعاهایی در خصوص رویدادهایی که گمان میرود سالها قبل در آمریکا اتفاق افتاده، علم باستان شناسی به دفعات با شکست روبرو شده است.

به خاطر دارم که به موسسه اسمیت سونیان نامه ای نوشتم تا جویا شوم آیا مدرکی که ادعاهای مورمونیسم را حمایت کند وجود دارد یا خیر. نتیجه این بود که با صراحت به من گفته شد که از دیدگاه باستان شناسی هیچ رابطه ای بین دنیای جدید و مباحث و مطالب این کتاب وجود ندارد.» باستانشناسان هرگز موفق نشده اند تا شهرها، اشخاص، اسامی و یا مکانهایی که در کتاب مورمونها به آن اشاره شده است را پیدا کنند. (استرابل، صفحه 143 – 144)

مکانهای بسیاری که لوقا در کتاب اعمال رسولان در عهد جدید از آنها نام برده است، از طریق علم باستان شناسی شناسایی شده اند. «روی هم رفته لوقا از سی و دو کشور، پنجاه و چهار شهر و نه جزیره نام میبرد بدون اینکه حتی یک خطا وجود داشته باشد.» (نورمن ال. گایسلر، دایرهالمعارف دفاعیات مسیحی، گرند رپیدز: بیکر، 1998)

همچنین باستان شناسی بسیاری از تئوریهای نادرستی که درباره کتاب مقدس عنوان شده است را رد میکند. برای مثال، تئوریای که هنوز هم در برخی از دانشگاه ها تعلیم داده میشود مدعی است که این امکان وجود ندارد که موسی کتب پنجگانه (پنج کتاب عهد عتیق) را نوشته باشد، چرا که در زمان وی هنوز خط اختراع نشده بود.

اما متعاقباً باستان شناسان لوح سنگی سیاه را یافتند. «بر روی این لوح حروفی به شکل گوه (سه گوش) وجود داشت و شامل قوانین حمورابی میشد که به تفصیل و با جزئیات کامل نوشته شده بود.» آیا این لوح متعلق به زمان بعد از موسی بود؟ خیر! لوح به زمان قبل از موسی تعلق داشت؛ و نه فقط این، بلکه لوح مربوط به قبل از زمان ابراهیم میشد (2000 سال قبل از میلاد). این نوشته حداقل سه قرن قدیمیتر از نوشته های موسی بود. (جاش مک داول، شواهد جدید مسیحیت و رأی دادگاه، 1972، صفحه 9)

یک کشف دیگر باستان شناسی، یعنی لوحه ای ابلا که در شمال سوریه و در سال 1974 پیدا شد، وجود یک الفبای اولیه را به اثبات رسانید. اینگونه تخمین زده اند که قدمت این 14000 لوح سفالی کشف شده به 2300 سال قبل از میلاد مسیح بر میگردد، به عبارتی صدها سال قبل از ابراهیم. (پتیناتو جیوانی، آرشیو ابلا: امپراطوریای با نقوش حکاکی شده، گاردن سیتی نیویورک: دابل دی، 1981)

لوحهای سفالی، تمدن منطقه را که شباهت بسیاری به مطالب نوشته شده در کتاب پیدایش بابهای 12- 50 دارد، توضیح میدهند.

علم باستانشناسی پیوسته صحت و دقت تاریخی کتاب مقدس را تایید میکند.

آیا در کتاب مقدس تناقضاتی وجود دارد؟

اگرچه برخی مدعی هستند که کتاب مقدس پر از تناقضات است اما این موضوع صحت ندارد. در حقیقت تعداد تناقضات موجود برای کتابی قطور همچون کتاب مقدس، در قالبی چنین بزرگ و با مفادی در این حجم عظیم، بسیار ناچیز و کوچک است. تفاوتهایی که هویداست بسیار کمیاب و ناچیزند تا اینکه فاجعه بار باشند. این تفاوتها هیچکدام رویدادها و مطالب موجود در کتاب مقدس را تحت الشعاع قرار نمیدهند.

در اینجا از این به اصطلاح تناقضات مثالی میزنیم. پیلاطس دستور داد تا در بالای صلیب جایی که عیسی را آویخته بودند اعلانی بیاویزند. در سه انجیل متن نوشته شده بر روی تخته اعلان ثبت شده است:

در متی: «این است عیسی پادشاه یهود.»
در مرقس: «پادشاه یهود.»
در یوحنا: « عیسای ناصری پادشاه یهود.»

تناقض آشکار این است که جمله بندی متفاوت است. اما نکته جالب توجه این است که هر سه نویسنده یک رویداد واحد، یعنی مصلوب شدن عیسی را با چنین جزئیات کاملی توصیف میکنند و با یکدیگر اتفاق نظر دارند. حتی هر سه نفر گزارش میکنند که علامتی در بالای صلیب آویخته شد و معنی نوشته روی علامت در هر سه گزارش یکسان است!

پس جمله بندی دقیق چه میشود؟ نسخه اصلی اناجیل به زبان یونانی است، و آنان از علائم نقل قول آنگونه که ما امروزه برای نقل قول مستقیم و غیر مستقیم استفاده میکنیم، بهره نمیگرفتند. نویسندگان اناجیل از نقل قول غیر مستقیم استفاده میکردند که منجر به ایجاد تفاوتهایی بسیار موشکافانه گردیده است.

