بزرگترین فرمان های مسیحی کدامند

Jesus Teaching
Jesus Teaching

بزرگترین فرمان های مسیحی کدامند

 

از میان تمام فرمانهایی که مسیحیان باید دنبال کنند ، آیا برخی از آنها مهم تر از بقیه است؟

از میان تمام دستورات خداوند ، کدام یک مهم ترین آنهاست؟

 یک بار ، یک کاتب یهودی این سوال را از عیسی پرسید

(کاتبان به دلیل تبحر در مطالعه کتاب مقدس در بین یهودیان شناخته شده بودند)

او از عیسی سوال کرد …

یکی از علمای دین نزدیک آمد و گفتگوی آنها را شنید. چون دید که عیسی پاسخی نیکو به آنها داد، از او پرسید: «کدام یک از احکام، مهمترینِ همه است؟»

مرقس 12 : 28

عیسی پاسخ داد …

‘عیسی به او فرمود: «مهمترین حکم این است: ”بشنو ای اسرائیل، خداوندْ خدای ما، خداوندِ یکتاست. خداوندْ خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر و با تمامی قوّت خود محبت کن.“ دوّمین حکم این است: ”همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت کن.“ بزرگتر از این دو حکمی نیست.»

‘ مَرقس 21 : 29 – 31

بزرگترین فرمان

عیسی گفت که بزرگترین فرمان در قانون موسی (در پنج کتاب اول کتاب مقدس ، نوشته شده توسط موسی) ، حتی بزرگتر از 10 فرمان معروف ، همان است که در تثنیه 6 آمده است:

‘«بشنو، ای اسرائیل: یهوه، خدای ما، خداوندِ یکتاست. یهوه خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی قوّت خود محبت کن.

تثنیه 6 : 4 و5

دومین بزرگترین فرمان

عیسی گفت که دومین بزرگترین فرمان از قانون موسی ، در لاویان 19 است:

‘«در دل خویش از برادر خود نفرت مدار. همسایه‌ات را به‌یقین توبیخ کن، مبادا به سبب او متحمل گناه شوی. از فرزندان قوم خویش انتقام مَکِش و از آنان کینه به دل مگیر، بلکه همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت کن: من یهوه هستم.

لاویان 19 : 17 -18

عیسی به ما یاد داد همه قوانین خداوند بر اساس این قانون بزرگ هستند

در بحث دیگری ، بعد از بیان اینکه این دو بزرگترین فرمان ها هستند ، عیسی همچنین افزود …

‘تمامی شریعت موسی و نوشته‌های پیامبران بر این دو حکم استوار است.»  

متی 22 : 40

(“شریعت” به 5 کتاب اول کتاب مقدس ، از موسی اشاره دارد ؛ “نوشته” به نوشته های پیامبران دیگر ، در بقیه کتابهای مقدس یهود اشاره دارد)

عیسی دومین فرمان بزرگ را به دو طریق توضیح داد

  • موسی یهودیان را به دوست داشتن همسایگان فراخوانده بود ، که آنها این را به عنوان دوست داشتن بقیه یهودی ها درک کرده بودند

  • عیسی مسیح این را توضیح داد که به سایر افراد ، از جمله خارجیان و غیره یهودیان باید محبت کرد. او در مثل سامری نیکو این را به وضوح توضیح داد ، در لوقا فصل 10.

  • عیسی همچنین پیروان خود را به دوست داشتن دشمنان ، از جمله  کسانی که آنها را آزار می دهند ، فراخواند

عیسی دومین فرمان بزرگ را به دو طریق توضیح داد

در موعظه روی کوه عیسی فرمود

‘«شنیده‌اید که گفته شده، ”همسایه‌ات را محبت نما و با دشمنت دشمنی کن.“ امّا من به شما می‌گویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار می‌رسانند، دعای خیر کنید، تا پدر خود را که در آسمان است، فرزندان باشید. زیرا او آفتاب خود را بر بدان و نیکان می‌تاباند و باران خود را بر پارسایان و بدکاران می‌باراند. ‘متی 5 : 43 – 45

عیسی دومین فرمان بزرگ را به دو طریق توضیح داد

عیسی همچنین ما را به سطح بالاتری از عشق فراخواند ، همان عشقی او با فدا کردن خودش به ما نشان داد

‘«حکم من این است که یکدیگر را محبت کنید، چنانکه من شما را محبت کرده‌ام. محبتی بزرگتر از این وجود ندارد که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا کند. ‘

یوحنا 15 : 12 – 13

دومین فرمان بزرگ : شریعت شاهانه

‘اگر براستی شریعت شاهانه را مطابق با این گفتۀ کتاب به جای آورید که می‌فرماید: «همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت کن،» کارِ نیکو کرده‌اید. ‘

یعقوب  2 : 8

شریعت شاهانه : همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت کن

  • با دیگران مهربان و صلح طلب خواهید بود.

