بشارت دادن در مسیحیت

jesus and the poors
jesus and the poors

بشارت دادن در مسیحیت

بشارت دادن دو گام دارد
گام اول این است که کاری کنیم که بی ایمانان به مرگ و رستاخیز عیسی مسیح پس از سه روز ایمان بیاورند و گام دوم این است که آنها را راهنمایی کنیم تا تعمید بگیرند
اکثر مردم جذب یک ویژگی یا خصوصیت زندگی یک فرد می شوند و می خواهند از دین و اعتقادات آن فرد بیشتر بدانند. به عبارت دیگر دلیل مسیحی شدن بسیاری از افراد این بوده که آنها محبت مسیح را در زندگی مسیحیان دیده اند
متی 5(14-16
14 شما نور جهانید. شهری را که بر فراز کوهی بنا شده، نتوان پنهان کرد. 15 هیچ‌کس چراغ را نمی‌افروزد تا آن را زیر کاسه‌ای بنهد، بلکه آن را بر چراغدان می‌گذارد تا نورش بر همه آنان که در خانه‌اند، بتابد. 16 پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینند و پدر شما را که در آسمان است، بستایند
هرچند پایه ایمان یک فرد نباید افراد دیگر باشد بلکه باید کتاب مقدس باشد. ایمانی که بر پایه کتاب مقدس باشد حتی بعد از صدمه دیدن از هزاران فرد مسیحی هم سست و شکننده نمی شود. پولس هم در نامه ای که به کلیسای قرنتیان نوشته است به مردم قرنتس یادآوری می‌کند که باید پایه و اساس ایمانشان کتاب مقدس باشد
1 قرنتیان 15(1-4

1

و اما، ای برادران، اکنون می‌خواهم انجیلی را که به شما بشارت دادم به یادتان آورم، همان انجیل که پذیرفتید و بدان پایبندید 2 و به وسیله آن نجات می‌یابید، به شرط آنکه کلامی را که به شما بشارت دادم، استوار نگاه دارید. در غیر این صورت، بیهوده ایمان آورده‌اید. 3 زیرا من آنچه را که به من رسید، چون مهمترین مطلب به شما سپردم: اینکه مسیح مطابق با کتب مقدس در راه گناهان ما مرد، 4 و اینکه دفن شد و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست
پولس توضیح می دهد که مسیحیان اولیه به چه صورتی به مردم بشارت می دادند، پولس نمی گوید ایمان ما بر اساس احساس یا تجربه شخصی است که داریم بلکه می‌گوید ایمانمان به خاطر اتفاقی است که شواهد مستند دارد اینکه عیسی مرد تا پیشگویی های عهد عتیق محقق شود. پیشگویی هایی که هزاران سال قبل در عهد عتیق گفته بود عیسی در بیت الحم به دنیا می آید و به خاطر گناهان ما می میرد حتی جزئیات اینکه چگونه می میرد و چگونه از دنیای مردگان بر می خیزد هم پیشگویی شده بود
اگر کتاب اعمال رسولان را بخوانیم متوجه می‌شویم این روشی بود که پولس برای بشارت دیگران به کار می‌ برد اینکه با کمک عهد عتیق ثابت کند عیسی مرد و بعد از سه روز از مردگان برخاست تا پیشگویی ها تحقق پیدا کند. مسیحیان هم باید عهد عتیق را به خوبی بدانند تا بتوانند از آن برای بشارت دیگران استفاده کنند

نمونه ای از بشارت های پولس [کتاب اعمال رسولان(باب 13
با بررسی کتاب اعمال رسولان باب 13 متوجه می شویم پولس برای اینکه یهودیان را قانع کند عیسی همان مسیح است سراغ پیشگویی های عهد عتیق می‌رود و به شش آیه از عهد عتیق اشاره می کند و می گوید تمام چیزهایی که نوشته شده بودند توسط عیسی به حقیقت پیوستند
پولس در آیه 23 می گوید که خدا گفته است یکی از نوادگان داوود را برای نجات مردم انتخاب خواهد کرد
باب 7 کتاب دوم سموئیل هزار سال قبل از تولد عیسی در بیت الحم نوشته شده و پولس به این پیشگویی اشاره می کند که داوود قصد دارد برای خدا معبدی بسازد که خدا اجازه نمی دهد و می گوید یکی از نوادگان تو برای من معبدی خواهد ساخت
خداوند وعده می دهد کسی را برمی خیزاند که از گوشت و خون داوود است و این پس از مرگ داوود اتفاق می‌افتد و خداوند می گوید من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر و او تا ابد پادشاهی خود را خواهد داشت و این وعده ای است که هزار سال قبل خدا به داوود داد و هزار سال بعد پولس می‌گوید که این پیشگویی و وعده به حقیقت پیوسته است و پیشگویی شده بود که او را از مردگان برمی خیزاند و پولس می گوید که خداوند واقعا او را به صورت فیزیکی از مردگان برخیزاند و او نواده داوود است که تا ابد پادشاهی خدا را خواهد داشت

کسانی که می گویند خدا نمی تواند پسر داشته باشد باید بدانند که مسیحیان این را ننوشته اند بلکه در نوشته های یهودیان هزار سال قبل خود خدا در مورد پسر خود گفته است
پولس به یک پیشگویی دیگر در مزمور باب 16 اشاره می کند
مزمور 16(10
زیرا جانم را در هاویه وانخواهی نهاد و نخواهی گذاشت سرسپرده تو فساد ببیند
پولس توضیح می ‌دهد که داوود مرده و بدن او فاسد شده است پس منظور داوود شخص دیگری بوده است و می‌گوید وعده‌هایی که به داوود در مزمور باب 88 و 89 داده شده مربوط به نوادگان داوود می شود یعنی یک پیشگویی در مورد رستاخیز عیسی مسیح است چرا که او از نوادگان داوود است
روح ما پس از مرگ به هاویه می رود و در روز داوری دوباره جسم و روحمان به هم می پیوندد درحالیکه عیسی روحش فقط 3 روز در هاویه بود و بعد از سه روز که رستاخیز کرد جسمش فاسد نشده بود. این یک پیشگویی دیگر در مورد عیسی مسیح است که هزار سال قبل از تولد او نوشته شده بود
پولس می گوید شیوه‌ای که عیسی مرد همه پیشگویی های عهد عتیق را به حقیقت تبدیل کرد که شامل پیشگویی های اشعیا باب 53 و مزمور باب 22 هم می شود
*نتیجه گیری
همه مردم در اوایل به واسطه همین پیشگویی ها بود که ایمان آوردند و این روش امروزه هم موثر است
ایمان ما بر اساس احساسات نیست بلکه بر اساس این است که زمانی که شواهد را در کتاب مقدس دیدیم، ایمان بیاوریم و به همان طریقی که پولس و پطرس و بقیه شاگردان مردم‌ را در ترکیه و یونان و… بشارت می دادند، ما هم بشارت بدهیم

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*