این نیز مثال دیگری از یک تناقض آشکار است. عیسی قبل از اینکه قیام کند دو شب درون قبر بود یا سه شب؟ قبل از اینکه عیسی را مصلوب کنند او گفته بود:

«زیرا همچنانکه یونس سه شبانه روز در شکم ماهی ماند، پسر انسان نیز سه شبانه روز در شکم زمین خواهد بود.» (متی 12 : 40) مرقس گزارش دیگری از گفته عیسی را به ثبت میرساند:

«اینک به اورشلیم میرویم و پسر انسان به دست روسای کهنه و کاتبان تسلیم شود و بر وی فتوای قتل دهند و او را به امتها سپارند، و بر وی سخریه نموده، تازیانه اش زنند و آب دهان بر وی افکنده، او را خواهند کشت و روز سوم خواهد برخاست.» (مرقس 10: 33 – 34)

عیسی در روز جمعه کشته شد و در روز یکشنبه دریافتند که او قیام کرده است. چگونه امکان دارد که عیسی مدت سه روز و سه شب در قبر بوده باشد؟ در زمان عیسی این یک نوع طرز گفتار رایج در بین یهودیان بود که هر قسمت از روز و یا شب را یک روز و یک شب کامل حساب میکردند. بنابراین در فرهنگ آن زمان جمعه، شنبه و یکشنبه، سه روز و سه شب خوانده میشد. امروزه نیز به صورتی مشابه صحبت میکنیم . . . اگر کسی بگوید: «تمام روز مشغول خرید کردن بودم.»، ما متوجه میشویم که منظور وی یک شبانه روز یعنی 24 ساعت نیست.

در عهد جدید این نمونه ای از به اصطلاح تناقضات آشکار است. با بررسی دقیقتر متن مورد نظر و مطالعه درباره پیشینه تاریخی آن زمان، قسمت اعظم این تناقضها قابل حل است.

عهد جدید را چه کسی نوشت؟ چرا نباید کتاب آپوکریفا، انجیل یهودا اسخریوطی و یا انجیل توما را بپذیریم؟

0دلایل محکمی جهت پذیرش فهرست حاضر در عهد جدید وجود دارد. به محض اینکه عهد جدید به رشته تحریر در آمد، کلیسا آن را پذیرفت. نویسندگان عهد جدید یا از آشنایان نزدیک عیسی و یا از پیروان بلاواسطه او بودند، مردانی که عیسی رهبری کلیساهای اولیه را به آنان سپرده بود. متی و یوحنا، دو تن از تحریرگران عهد جدید، از پیروان بسیار نزدیک عیسی بودند. مرقس و لوقا نیز جزو همراهان و یاران رسولان بودند و لذا شاهدان عینی اظهاراتی بودند که رسولان درباره زندگی عیسی بیان میکردند.

دو نفر دیگر از نویسندگان عهد جدید نیز از نزدیک به عیسی دسترسی داشتند: یعقوب و یهودا برادران عیسی بودند که در ابتدا به او ایمان نداشتند. پطرس یکی از دوازده حواری عیسی بود. پولس در آغاز از مسیحیت متنفر بود، اما پس از اینکه رویای عیسی را دید به یکی از رسولان عیسی تبدیل شد. پطرس نیز با دیگر رسولان در ارتباط بود.

عهد جدید شامل صفوفی از مطالبی است که هزاران نفر شاهد عینی آن بوده اند، در صورتی که کتابهای کذب دیگر صدها سال بعد نوشته شده اند (برای مثال، انجیل یهودا اسخریوطی، به دست عارفی روحانی حدوداً بین سالهای 130 – 170 پس از میلاد، یعنی سالها پس از مرگ یهودا نوشته شده است)؛ برای کلیسا کار دشواری نبود که این کتب کذب را جعلی اعلام کند. انجیل توما که در حدود سال 140 بعد از میلاد نوشته شده است مثال دیگری از یک نوشته جعلی است که سهواً نام یک رسول را بر آن نهاده اند.

اینها و اناجیل جعلی دیگر با تعالیم عیسی و آنچه که در عهد عتیق درباره وی نوشته شده است در تضاد هستند و اشتباهات بیشمار تاریخی و جغرافیایی در آنها وجود دارد. (اف. اف. بروس، کتب و نسخ خطی: چگونه کتاب مقدس انگلیسی به دست ما رسید؟، فلمینگ اچ. ریول و شرکا، 1950، صفحه 113)

در سال 367 بعد از میلاد، آتاناسیوس رسماً 27 کتاب موجود در عهد جدید را فهرست بندی نمود (همان فهرستی که امروز نیز در دست ما است). دیری نپایید که ژروم و آگوستین نیز همان فهرست را منتشر کردند. اما برای اکثر مسیحیان لزومی برای این فهرست نبود چرا که از همان ابتدای قرن اول پس از مسیح، تمامی کلیساها این فهرست را شناخته و آن را به کار میبردند. زمانی که مسیحیت گسترش یافت و کلیساها به سرزمینهایی رسید که به زبان یونانی تکلم نمیکردند، نیاز برای ترجمه کتاب مقدس نیز به وجود آمد، و در این بین گروه های مذهبی کوچک ناگهان ظاهر میشدند و با کتب مقدس خود به رقابت میپرداختند. در این زمان بود که نیاز به یک فهرست صریح و روشن اهمیت پیدا کرد.


تاریخچه انجیل 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*