  • به آنچه دیگران دارند طمع نخواهید کرد ، از آنها سرقت نخواهید کرد

  • شما یک زن یا شوهر باوفا خواهید بود و همیشه به قول خود عمل می کنید و حقیقت را به دیگران می گویید.

  • شما به دیگران هوس و شهوت پیدا نخواهید کرد که فقط برای رضایت خود از آنها استفاده کنید. شما خویشتنداری خواهید بود.

  • دیگران را دوست خواهید داشت و می بخشید حتی اگر آنها با شما رفتار بدی داشته باشند.

تقلید از عشق عیسی

عیسی جان خود را برای ما فدا کرد، با میل قلبی ، تحمل رنج و مرگ وحشتناک بر روی صلیب ، که پیشگویی های اشعیا 53 و مزمور 22 را تحقق ببخشید. او این کار را برای نجات ما انجام داد ، زیرا او ما را دوست داشت.

هرکسی که می خواهد از او پیروی کند ، اکنون باید همان محبت را به دیگران نشان دهد. این همان چیزی است که او با مثال خود به ما نشان داد و این همان چیزی است که او پیروان خود خواست تا در زندگی خود انجام دهند.

این نوع عشق به دیگران در هنگام نیاز کمک می کند

‘محبت را از آنجا شناخته‌ایم که او جان خود را در راه ما نهاد، و ما نیز باید جان خود را در راه برادران بنهیم. اگر کسی از مال دنیا برخوردار باشد و برادر خود را محتاج ببیند، امّا شفقت خود را از او دریغ کند، چگونه محبت خدا در چنین کسی ساکن است؟ ای فرزندان، بیایید محبت کنیم، نه به زبان و در گفتار، بلکه به راستی و در کردار! ‘

اول یوحنا 3 : 16-18

آیا خداوند را دوست داری ( آزمون 

‘محبت به خدا همین است که از احکام او اطاعت کنیم و احکام او باری گران نیست. ‘

اول یوحنا  5: 3

خدا محبت است

‘آن که محبت نمی‌کند، خدا را نشناخته است، زیرا خدا محبت است. محبت خدا این‌چنین در میان ما آشکار شد که خدا پسر یگانۀ خود را به جهان فرستاد تا به واسطۀ او حیات داشته باشیم. محبت همین است، نه آنکه ما خدا را محبت کردیم، بلکه او ما را محبت کرد و پسر خود را فرستاد تا کفّارۀ گناهان ما باشد. ‘

اول یوحنا 4 : 8 – 10

این عشق نشانه ای برای جهانیان خواهد بود

عیسی گفت که پیروان واقعی او در درجه اول و بیش از هر چیز با عشق و علاقه ای که به یکدیگر دارند ، شناخته می شوند.

‘از همین محبت شما به یکدیگر، همه پی خواهند برد که شاگرد من هستید.»

‘ یوحنا 13:35

خلاصه و نتیجه گیری

1) عیسی گفت که همه  فرمان ها بر اساس دو بزرگترین فرمان است: (1) خدا را با تمام قلب ، روح و جان دوست داشته باشیم. و (2) همسایگان خود را مانند خود دوست داشته باشیم.

2) تمام فرمان های دیگر بر اساس این دو است.

3) عیسی توضیح داد که ما باید این عشق را به همه مردم ، از جمله دشمنان ، نشان دهیم.

4) عیسی با رنج و مرگ برای نجات ما عشق خود را نشان داد و پیروان خود را دعوت می کند تا همان نوع محبت را به دیگران نشان دهند.

5) دنیا پیروان واقعی عیسی را با عشقشان به یکدیگر تشخیص خواهند داد.

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*