اعتقادات مسیحیان اولیه درباره جنگ

560380 168323239965650 805662579 n
560380 168323239965650 805662579 n

اعتقادات مسیحیان اولیه درباره جنگ

از میان تمامی بدی هایی که بشر باعث آن شده است شاید جنگ بزرگترینشان باشد. امروزه، مسیحیان متعهد و متفکر بیش از پیش از خود می پرسند چطور یک مسیحی باید به جنگ نگاه کند. برای روشن کردن این موضوع قصد داریم تا روی این که مسیحیان اولیه چطور به جنگ نگاه می کردند و ما امروزه چطور باید به جنگ نگاه کنیم تمرکز کنیم.

در عهد عتیق خداوند به بنی اسرائیل اجازه اعمالی را می داده که مغایر با هدف نهایی او برای خلقت انسان­ها بوده است. به عنوان مثال، او چند همسری و طلاق را در عهد عتیق مجاز دانسته درحالیکه این اعمال مغایر با هدف نهایی او برای انسان بوده­ است. او این کارها را مجاز دانسته در حالیکه بعداً آنها را برای مردمش ممنوع کرد، می توان مشاهده کرد که جنگ هم در این طبقه قرار گرفته بود.

عیسی آمد و ادعا کرد که مسیح است و گفت دشمنان خود را دوست بدارید، در برابر افراد بد مقاومت نکنید و اگر یکی از آنها به سمت راست صورتتان سیلی زد سمت چپ صورتتان را نیز به طرفش بگیرید تا آنجا هم سیلی بزند. او هرگز از خشونت فیزیکی برای دفاع از خود یا پیروانش استفاده نکرد. اکنون شما زمانی را به خاطر بیاورید که او در باغ جتسیمانی در حال دستگیر شدن بود که به پطرس گفت شمشیرت را کنار بگذار.

متی 26(52) : شمشیر خود در نیام کن؛ زیرا هر که شمشیر کشد، به شمشیر نیز کشته شود.

چندین نقل قول از مسیحیان اولیه درباره جنگ

سیپریان:

دست های یک فرد مسیحی نباید پس از شکرگذاری و دریافت عشای ربانی آلوده به شمشیر و خون شود.

لاکتانتیوس:

اگر فقط خداوند پرستیده می ­شد، جنگ و اختلاف عقیده­ای وجود نداشت زیرا مردم می دانند که فرزند یک خدا هستند.

عدم مقاومت

آموزش های مسیح در مورد دوری از خشونت فقط مربوط به جنگ نبود. مسیحیان فرمان­هایی که عیسی بر روی کوه موعظه کرده بود مانند عدم مقاومت در برابر افراد بد و شرور را به معنای واقعی کلمه در همه ی زمینه ها اطاعت می کردند .

به عنوان مثال:

1) آنها از نگاه کردن به بازی ­های گلادیاتور سر باز می زدند، جایی که افراد تا کشته شدن یک نفر مبارزه می کردند.

2) آنها به اعدام های عمومی نمی رفتند. در آن زمان به بیرون رفتن و تماشای افرادی که به دار آویخته یا چهار میخ یا گردن زده می شدند امری عادی بود.

متوجه شدیم که فرمان عیسی برای دوست داشتن دشمن یک ایده­ال دست نیافتنی برای مسیحیان اولیه نبود؛ آنها حتی از مبارزه کردن بر علیه کسانی که کلیساها را مورد آزار قرار می دادند و به جنگ، به سادگی کشتار در مقیاس بزرگ نگاه می کردند خودداری می کردند. مسیحیان اولیه تعلیمات عیسی را به معنای واقعی کلمه به کار می بردند و این روش زندگی آنها بود اما زمانیکه کلیساها تحت سلطه حکومت و امپرطوری روم درآمدند فرمان های عیسی برای دوری از جنگ و خشونت نادیده گرفته شد.

 

0 Comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*